• Så blir vården på Nya Karolinska sjukhuset

  I förra veckan offentliggjordes hur vården ska organiseras på Nya Karolinska sjukhuset. Istället för att vara uppdelad på kliniker ska vården bedrivas i teman, dessa är cancer, hjärta och kärl, neurologi, inflammation, reparativ medicin samt barn och kvinnosjukvård (här ingår också förlossning). Vården kommer alltså bedrivas utan gränser för klinker, patienterna kommer behandlas utifrån de behov som patienten har, vilket kan innebära att specialister från många områden kan involveras i behandlingen.

  Vi politiker var inbjudna till ett möte med Karolinska Universitetssjukhuset som har ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholms läns landsting. Det var oerhört spännade och intressant att få höra hur planeringen ser ut och var sjukhuset nu befinner sig i processen att flytta in i de nya lokalerna. Patienten kommer stå mycket mer i fokus, Melvin Samsom beskriver det hela som en resa genom vård och behandling där behovet helt styr vilken specialitet som kopplas in. På så vis kommer vården att bedrivas i ett tydligt teamarbete med patienten i centrum.

  Personligen tycker jag att detta är oerhört spännade och jag är övertygad om att det blir ett utmärkt sätt att bedriva vård. Dagens Medicin skriver att ”NKS modell liknar inget annat” Det är sant.

  Alla förändringar tar tid och möter inte sällan motstånd. Läkarföreningen på Karolinska sjukhuset gick i veckan ut i Svenska Dagblandet och varnade för att det finns brister i planen som snart ska genomföras ”när NKS öppnar samtidigt som en hel del bassjukvård ska flyttas ut från KS till andra sjukhus. Läkarna menar att bristerna beror på att man först bygger huset och sedan bestämmer innehållet”. Jag tycker att det bra att många röster hörs i denna debatt, vi måste ha beredskap för olika scenarier.

  Och visst är det bråttom, men enligt de rapporter vi får från Nya Karolinskas ledning och Skanska så går arbetet enligt plan och förseningar föreligger inte.

  Vi som politiker får inte sällan frågor kring akutsjukvården vid Nya karolinska. Akutmottagningen kommer endast att ta hand om de svårt sjuka och skadade patienterna. Det handlar om traumapatienter som kommer in med helikopter eller ambulans. Patienter med remiss från till exempel vårdcentral tas emot vid akutmottagningen. Likaså patienter som inte är inskrivna, men har pågående högspecialiserad behandling vid Karolinska Universitetssjukhuset, när de blir akut sämre. Detta innebär att akuten är helt anpassad för de patienter som är svårast sjuka och skadade. Andra patienter som behöver akut vård eller bedömning kommer att tas omhand av andra vårdgivare.