Tal vid ljusceremoni Norrmalms torg

I tisdags talade jag på Norrmalms torg med andledning av Chanuka och den årliga ljuständningen, på inbjudan av rabbi Chaim Greisman och Chabad Lubavitch, en organisation som verkar för att främja judisk kontinuitet genom ökade kunskaper om judendomen.

Här är talet:

Tack för inbjudan och möjligheten att få säga några ord i samband med denna fina ljusceremoni. Mitt namn är Ella Bohlin och jag är barn- och äldrelandstingsråd i Stockholms län för Kristdemokraterna.
I år infaller ju Chanuka samtidigt med den kristna jultraditionen. På juldagen firade jag julmässa tillsammans med många andra troende. Vi som samlats i Nacka kyrka kunde fira mässa utan muller ifrån stridsflygplan. Vi kunde lyssna till bibelläsning utan att behöva vara rädda för granatattacker eller beskjutning. Vi kunde gemensamt sjunga de älskade psalmerna utan rädsla och allt präglades av ett lugn.

Religionsfriheten i Sverige är grundlagsskyddad. Religionsfrihet är också en av de mänskliga rättigheterna, och finns uttryckt i Europakonventionen, artikel 9. Det är med sorg jag tänker på hur miljoner människor runt om i världen ständigt hindras från att utöva sin religion, hur kulturvärden förstörs, hur människor förföljs och blir dödade på grund av sin tro och religiösa övertygelse.
2016 kommer gå till historien som ett år präglat av mycket mörker. Kriget i Syrien fortsätter för femte året i rad, aldrig förr har så många befunnit som på flykt i världen.
 Antalet döda under året i terrobrott är det högsta sedan 2004, vi har bevittnat terrorns illdåd i Bryssel, Tel Aviv, Istanbul, Nice, och nu senast på en julmarknad i Berlin. Våra tankar och böner går till de anhöriga.

Jag tycker mycket om tanken med ljustädningen vid Chanuka som en symbol för att ljuset är starkare än mörkret. 
Den judiska minoriteten är en utsatt grupp och då är det viktigt att bevara det judiska. Jag vet att frågor om säkerhet är en central del av den judiska gruppens vardag. Hur säkerheten ska upprätthållas vid era byggnader, hur era barn ska kunna känna sig trygga i skolan. Så borde det inte vara men tyvärr är det en nödvändighet. Kristdemokraterna satsar mer än regeringen på extra säkerhet i sin skuggbudget för 2017. Vi kristdemokrater har alltid stått upp för Israel och så kommer det fortsätta.

I det sekulära samhället kan en beröringsskräck för allt som handlar om religion uppstå. Det är sorgligt och fel. Låt oss istället mötas över gränserna och låta det tända ljuset och påminna oss om att bättre värld är möjlig.

Glad Chanuka och tack för att ni lyssnat!


Den bästa gåvan

Med fyra dagar till julafton är det många som funderar över vad vi ska bort ge i julklapp. En gåva som de flesta kan ge och som inte kostar något mer än din tid är att ge blod. Det gör skillnad och kan rädda liv! En bättre klapp är svår att tänka sig!

Igår medverkade jag i Sveriges radio P4 och berättade om vårt förslag att alla landstingsanställda bör kallas till att ge blod och att den möjligheten ska finnas på arbetstid. Landstinget är en stor arbetsgivare, närmare 45 000 anställda. Blodcentrlen i Stockholm meddelade igår att lagren är kritiska just nu och inför jul- och nyårshelgerna behöver det finnas mycket blod i lager och därför är det viktigt att fylla det snarast.

Jag tycker att den rimliga synen på blodgivning bör vara att det är ett samhällsansvar. I dag ligger initiativet för att leva upp till de anställda själva i Stockholms län, men behoven är stora. Därför driver vi frågan att landstingets blodcentraler bör kalla och ge information om möjligheten att lämna blod till landstingsanställda. Den som inte kan eller vill bli givare kan antingen tacka nej till kallelsen och därmed slippa bli kallad fler gånger, eller låta bli att gå till Blodcentralen.

God jul!

