• Välbesökt samråd kring förlossningsvården i Stockholm

    Efter det att Praktikertjänst sade upp avtalet i februari i år med Stockholms läns landsting om att bedriva förlossningsvård inom ramen för vårdvalet var det många som med rätta reagerade på situationen inom för kvinnosjukvården och förlossningsvården i länet. Med BB Sophias stängning under försommaren tappade landstinget ca 3000 platser årligen. Jag fick ta emot många mejl och brev från oroliga föräldrar, personal och medborgare som var bekymrade och upprörda.

    Då bestämde jag mig för ...

  • Problem med amningen? Nu blir stödet bättre i Stockholm!

    Amning väcker känslor. Det märks oavsett om det diskuteras i media eller vid fikabordet. Många vågar inte uttrycka problem eller svårigheter, och det är inte heller alltid enkelt att ge råd just på grund av att det känns väldigt personligt. En del väljer att bita ihop och försöka, medan andra helt enkelt väljer att sluta amma.

    Enligt socialstyrelsen börjar 96 procent att amma. Men när barnet nått 2 månaders ålder har detta redan minskat med 10 procent och tyvärr är de regionala skillna...