• Idag invigs Kungsholmsgeriatriken – 42 nya vårdplatser!

  Idag invigdes Kungsholmsgeriatriken. Den drivs av Stockholms sjukhem som är en privat vårdgivare som ägs och drivs av en stiftelse. Stockholms Sjukhem bedriver vård och omsorg utan vinstsyfte. Stockholms Sjukhem grundades redan 1867 och erbjuder vård inom olika områden: avancerad sjukvård i hemmet (ASIH), geriatrik, palliativ vård, rehabilitering, husläkarmottagning samt äldreomsorg.

  Åldersgruppen 70-79 år ökar med 57 procent till år 2020. Till följd av befolkningsutvecklingen kommer behovet av geriatrisk vård vara cirka dubbelt så stort om tio år. Geriatriken i SLL växer idag kraftigt. Invigningen idag är ett lysande exempel på det. I vårt landsting prioriteras äldres vård högt. Vi har värnat geriatriken som specialistområde och så kommer det också att fortsätta. Stockholms län landsting Sveriges största geriatriska vårdgivare, stora investeringar görs och har gjorts i denna vårdform.

  Vi är nu mitt inne i den stora förändringsprocess som kallas Framtidens hälso och sjukvård där vård som inte måste bedriva på akutsjukhusen flyttar ut till öppenvården och primärvården. Den Geriatriska öppenvården har en mycket tydlig roll att spela inom Framtidens Hälso- och sjukvård. Vi räknar med en ökning med ca 7.300 geriatrikvårdtillfällen utanför akutsjukhusen till 2019.

  Modellen med Geriatriska kliniken som mellanvård med bra rehabiliteringsplatser är en väg vi kommer fortsätta med. Fördelarna med denna vårdnivå är många. För även om operationstekniker går framåt så är det inte så att en gammal människa återhämtar sig inte fortare efter en operation idag än för tio år sedan. Studier visar tydligen även att man inte vinner på att påskynda träningen. Det viktiga är att de Geriatriska klinikerna ska ha incitament att behålla patienterna så läng så de kan komma hem direkt eller till ett äldreboende utan mellanstation efter kliniken.

  Alliansen i landstinget arbetar nu med vårdval den geriatriska öppenvården. Förvaltningen arbetar nu med att utforma förfrågningsunderlagen och Vårdvalet sjösätts 2018. Vi tror inte att friheten att välja ska upphör bara för att vi blir äldre. Vårdvalet kommer ge ett bättre, tryggare omhändertagande av äldre. Det ger ökade möjligheter till patientorienterad vård och inte minst en förenklad överlämning från specialiserad vård på akutsjukhus till eftervård.

  Vår vision för vårdval är följande:

  • Det ska finnas möjlighet till direktintag på avdelningarna, även akut och via ambulans, liksom efter hänvisning från närakut.
  • För att vården verkligen ska ha ske på kliniken ser vi att tillgång till LAB och röntgen liksom goda möjligheter till konsultation med kompletterande specialistkompetenser är viktigt.
  • Det ska vara tydliga krav på utbildningsansvar och deltagande i forskning kring åldrandets sjukdomar – samarbete med det palliativa kunskapscentret PKC.
  • Sist men inte minst – de geriatriska avdelningarna ska erbjuda en god vårdmiljö, med goda möjligheter till viss social och aktiverande verksamhet. Vi vet att en god vårdmiljö det påverkar rehab och tillfrisknande positivt, människan har inte enbart kroppsliga behov, de själsaliga och andliga minst lika viktiga!

  Jag är övertygad om att Kungsholmsgeriatriken kommer att leva upp till dessa visioner och jag ser mycket fram emot att fortsätta arbetet, vill önska Stockholms sjukhem varmt lycka till i detta.