På studiebesök hos ett nytillskott i landstinget

Ni som följer mig på bloggen och i sociala medier kanske minns att för några veckor sedan var det stor invigning av det nya centrumet för reumatologi vid Sabbatsbergs sjukhus. Idag fick jag möjliget att se närmare på verksamheten med en rundvandring och tid för diskussioner tillsammans personalen. Väldigt spännande. Verksamhetschef är Sofia Ernestam, en fantastisk person som brinner för uppdraget! Sofia är läkare och specialist i reumatologi. Hennes fokus är att förbättra för den enskilde patienten och att skapa bättre system för uppföljning så att patienten och hälso- och sjukvården kan visa på resultat.

Centrumet kommer ha 18 000 patientkontakter till att börja med per år men volymerna kommer att öka. Om drygt ett år flyttar centrumet till nya lokaler på Torsplan. Centrum för reumatologi drivs av Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) som är en del av Stockholms läns landsting.

I Stockholms län lever tusentals invånare som med någon form av artritsjukdom, och det sker drygt 100 000 vårdkontakter inom reumatologin varje år. Artrit är en inflammatorisk sjukdom och ett samlingsnamn för flera diagnoser, den vanligaste är RA – ledgångsreumatism, som i sin tur är en kronisk inflammation i kroppens leder och orsakar mycket smärta. Inflammationen kan bryta ned brosk, ben och senor. Den behandlas med läkemedel och träning. Fler kvinnor än män drabbas. För att kunna förhindra kroniska funktionshinder behöver diagnos ställas tidigt för att bromsa sjukdomsutvecklingen. Trots detta får många vänta alldeles för länge på en diagnos och på att rätt behandling ska kunna påbörjas.  Därför är det nya centrumet så viktigt för patienterna. Husläkarmottaggningarna kan nu remittera till centret.

Jag vill också tipsa om trAppen – som är en gratis mobilanpassad webbtjänst utvecklad för att hjälpa personer med inflammatoriska reumatiska sjukdomar att upprätthålla regelbunden motion och träning. Läs mer här.

Artrit ska inte förväxlas med artros som gör att ledernas brosk bryts ned och orsakar stelhet. Det finns ingen läkemedelsbehandling utan operation och träning är det som gäller. Artros drabbar cirka var fjärde person i Sverige över 45 år, vilket motsvara nästan 1 miljon människor. Centrum för reumatologi behandlar inte artros utan det görs främst i primärvården. Artrosskola är viktigt för patienten och finns i länet, bland annat genom SLSO.

 

 


Nytt centrum invigt för rehabilitering av cancerpatienter

Igår invigde jag tillsammans med sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (L) en helt ny sjukvårdsenhet vid Sabbatsbergs sjukhus – Centrum för Cancerrehabilitering. Ett centrum för cancerrehabilitering har inte funnits innan, och jag är övertygad om att detta centrum kommer att göra skillnad för många. Cancer är idag en folksjukdom. Från att ha varit en sjukdom som drabbade ett fåtal, till att idag beröra väldigt många. Cancerfonden har en slogan ”1 av 3 får cancer. Men alla drabbas”. Så är det.

De stora cancersjukdomarna så som bröstcancer och prostatacancer drabbar många och är väl kända, medan mindre diagnoser så som olika former av Sarkom för många är okända. 2013 registrerades för första gången fler än 60 000 fall av cancer. Allt fler kommer diagnostiseras med cancer tyvärr. Detta är ju långt ifrån uppmuntrande.

Men det som är positivt är att antalet patienter som besegrar och överlever cancer ökar. Här har vi forskningen att tacka. Bland annat för tidigare upptäckt och mycket bättre behandlingsmöjligheter. Vi måste göra det möjligt för patienter att på ett bättre sätt inte vara ”överleva” utan leva efter sin sjukdom. Före detta patienter ska få möjlighet komma tillbaka till sitt vardagliga liv. Att få bra rehabilitering är nyckeln för att, utifrån sina förutsättningar, kunna komma tillbaka. Centrets syfte är att ge cancerpatienter möjlighet till en specialiserad rehabilitering. Patientföreningarna har frågat efter detta länge, nu är det äntligen verklighet!

