• Stockholm får tre nya bröstcentra – invigning idag!

  Idag kommer jag tillsammans med sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink(L) att inviga tre nya bröstcentra i Stockholms län. De tre centrumen kommer erbjuda en samlad vård vid bröstcancer, med tydligare patientfokus, ökad tillgänglighet och bättre förutsättningar för patientnära klinisk forskning. Bröstcentrum finns från 1 januari på Karolinska Universitetssjukhuset, Capio S:t Görans sjukhus och Södersjukhuset.

  Det är oerhört spännande att få vara med om detta och vården i länet för kvinnor kommer bli ännu bättre. Dessa tre centrum ska ha patienten i fokus hela vägen genom diagnos, behandling och rehab. Vården handlar om människor som är sjuka och behöver hjälp, vården finns inte till för en struktur eller ett behov från politiker att styra över. Det handlar om människor.

  Varje år insjuknar cirka 2 000 kvinnor i bröstcancer i Stockholms län och att vi på dessa tre centrum nu kan skapa denna sammanhållna vård med ett omhändertagande som ska kunna garantera ett tydligare patientfokus och en bättre tillgänglighet, känns väldigt bra.

  Dessa centra är ett resultat av den gamla cancerplanen som togs fram 2013. Och precis innan jul antog vi den nya cancerplanen som gäller from 2016-2019. En plan som tar avstamp i den gamla men målinriktat fokuserar på patientens väg genom vårdprocessen.

  Det handlar om bättre vård och bemötande, jämlik vård i hela länet men även hur risken för insjuknande minskar samtidigt som överlevnaden förbättras. De senaste åren har vi fokuserat mycket på att implementera standardiserade vårdförlopp och arbetet fortgår under 2016. Där en välgrundad misstanke om cancer uppstår är det viktigt att processen går vidare snabbt till utredning och sedan behandlingsstart. Men det är lika viktigt för de personer där ett vårdförlopp startas men man upptäcker att det inte är cancer att få denna information snabbt.

  Främst handlar det om människan, men även om att vården ska fokusera där vårdinsatserna krävs.Dessa centrum får en sammanhållen vårdprocess inom bröstcancervården, med tydligare patientfokus, ökad tillgänglighet och bättre förutsättningar för patientnära klinisk forskning.