Välbesökt samråd kring förlossningsvården i Stockholm

Efter det att Praktikertjänst sade upp avtalet i februari i år med Stockholms läns landsting om att bedriva förlossningsvård inom ramen för vårdvalet var det många som med rätta reagerade på situationen inom för kvinnosjukvården och förlossningsvården i länet. Med BB Sophias stängning under försommaren tappade landstinget ca 3000 platser årligen. Jag fick ta emot många mejl och brev från oroliga föräldrar, personal och medborgare som var bekymrade och upprörda.

Då bestämde jag mig för att starta en fördjupad dialog med de som verkligen berörs av förslossningsvården – föräldrar, facket, barnmorskorna och annan vårdprofesssion som arbetar inom kvinnosjukvården och förlossningsvården.

I maj ägde det första mötet rum och igår, måndag den 24 oktober var det dags igen. Min plan är att vi ska träffas varje termin. Syftet är att flera ska involveras i arbete med en ännu bättre förlossningsvård, bygga relationer och att goda idéer ska kunna komma fram så att vi som politiker kan fatta bra beslut.

Jag vill föra en bredare dialog än bara gentemot specialistsakkunniga och tjänstemän från Hälso- och sjukvårdsförvaltingen. Jag vill se en större öppenhet och förhoppningsvis skapa förståelse för politiska beslut och inte minst en större insyn. Inbjudna till dessa samråd är brukarorganisationer, Barnmorskesällskapet, Vårdförbundet, Spesak, Vårdsak, enskilda aktörer med intresse för förlossningsvården mfl. Nätverket ”Föda på våra villkor” och ”Födelsevrålet” är också representerade och bidrar med viktiga perspektiv.

Mötet inleddes med att Johan Bratt som är landstingets chefläkare och Elena Bräne som är vårdsakkunnig för Stockholms läns landsting summerade hur situationen varit i förlossningsvården under sommaren. Vidare presenterades arbetet med den långsiktiga plan för förlossningsvården som sträcker sig från 2017-2023 för landstinget, arbetet leds av Stefan Strandfeldt. Jag presenterade hur de politiska visionerna för förlossningsvården ser ut med fler platser, byggandet av St Görans förlossning, planeringa på en ny klinik vid Huddinge sjukhus mm. Efter detta hade vi en mycket bra diskussion där alla utifrån sina perspektiv berättade vad de såg för nödvändiga åtgärder för en bättre för lossningsvård – inte om 10 år utan här och nu. Det stod klart att ett tydligt önskemål är en barnmorska per födande och resurser att anställa fler barnmorskor på klinikerna – och det är bråttom. Tyvärr är det många färdigutbildade som inte väljer att gå in i förlossningsvården alls efter avklarade studier, det ser jag som mycket allvarligt!

Jag kan förstå att det utifrån uppfattas som att saker och ting går åt fel håll, men varje dag arbetar jag och många med mig för en bättre vård, i fullmäktige, i den beredning jag leder för förlossning, barn- och kvinnosjukvård, i Hälso- och sjukvårdsnämnden mm. Låt mig ge några exempel på vad vi gör för fölossningvården just nu:

  • Vi satsar 10,8 miljoner kr Södertälje sjukhus där förlossning och mödravård knyts ännu närmare varandra och tillskjuts resurser för att arbeta enligt konceptet som Södra BB bygger på.
  • En revidering hela vårdval förlossning beslutades innan sommaren och kommer bla leda till minskad administration för vårdgivaren och att ersättningen till förlossningsklinikerna för förstagångsföderskor ökar. Ersättningarna för förstagångsföderskor ökar.
  • Mera trygghet. En jourtelefon öppnade under sommaren för blivande föräldrar. Det nya telefonnumret, 08-121 123 50 och detta är en service till blivande föräldrar som har frågor. Den som behöver medicinsk rådgivning ska som vanligt vända sig till barnmorska eller ringa 1177. Om förlossningen redan har startat gäller alltid direktkontakt till sin förlossningsklinik
  • En förstudie har inletts för att undersöka förutsättningar för en ny förlossningsklinik vid Huddinge sjukhus
  • Inom 3 år kommer en ny förlossningsklinik öppna vid St Görans sjukhus med plats för 4000 födslar per år.
  • Vi arbetar med en större satsning för att minska bristningarna och andra förlossningsskador i Stockholm. Vi förstärker de förebyggande insatserna genom en satsning på 15 miljoner kronor.

Jag kommer fortsätta arbeta för fler BB platser, för barnmorskor som stannar i vården och trivs och för att alla nya små stockholmare ska få den allra bästa starten i livet. Är så glad över det stora engagemang som finns för förlossningsvården! Tack alla som kom igår.

 

 

 

 

 


Problem med amningen? Nu blir stödet bättre i Stockholm!

Amning väcker känslor. Det märks oavsett om det diskuteras i media eller vid fikabordet. Många vågar inte uttrycka problem eller svårigheter, och det är inte heller alltid enkelt att ge råd just på grund av att det känns väldigt personligt. En del väljer att bita ihop och försöka, medan andra helt enkelt väljer att sluta amma.

Enligt socialstyrelsen börjar 96 procent att amma. Men när barnet nått 2 månaders ålder har detta redan minskat med 10 procent och tyvärr är de regionala skillnaderna stora. Redan vid två månader uppstår skillnader då cirka 90 procent av barnen ammas i Stockholm men enbart 81 procent i Västmanland och Jönköping.

Idag lanseras ett helt nytt vårdprogam om amning och hur råden bör se ut från vården när det blir problem. All forskning säger att amning har många positiva effekter för både mammor och barn.

Och de allra flesta mammor vill ju amma sina barn. Men för vissa fungerar det inte! Då är det jätteviktigt att vården finns där och ger stöd och inte säger olika saker eller i värsta fall ger motstridiga råd. Vårdprogrammet är ett sätt att försöka ge personalen det stöd de behöver för att på rätt sätt kunna möta och stödja föräldrarna. Jag hoppas att detta vårdprogram ska vara en del i ett arbete som ska ge alla mammor i Stockholms län möjligheten att få samma vård och stöd i deras specifika situation.

Jag vill rikta ett tack till alla er som varit med i processen att ta fram detta vårdprogram.