 

 

 


NKS behöver ett anhörighus

De senaste dagarna har vi i Dagens Nyheter kunnat läsa om Kurt som är sjuk i cancer och vars båda föräldrar inte kunnat övernatta på Astrid Lindgrens barnsjukhus.

För mig som kristdemokrat är det givetvis självklart att svårt sjuka barn och deras närmaste familj ska kunna vara tillsammans! Nya Karolinska tar emot många patienter från andra län och andra länder, med familjemedlemmar som behöver kunna övernatta i närheten av sjukhuset. Faktum är att ALB är nettomottagare av barn från andra län och andra länder. Därför är behovet extra stort av möjlighet att övernatta.

På grund av orsaker som att det är viktigt med lugn och ro kring det sjuka barnet, samt säkerhetsaspekter som t.ex. brandsäkerhet finns vissa regler för hur många som bör vistas runt barnet. NKS är byggt med enkelrum – med möjlighet till övernattning, vissa rum har dock byggts om vilket kan ha begränsat möjligheten till övernattning för anhöriga något. Jag vet att personalen gör allt det kan för att motsvara alla förväntningar och de är djupt engagerade och brinner för barnens bästa.

Idag har jag i media gått ut med att jag vill se ett nytt hus för anhöriga byggs vid Nya Karolinska Solna. I februari ska jag ha ett möte med företrädare för sjukhuset och Ronald McDonald Barnfond för att se över möjligheterna att bygga ett anhörighus efter Ronald McDonalds koncept. De har ett uppskattat upplägg som verkar passa bra för att underlätta för de här familjerna. En del praktiska frågor återstår att lösa, som att få tillstånd att bygga. Redan i dag finns det ett sådant hus vid Huddinge sjukhus. Även i Göteborg finns ett Ronald Mc Donaldhus i anslutning till Silviasjukhuset.

Vi kristdemokrater ser positivt på att privata och ideella aktörer engagerar sig i samhällsfrågor. Jag hoppas att vi inom kort kan inviga ett hus för anhöriga i närheten av Nya Karolinska.


Satsning på vården för barn med diabetes

Varje år får ca 800 barn diabetes typ 1 i Sverige. I Stockholms läns landsting lever 1440 barn har diabetes. Medelvärde för Hba1c (långtidssockervärde) ligger på 59,2 (Riket: 57,3) i Stockholms län. I vårat landsting har en högre andel barn insulinpumpar än övriga Sverige.

Vi bedriver specialistvård för barn med diabetes på tre platser- ALB Solna och Huddinge, Ersta sjukhus samt Sachsska vid Södersjukhuset. Alla bedriver teamvård. Teamet består av läkare, diabetessjuksköterska, psykolog, kurator och dietist. Nyckel till bra vård är samsyn inom diabetesteamet. Vi har en god och högkvalitativ diabetsvård för barn och unga men det finns givetvis saker som kan förbättras.

För 2017 års budget finns 9 miljoner kr avsatt specifikt till barndiabetsvården i syfte att fler ska få tillgång till hjälpmedel som glucosmätare och insulinpump. Dessa hjälpmedel förenklar livet och underlättar i vardagen för barnen och deras familjer, en viktig satsning som inte hade blivit av utan Kristdemokraternas arbete för att prioritera denna patientgrupp.
En utmaning vi har i vårt landsting är att locka och behålla specialistsjuksköterskor inom diabetesvården. Socialstyrelsen rekommenderar 100 barn per diabetessjuksköterska. På ALB Huddinge och Solna är sammanlagt 1100 barn inskrivna. Barn överförs till vuxenvård vid 18 års ålder.  På ALB går det 177 barn per diabetessjuksköterska. På Sachsska finns 400 inskrivna och läget är lite bättre med 112 barn per diabetessjuksköterska. För alla barn med diabetsvård finns en vårdkedja som börjar med ett antal dygn i slutenvård som följs av diabetsskola och sedan regelbundna besök i specialistvården hos distriktssköterska och läkare varannan gång.
Stockholms landsting utvecklar nätverksjukvården. Ersta har tex nätverksmöten med Sachsska för diskussion om gemensamma frågor och även några mindre forskningsprojekt med fokus på barn och ungdomar i åldern 15-20 år, gällande bl.a. behandlingstillfredsställelse och HbA1c förbättring.