• Hur bra är hjärtsjukvården i Stockholm?

  Igår var sjukvårdspolitiker från partierna i landstinget inbjudna att delta i paneldiskussion av Riksförbundet Hjärt-lung där den före detta landstingsveteranen Inger Ros är förbundsordförande. Moderator var Stig Nyman och vi höll till i World Trade Center i centrala Stockholm. Det blev en trevlig kväll och mycket lärorik tack vare goda föresläsare, bland annat överläkaren Inger Hagerman från Karolinska sjukhuset i Huddinge som också belönats med landstingets fina pris Gyllene Äpplet för sitt projekt med dagvård för hjärtsviktspatienter.

  Den akuta hjärtsjukvården i Stockholms län håller en mycket hög kvalité och är välfungerade men för patienter med kronisk hjärtsvikt finns mer att göra. Överlevnaden efter hjärtinfarkt har bland annat fördubblats på tjugo år. En förklaring är att vården i Stockholm har varit snabb med introduktion av ny teknik. Vi vet att hjärtsvikt den vanligaset orsaken till sjukhusvård. För oss  sjukvårdspolitiker som har en viktig roll i att få hälso och sjukvårdens budget att gå ihop finns mycket att lära av patientföreningen för att förbättra inte minst vården inom hjärtsvikt och förmaksflimmer.  I Stockholm finns 40 000 hjärtsviktspatienter och ca 7 000 nyinsjuknar varje år. 2012 vårdades 8 400 patienter på akutsjukhus med hjärtsvikt. Min ambition som politiker är att Stockholms läns landsting ska behålla position som ett av de främsta landstingen för vård av hjärt- och lungsjuka.

  Hur arbetar då landstinget för en bättre hjärtvård, ja ett konkret är exempel är 4D som Stockholms läns landsting driver gemensamt med Karolinska Institutet. Namnet 4D avser de fyra diagnoser som valts ut i projektet: artrit, bröstcancer, diabetes typ 2 samt hjärtsvikt. Hjärtsvikt är en våra vanligaste folksjukdomar och då det finns inom 4D projektet vill Alliansen bidra till bättre hälsa samt stärka förutsättningarna för informationsöverföring mellan vård och forskning. Vårt viktigaste redskap är kunniga Allmänläkare. Projektet ska också bidra till att stärka patienternas delaktighet samt en snabbare omsättning av forskningsresultat till tidig diagnostik och då i slutändan bättre behandlingar.

  Tidig diagnos bidrar till rätt behandling snabbare och till en bättre prognos. Inom ramen för projekt 4D Hjärtsvikt har en checklista tagits fram för att upptäcka tidigt – GENAST (några enkla steg). Vi har i länet flera hjärtsviktsmottagningar – med dessa mottagningar kan vi ta hand om hälften av de nyinsjuknade i Stockholm, men hittills har vi tagit emot omkring 20 procent. Jag ser det som helt avgörande  att primärvården vid misstanke om hjärtsvikt blir bättre på att remittera fler fall till dessa mottagningar.

  Hjärtlung framhåller vikten av bra kvalitetsregister. Stockholms landsting har alltid lett satsningen på kvalitetsregister som staten och landstingen genomfört. Detta är en viktig indikator på var vi hittar brister, var vi kan initiera förändring och bättra oss i uppföljning. Extra roligt är att de skapats och håller på att skapas möjligheter för patienterna att själva rapportera om hur de mår och vad de tycker om den vård de har fått. Samtidigt är det oroande att regeringen ännu inte lämnat besked om staten ska fortsätta stödja förbättringsarbetet i vården. Utan statligt stöd faller tyvärr hela projektet. Läs gärna denna viktiga artikel i Svenska Dagbladet av Sveriges främsta namn inom hjärtsjukvården.

  Hur kan vi då arbeta mer förebyggande? Sekundärprevention handlar om att förebygga att tex en hjärtinfarktpatient drabbas igen. Här är motion, rökstopp och rehabilitering viktiga grunder. Vad gäller rökstopp efter hjärtinfarkt lyckas Stockholm hålla den siffran konstant samt fått en markant förbättring avseende fysisk träning, specialiserad hjärtrehabilitering där vi ökat antalet deltagare med 44 % sen 2009.

  Till sist – tyvärr visar en ny utvärdering av Socialstyrelsen att vi har en ojämlik hjärtvård. Jag blir jätteuppröd då jag ser att bla kvinnor och lågutbildade få en sämre vård. Att få en god vård ska själklart vara oberoende av kön och socioekonomisk bakgrund!  Det finns också orimliga och skillnader i hur patienter med olika socioekonomisk bakgrund tillgodogör sig vårdinsatser. Det finns här skäl att bättre utbilda vårdpersonalen i att följa upp patienterna.

  Jag vill tacka patientföreningen för en givande kväll och för inbjudan!