Höjd ersättning för äggdonation!

Den som donerar ägg eller spermier i Stockholm får nu mer betalt än tidigare. Idag beslutade vi  i Alliansen att höja ersättningen för ägg- och spermiedonation i Stockholms läns landsting. Den som lämnar ett ägg ska få 5600 kronor och den som lämnar spermier får 550 kronor per tillfälle.

I Stockholms län har vi gjort många förbättringar för att korta köerna till assisterad befruktning och att ge kvinnor möjlighet att bli gravida. Men som det ser ut i dag är behovet av ägg- och spermiedonation större än tillgången. Genom att höja ersättningen hoppas vi kunna hjälpa fler!

Bakgrunden är att Sveriges kommuner och landsting tillämpar ett enhetligt system för ersättning i hela landet. Utgångspunkten för rekommendationen är också att donatorn ska få kostnadstäckning men inte bli överkompenserad. Vi jobbar aktivt med att möta de behov som finns i Stockholms läns landsting samtidigt som vi strävar efter en jämlik vård i hela landet. Därför är det också viktigt att ersättningarna för ägg- och spermiedonation reflekterar det. I dagsläget köper fertilitetskliniker in spermier från Danmark och så ska det inte behöva vara. Sverige har alla förutsättningar för att tillgodose det egna behovet.

 


Debatt om regionfrågan hos Dagens Medicin

Många regeringar har tillsatt regionutredningar men ingen har hittills lyckats genomföra en regionreform. Inte heller denna rödgröna regering har kommit vidare i frågan. Indelningskommittén presenterade sitt förslag förra året, kommittén leds av Barbro Holmberg och Kent Johansson. Men sedan alla partier lämnat samtalen och remissinstanserna är kritiska tycks förslaget falla platt. Det är ett misslyckande av dels av civilminister Ardalan Shekarabi (S) men också för Socialdemokraterna som parti inte minst.  Misstaget de har gjort menar jag handlar om försöken att skapa få gigantiska regioner helt utan konsekvensanalys för landet som helhet.

I veckan arrangerade Dagens Medicin sin stora ”Strategidag 2017” i Rörstrands Slott och Café. Jag debatterade regionfrågan med Glenn Berggård (V) landstingsråd från Norrbottens läns landsting, Ingrid Lennerwald (S) Region Skåne och Håkan Brynielsson som är projektledare i regionfrågan på SKL, Sveriges Kommuner och Landstin

Kristdemokraternas position i regionfrågan är följande:

– Antalet regioner bör vara fler än de sex som nu föreslås
– Vi betonar vikten av att statens/myndigheters organisatoriska indelning i allt väsentligt följer de nya regionerna och deras behov, det är viktigt med statlig närvaro i hela landet. Som det är nu har Polismyndigheten sin indelning, Trafikverket en annan, Försäkringskassan ytterligare en modell och Arbetsförmedlingen sin osv.

– Vi tycker att det är viktigt att gå vidare i regionfrågan – och därför efterlyser vi en vidare diskussion kring regionernas uppgifter (den föreslagna indelningen saknar en analys av effekterna och det är viktigt med en konsekvensanalys ur ett patient/brukarperspektiv).

– Landstingens primära uppdrag är ju sjukvård, därför måste frågan om ansvaret för sjukvården (och den organisatoriska gränsdragningen) utgöra en självklar del i diskussionerna. KD tryckte på regeringen att få tala om sjukvården i reformen men vi fick inget gehör. MEn regeringen måste våga diskutera vilka strukturbeslut som är nödvändiga för att uppnå en mer ändamålsenlig organisering av vården.


Invigning av nya förlossningsplatser på Södersjukhuset

Igår var en efterlängtad dag! Jag fick vara med och inviga de nya förlossningsplatserna på Södersjukhuset. Efter drygt ett års renovering är det nu klart! Det är totalt 14 nya rum plus 1 undersökningsrum. Rummen är trivsamt inredda och målade i dova blå och gröna toner. Alla rum är enkelrum och har badkar förutom 2 där det inte fick plats men där ett sittbadkar har installerats. All utrustning är dold, precis som det var på Södra BB och BB Sophia. Här kommer personalen att jobba i tre team, vilket gör att trots att SÖS är Sveriges största förlossning så kommer det inte bli opersonligt utan tvärt om – det lilla, småskaliga i det stora! Nu kommer Södersjukhuset att kunna ta emot fler födande än tidigare och också ha en ökad närvaro av personal i rummen.

