• Fast rotade i värderingar – med en politik för att kunna möta de mest utsatta

  Kriget i Syrien rasar och människor fortsätter att fly för sina liv. Enligt FN är nu över 60 miljoner människor är på flykt från krig, konflikter och förföljelse – fler än någonsin tidigare. Denna höst har har mänskligt lidande fått ett ansikte. Alan Kurdi på en badstrand i Turkiet är bara ett av dem. Det ligger nära till hands att känna hopplöshet och förtvivlan. Men i detta måste politiken visa ledarskap och ta ansvar.

  Under vecka 45 sökte totalt 10 201 personer asyl i Sverige det är en ökning med 2 071 personer jämfört med veckan innan. 2827 av dessa var ensamkommande barn, enligt färsk statisk från Migrationsverket.

  I dag har vår partiledare Ebba Busch Thor presenterat en rad förslag inom migrationsområdet. En del av dessa förslag kan uppfattas som kontroversiella. Men en exceptionell situation kräver åtgärder av en särskild art.

  Har Kristdemokraterna med detta bytt fot? Övergivit tidigare ståndpunkter? Nej. För Kristdemokraterna står människovärdet står i fokus för vår migrationspolitik. Vårt ansvar för våra medmänniskor är utgångspunkten i all politik vi driver. Därför arbetar vi för en generös, human och rättssäker migrationspolitik. Våra grundläggande värderingar hämtar vi i den kristna tradition och västerländska humanism som format vårt demokratiska samhälle. Vi vill värna flyktingkonventionen och rätten att söka asyl. Vi anser att alla som tar sig över den svenska gränsen har rätt att få sitt skyddsbehov prövat i en rättssäker asylprocess.

  Den kraftiga flyktingströmmen till Sverige har nu gjort att Statistiska centralbyrån, SCB, reviderar sin prognos från i maj rejält. Om fyra år är vi cirka 306 000 fler folkbokförda personer, det vill säga med uppehållstillstånd, än vad SCB siade om i maj. De här siffrorna bygger på Migrationsverkets senaste prognos som kom i oktober. Socialarbetare slår larm, åtaganden går inte att fylla och Inspektionen för vård och omsorg varnar för att hälso- och sjukvårdens kvalitet kommer att brista.

  Vi ska kunna hjälpa i dag, i morgon och om flera år. När vi står inför en situation som saknar motstycke i modern tid innebär det utmaningar som kräver långtgående åtgärder.

  Kristdemokraterna föreslår:
  – Inför gränskontroller för att ge polisen möjlighet att kontrollera identiteten.
  – Mer resurser till polisen, dels för att klara av den förstärkta gränskontrollen, dels för att kunna verkställa avvisningar av personer som inte har rätt till asyl.
  – Asylansökningsområden nära våra stora gränsövergångar där asylansökande kan registrars och en första sortering av ärendena kan ske.
  – Fler ankomstkommuner för ensamkommande barn.
  – Kriskommission för att vända på alla stenar för en förbättrad integration.

  Läs mer: Hela vårt åtgärdspaket för att möta flyktingkrisen >>