Jag tycker det ska bli väldigt spännande att följa centrats arbete i nära samverkan med patienterna och jag önskar alla medarbetare lycka till och tack till SLSO som ansvarar för driften av verksamheten.

 

 

 

 


Ny rapport om barncancervården släpps idag

Idag presenterar Barncancerfonden sin årliga rapport om läget i svensk barncancervård. Jag deltog i panelen vid ett frukostseminarium på Waterfront Congress tillsammans med ST-läkaren Trausti Oskarsson och Karin Mellgren från Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg. Det är tyvärr dyster läsning i många avseenden, var 5:e barncancerläkare är 60 år eller äldre, det är svårt att rekrytera och behålla specialistutbildade sjuksköterskor och på många håll i landet räcker inte platserna till. Men jag kan konstatera att vi Stockholms läns landsting är i en betydligt bättre situation idag än för ett antal år sedan och i jämförelse med andra landsting och regioner har vi en fungerade vård för dessa barn. Detta tack vara enträget arbete och inte minst tack vare Barncancerfonden och andra patientorganisationer. Vi behöver både lång- och kortsiktigt säkra kompetensförsörjningen i hälso- och sjukvården. Vi har aldrig tidigare haft så många läkare och sjuksköterskor anställda hos oss som vi har idag. Däremot har vi en brist bland vissa specialiteter av både läkare och sjuksköterskor, det gäller barnonkolgin men även psykiatriker och allmänläkare.

Några av de åtgärder som vi i den styrande alliansen arbetar med eller redan har genomfört är följande:

  • Kompetensförsörjningsstrategi – diskuteras och beslutas i november av landstingsfullmäktige. Strategin är ett landstingsövergripande dokument som tar ett helhetsgrepp kring personalförsörjningsfrågorna.
  • ST-Stockholm är en organisation inom landstinget för att samordna läkarnas specialistutbildning. Framöver kommer vi att vikta antalet specialisttjänstgöringsplatser inom respektive specialitet utifrån de behov av specialistläkare som landstinget har.
  • Övertagande av specialistsjuksköterskeutbildningen. Stockholms läns landsting vill överta ansvaret för specialistsjuksköterskeutbildningen och göra om den till en praktisk verksamhetsförlagd specialistutbildning, likt läkarnas specialisttjänstgöring.
  • Landstinget köper utbildningsplatser på definierade specialistsjuksköterskeprogram inom bristspecialiteter. De sjuksköterskor som går dessa program uppbär en lön á 18 000 kr i månaden.
  • Särskild lönesatsning 2014-2015. Minsta påslag 1500 kr. Barnmorska (sv), anestesi, barn, IVA, OP, onkologi, samt BA/CD.
  • Arbetsmiljölyftet. 150 mkr under 2014-2017 för lokala arbetsmiljöprojekt. Över 80 projekt har blivit beviljade medel. 30 slutrapporter har hitintills inkommit.
  • Det pågår flera intressanta projekt runtom i våra verksamheter med avdelningar som prövar nya kompetensmixer för att avlasta framförallt läkare och sjuksköterskor. Arbetstidsförkortning på akutmottagning för sjuksköterskor och undersköterskor. Uppgiftsväxling mellan läkare – sjuksköterskor – undersköterskor.
  • RCC har en regional processledare anställd vars uppgift är att säkra att de mål som är uppsatta i den regionala cancerplanen och kapitlet om barn genomförs.
  • När NKS öppnar så ökar antalet vårdplatser från dagens 12-14 till 22, vilket är en relativt stor ökning. Detta kommer öka tillgängligheten rejält och minska risken att barn behöver skickas till andra kliniker/sjukhus.
  • Det pågår ett projekt där man testar akut dagvård på ALB.  Under kontorstid tas akuta fall hand om direkt på ALB utan att behöva gå till akuten. På dagvården finns hög kompetens och man kan vid behov direktinlägga eller åtgärda vårdbehov direkt.