• Södra BB flyttar till Södertälje!

    ”Jag var rädd att föda men fick fantastiskt bra hjälp på Södra BB”. ”Att föda på Södra BB var en jättepositiv upplevelse”. ”Barnmorskorna är så kunniga och vi kände oss helt trygga”. Ja, jag har fått många, många mejl och brev från föräldrar som fått barn på Södra BB.

    Det mycket uppskattade förlossningskoncept som Södra BB bedriver kommer nu att flytta till Södertälje sjukhus. Därmed räddas Södra BB och Södersjukhuset kan påbörja renovering av sina lokaler – som så väl behövs. Syftet är att öka valfriheten i förlossningsvården och uppmuntra en efterfrågad och väl beprövad vårdform. Jag tycker att detta är en utmärkt lösning som ser till behoven i hela vårt län. Nu hoppas jag att så många som möjligt av barnmorskorna följer med till Södertälje och utvecklar verksamheten och arbetar lika engagerat i Södertälje!

    Ett intensivt arbete har pågått under flera veckor där politik och förvaltning arbetat hårt för att den unika modell som Södra BB arbetar efter ska kunna fortsätta. Vi i alliansen har slagit fast i budgeten för 2016 att olika alternativ, och särskilt barnmorskeledda enheter, ska värnas inom förlossningsvården. Därför är jag så nöjd med att vi nu har funnit en lösning där Södertälje sjukhus visat ett stort intresse och vilja att ta över och utveckla verksamheten. Blivande föräldrar i Stockholms län kan även i fortsättningen välja detta uppskattade vårdalternativ.

    Den politiska ambitionen i landstinget har varit att utveckla olika typer av inriktningar. Södra BB:s vård är efterfrågad och uppskattad av både blivande mammor och vårdgivare. Genom flytten frigörs fler förlossningsplatser på Södersjukhuset, samtidigt som Södra BB:s koncept kan växa på Södertälje sjukhus. Det har hela tiden varit viktigt för oss att finna en plats där konceptet värnas samtidigt som vi ser till hela Stockholms förlossningsvård ur ett geografiskt perspektiv. Förlossningsvården i Stockholms län ska vara jämlik oavsett var den söks av blivande mammor. Placeringen i Södertälje ger oss en geografisk spridning som utvecklar förlossningsvården i hela länet.