Feststämning när nya Stockholm KIDS öppnade

Som fösta mottagning i Stockholms län kommer Stockholm Kids bland annat ha kvällsöppet för barn med psykiska besvär och adhd där insättning av läkemedel följs upp kontinuerligt. Jag tycker att det är bra när vården förstår att anpassa verksamheten efter hur vardagen ser ut för familjer! På bilden fantastiska Josefin Jacobsson, verksamhetschef Stockholm Kids, och Solveig Hammarroth, medicinskt ansvarig Stockholm Kids. Läs mer


Invigning av ny familjecentral i Geneta

I fredags fick jag vara med och inviga en helt ny familjecentral i Geneta, Södertälje tillsammans med kommunstyrelsens ordförande Boel Godner (S). Det var väldigt roligt att se så många på plats från kommunen, landstinget, familjer, föreningar och många andra lokala företrädare. Familjecentralen är ett utmärkt exempel på hur det kan och ska fungera – en sammanhållen vård med patienten i centrum. Vi familjecentralen finns MVC, BVC, öppen förskola och socialtjänst under samma tak. Totalt finns nu 17 familjecentraler i Stockholms län och jag arbetar för ännu fler.

Som nybliven förälder finns mycket glädje men också mycket oro. På familjecentralen kommer föräldrarna in redan under graviditeten (till MVC), och fortsätter sedan att komma dit med barnet ända upp till skolåldern då Elevhälsan tar över. Föräldrarna blir kända och kan känna sig trygga. Vid behov finns Socialtjänsten dörr i dörr och det behöver inte upplevas som något dramatiskt att få hjälp därifrån.

Familjecentralen är ett konkret exempel på hur samverkan mellan olika professioner och mellan kommun och landsting kan se ut. Landstinget står för barnhälsovården och mödravården, kommunen för socialtjänst och öppen förskola. Fördelana är många och den stora vinsten med en familjecentral är i tid upptäcka de familjer som behöver mer stöd och se till att de får det, utan att ärendet hamnar mellan stolarna. Om det finns psykiatriska utmaningar remitteras barnet från Familjecentralen till BUP-mottagningen, eller uppmanas att själva kontakta BUP tillsammans med vårdnadshavare.

Vi behöver undvika att glapp uppstår då ansvar ska skifta från en huvudman till en annan. För att underlätta finns sedan 2015 enhetliga BVC-journaler för samtliga BVC/ Familjecentraler i SLL, även privata, så att överföringen till Elevhälsan ska gå smidigt. Överföringen omfattar endast relevanta fakta som tillväxtkurva, vaccin och utvecklingsbedömning. Om Elevhälsan vill ha mer journaldata måste vårdnadshavare ge sitt samtycke. Vid överföring från BVC/ Familjecentralen sker ett överlämnandesamtal med Elevhälsan på den skola barnet väljer att gå.

Vi har allt att vinna och inget att förlora på att samverka mellan kommun och landsting. Det ska vi fortsätta med. Jag vill rikta ett särskilt tack och en uppmuntran till all personal som kommer att jobba på familjecentralen i Geneta – lycka till!