De gamla lokalerna har varit i stort behov av renovering eftersom de länge varit eftersatta. Genom att vi gjorde det möjligt att bygga om kan vi i dag välkomna fler födande kvinnor till en fräschare och modernare vårdmiljö. Södersjukhuset har den största förlossningskliniken i Stockholms län med över 7 000 förlossningar per år, till sommaren kommer de vara uppe i 8000 förlossningar/år.
Barnmorskor och chefer jag pratade med igår var lyckliga över de nyrenoverade lokalerna, det blir ett lyft inte bara för föräldrarna och patienterna men också för personalen som får en så mycket trevligare och bättre arbetsmiljö.

Det finns ett stort behov av att bygga ut förlossningsvården i Stockholms län. Arbetet på Södersjukhuset är ett steg på vägen. Nu arbetar jag och mina allianskollegor efter en långsiktig plan för att alla kvinnor ska kunna föda tryggt där de själva väljer att föda. Nästa steg är en ny enhet vid KS i Huddinge och sedan förslossning vid St Görans sjukhus 2019/2020.

På bilden klipper jag bandet tillsammans med Verksamhetschefen för kvinnokliniken Ingegerd Lantz och SÖS VD Tomas Movin.


Förstatliga den avancerade sjukvården! Besök på Danderyds sjukhus

Igår besökte jag tillsammans med Ebba Busch Thor, Jakob Forssmed och Emma Henriksson Danderyds sjukhus. Ett jätteintressant besök där vi fick titta närmare på den avancerade sjukvården på ett av Sveriges största akutsjukhus med spetskompetens på flera områden. Danderyds Sjukhus AB är ett helägt dotterbolag till Landstingshuset i Stockholm AB och erbjuder specialistvård med huvudsaklig inriktning på internmedicin, kardiologi, ortopedi, obstetrik och gynekologi samt kirurgi och urologi. Sjukhuset har cirka 500 vårdplatser och runt 3 800 medarbetare. Danderyds sjukhus bedriver universitetssjukvård med utbildning och forskning kring de vanligaste folksjukdomarna. Sjukhuset har en stor förlossningsklinik och nära 10 procent av alla barn i Sverige föds här.

Hjärtsjukvården på Danderyds sjukhus har utsetts till Sveriges bästa (Swedehearts kvalitetsindex 2014). Även strokevården hör till landets främsta. Det var spännande att få vara med vid kärlvidgning av ett hjärta och ser hur det går till när en stent sätts in. Stent är en sträckmetallcylinder som träs på en ballongkateter för att kunna föras in och vidgas så att blodet kan passera fritt.

I samband med besöket skrev presidiet en debattartikel om att Kristdemokraterna vill förstatliga sjukhusvården. Det handlar i första hand om att flytta ansvaret för vården från 21 landsting till en samlad statlig styrning. Detta bör göras så  snart som möjligt när det gäller den avancerade sjukvården. En sådan förändring är nödvändig för att säkra likvärdig vård i hela landet. För tyvärr är sjukvården i Sverige 2017 inte jämlik. Även om den håller hög kvalitet. Men fortfarande skiftar vårdens resultat alltför mycket beroende på var du bor och behandlas.

Läs hela artikeln på SVD debatt.


Ny satsning på unga med autismspektrumdiagnos

Antalet unga med autismspektrumdiagnos har under de senaste åren ökat kraftigt i antal i Stockholms läns landsting. Exakt vad detta beror på vill jag inte spekulera i men jag kan konstatera att resurserna inte har räckt till. Att ha ett barnperspektiv i politiken är centralt och därför är jag särskilt glad över att vi nu stärker insatserna för unga med denna typ av funktionshinder. Alla ska kunna delta i samhället på lika villkor.

Idag har det bara varit möjligt att få hjälp via grupputbildning för de som är mellan 10-18 år. Habilitering & Hälsa har utvecklat ett koncept med grupper och kurser för kunna hjälpa så många som möjligt. Patienter med autismspektrumdiagnos från 16 års ålder har kunnat erbjudas individuella insatser kontinuerligt, men resurserna för patienter 7-15 år har inte räckt till.

Från 1 januari 2017 kommer Habilitering & Hälsa att ta emot även 11-åringar med autismspektrumdiagnos för individuella insatser. Den 1 november 2017 ska alla barn med autismspektrum oavsett ålder kunna erbjudas individuella insatser.

Barn i åldern 7-10 år får idag insatser vid lokala habiliteringscenter. Det erbjuds även fortsatt grupp- och kursinsatser för hela målgruppen 7-18 år vid centrala enheter inom Habilitering & Hälsa. Det här är en viktigt satsning som kommer betyda mycket för dessa ungdomar och deras familjer och anhöriga.