Barnsjukvården har flyttat in på NKS!

Äntligen! Nu har barnakutmottagningen, slutenvården och delar av öppenvården på Astrid Lindgrens Barnsjukhus flyttat in i sina nya lokaler på Nya Karolinska sjukhuset. Igår kväll deltog jag i en presskonferens tillsammans med bland andra sjukhusdirektören Melvin Samson och Svante Norgren som är divisionschef för Astrid Lindgrens barnsjukhus. Men det viktigaste budskapet kom ändå från Charlotta Blom vars femåriga dotter vårdas på Q84, barnonkologen på Astrid Lindgrens barnsjukhus. Hela familjen var jättenöjda med flytten och clowner hade skojat och busat i kulvertarna som flyttekipaget passerade. Läs om Charlotta Blom i Dagens Nyheter Stockholm idag.

Idag har jag fått en rundvandring av Boubou Hallberg (som är specialist i neonatologi och Patientområdeschef för Sjuka nyfödda barn) inne på den nya neonatalavdelningen, så roligt att få se de nya fina rummen, utrustningen som är den mest avancerade och moderna och inte minst hur glad personalen är över att få arbete i denna nya miljö helt anpassad efter de svårast sjuka.

Det har varit en lång process innan denna historiska dag. Redan 2001 tillsatte landstinget SNUS-utredningen (Stockholms Nya Universitetssjukhus) som skulle undersöka behov och möjligheter att skapa ett nytt universitetssjukhus. Efter det följde fler utredningar och 2005 fattade landstinget beslut att gå vidare i planeringsprocessen. 2008 beslutade landstingsfullmäktige att bygga Nya Karolinska Solna.

Unders söndagen flyttade alltså alla patienter från Astrid Lindgrens barnsjukhus. Totalt 49 barnpatienter. Flytten gick väldigt lugnt till och helt enligt plan. De patienter som flyttade installerades på sina nya rum, med sina föräldrar, och rondades efter flytten. Karolinska sjukhuset konstaterar att inga medicinska komplikationer i samband med flytten inträffat.

Personalen gjorde helt enastående insatser, jag pratade med en trött men glad sjuksköterska i fikarummet idag på morgonen som berättade att hon jobbat många långa dagar för att få detta att fungera. För att flytten skulle vara patientsäker var bemanningen extra hög under hela helgen. Andra sjukhus i länet har hjälpt till och tagit fler patienter än vanligt, enligt överenskommelse. Alla medarbetare har gjort ett fantastiskt arbete både med förberedelserna och under själva flyttdagen. Känner stor tacksamhet till dem – TACK!


Är Nya Karolinska patientsäkert?

Nya Karolinska Solna byggs för att bli ett modernt universitetssjukhus för alla de som drabbas av de mest komplicerade sjukdomarna och olycksfallen. Själva byggprojektet startade 2010 och nu på söndag flyttar de första patienterna in! Thorax (hjärt- lungmedicin) är först och söndagen den 27 november flyttar barnsjukvården in. Under så många år har detta förberetts och nu är det så nära.

De senaste dagarnas medierapportering ger tyvärr en dyster bild av inflyttningen till det nya sjukhuset. Jag kan förstå om det finns oro hos Stockholmsborna. Men det finns mycket mer information att ta till sig om hur planeringen pågår och inte minst hur sjukhuset arbetar med att säkerställa patientsäkerheten. I allt detta tycker jag att det är viktigt att påminna sig om hur många som faktiskt längtar och väntar på denna historiska dag. Patienterna har första parkett!

Sjukhuset kommer att ansvara för högspecialiserad cancersjukvård, högspecialiserad hjärtsjukvård och akut trauma. På Solnaområdet kommer det finnas cirka 730 vårdplatser totalt. Förutom nybyggnationen kommer nuvarande Astrid Lindgrens Barnsjukhus (kommer bedriva öppenvård i fortsättningen), Thoraxbyggnaden och labb-kvarteren att ingå i Karolinska Universitetssjukhuset. Barnakuten stänger tidig söndag morgon den 27 november vid den gamla entrén kommer det finnas tydlig information på flera språk och värdar som tar emot. Sachsska och Danderyds sjukhus står också redo att ta emot barn.

Idag på morgonen har alla gruppledare från alla partier träffat ledningen för Karolinska sjukhuset för att få uppdaterad information om förberedelserna inför flytten. Under lång tid har vi haft regelbinda avstämningar med såväl ledningen som programkontoret. Ledningen för sjukhuset garanterar att OM de bedömer att flytten inte är patientsäker så kommer den inte genomföras utan får då skjutas upp ett antal dagar eller den tid som behövs. Det kan alltså blåsas av direkt.

Inför flytten har det skett en förstärkt prioritering och dirigering för akuttransporter, hela landstinget förbereder sig nu, det gäller alla de andra akutsjukhusen, geriatriken, barnsjukvården och primärvården. Vi får räkna med att fler hänvisningar kommer ske och neddragning av planerad verksamhet på alla sjukhus har gjorts för att klara flytten.

Detta är ett stort och stolt ögonblick för hela landstinget, jag litar på att ledningen för Karolinska sjukhuset gör rätt bedömning när de säger att detta är patientsäkert. De har ansvaret att bevaka och följa upp att säkerheten för patienten finns med i alla avseenden av hela NKS-projektet.

Bilden lånad från Skanska.

 


Nu får fler hjälp med IVF!

Idag är en viktig dag för alla som längtar efter barn! Nu har nämligen de första ansökningarna från olika kliniker kommit till landstinget om att utföra In vitro-fertilisering (IVF) inom vårdval specialiserad gynekologi.

Tidigare i höst fattade vi politiker beslut om att införa Vårdval IVF, IVF står för In vitro-fertilisering och kallas också för provrörsbefruktning. Det är en bra metod för barnlösa med fertilitetsproblematik. Kvinnans ägg befruktas av mannens spermier utanför kvinnans kropp (in vitro), i stället för i äggledarna. Det första barnet som kommit till genom provrörsbefruktning föddes 1982 i Göteborg. Idag genomförs över 13 000 behandlingar med IVF i Sverige per år. Som resultat föds runt 3500 barn.

I Stockholms landsting har vi tyvärr haft en situation med köer till IVF behandling. Det har inte varit möjligt att få hjälp med assisterad befruktning hos alla gynekologer, bara ett fåtal har utfört behandlingen i landstingets regi bland annat Karolinska sjukhuset i Huddinge. Men nu kan alla gynekologer som uppfyller kraven som ställs ansöka om uppdraget och därmed ökar tillgängligheten. Med det nya vårdvalet är min förhoppning att köerna ska försvinna och att fler ska få hjälp snabbare. Vi vet att vårdval ökar valfrihet, tillgänglighet och kapar köer.

De tre första mottagningarna som startar med vårdval IVF är:

Kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa är ett högt prioriterat område för mig och därför är det glädjande att denna förändraing kommer på plats. Jag vet att många som längtar efter att få barn har väntat länge på det här.