• Överenskommelse om SL taxan med MP

  Idag är en historisk dag, Alliansen har tillsammans med Miljöpartiet i Stockholms läns landsting kommit överens om en uppgörelse kring kollektivtrafikens finansiering och viktiga framtidssatsningar på SL-trafiken. Pressträffen idag på förmiddagen var oerhört välbesökt och det märks att det finns ett stort intresse. Det har skett förhandlingar under några veckor och jag är glad över att vi nu är i hamn.

  Jag är mycket nöjd över att kunna presentera en överenskommelse som innehåller ett stort mått av kristdemokratisk politik, både gällande taxekonstruktionen och de trafiksatsningar som prioriteras. Ur innehållet i Miljöpartiets och Alliansens överenskommelse:

  • Priset på SL:s biljetter höjs med motsvarande 40 kronor för ett månadskort.
  • SL ska finansieras till ca 51 procent av skattemedel och 49 procent av biljettintäkter. De kommande åren höjs taxan med 3,3 procent per år.
  • SL får enhetstaxa för enkelbiljetter. En enkelresa kommer att kosta 30 kronor med reskassa för en vuxen.
  • Tvärbanans utbyggnad till Kista och Helenelund börjar byggas 2017 och följer planen som står i budgeten för 2016
  • Spårväg Citys utbyggnad till T-centralen genomförs oavsett om ansökan om statliga pengar godkänns eller inte. Spårväg city ska också vara med som ett möjligt alternativ i en utredning om hur Norra Djurgårdsstaden ska få kollektivtrafik.
  • Förstärkningen av kapaciteten på Roslagsbanan genomförs och sätts i drift enligt planen som beslutades i april 2016.
  • Citybanan sätts i drift enligt planen som står i budgeten för 2016.
  • Direktbussarna på Södertörn undantas från nedskärningar. Det gäller busslinjerna 810, 861, 862 och 869.
  • SL utreder en förstärkning av busstrafiken där det i dag råder hög trängsel
  • Inga politiskt initierade neddragningar av köpt trafik ska ske oavsett trafikslag.