Feststämning när nya Stockholm KIDS öppnade

Som fösta mottagning i Stockholms län kommer Stockholm Kids bland annat ha kvällsöppet för barn med psykiska besvär och adhd där insättning av läkemedel följs upp kontinuerligt. Jag tycker att det är bra när vården förstår att anpassa verksamheten efter hur vardagen ser ut för familjer! På bilden fantastiska Josefin Jacobsson, verksamhetschef Stockholm Kids, och Solveig Hammarroth, medicinskt ansvarig Stockholm Kids.

Idag har jag fått vara med och inviga Praktikertjänsts nya barnläkarmottagning Stockholm Kids, mottaggningen ligger på Brahegatan 49 i centrala Stockholm. Stockholm Kids har avtal med Stockholms läns landsting. Mottagningen kommer att erbjuda både akut och planerad barnsjukvård i åldrarna 0-17 år och första linjens psykiatri och adhd/add-utredningar. ADHD förekommer hos ca 3-5 procent av befolkningen och vi vet att barn med autismspektrumtillstånd kan ha svårare än andra barn att tillgodogöra sig den kunskap som lärs ut i skolan. Barnet riskerar att halka efter redan i tidig ålder, ha svårare än andra barn att koncentrera sig i klassrummet och inte klara målen i skolan.

Stockholms Kids har ett stort och viktigt uppdrag. Förra året föddes 29 533 barn i Stockholm län, vilket såklart är väldigt roligt. Fram till 2020 väntas antalet barn i åldern 0-15 öka med hela 20 procent i Stockholms län. Men samtidigt ser vi hur den psykiska ohälsan hos barn och ungdomar tenderar att öka. Detta ställer hälso- och sjukvården inför nya utmaningar.

Allt för många unga känner dagligen oro och nedstämdhet eller drabbas av psykosomatiska symtom som magont och huvudvärk. Psykisk ohälsa i barndomen ger sämre förutsättningar att leva ett bra liv. Därför är det viktigt att få stöd och behandling så tidigt som möjligt och det är här som Stockholm Kids kan göra skillnad!  På mottagningen kommer det också finnas föräldrastöd och KBT-inriktade samtalsgrupper för barn.

Som barn- och äldrelandstingsråd är jag glad att FN:s konvention om barns rättigheter ska bli svensk lag. Den säger bland annat: ”Alla barn med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv som gör det möjligt för dem att delta aktivt i samhället.” Barnperspektivet behöver alltid finns med i politiken. Alla barn ska ha goda livsvillkor och levnadsförhållanden, oavsett förutsättningar. Jag är glad att vi i landstinget, med invigningen av Stockholms kids, tillsammans stärker insatserna för barn och unga.

Nu önskar jag all personal och särskilt Josefin ett stort lycka till!


Region Stockholm vill se mer idéburen vård i utbudet


Läs mer

Vaccin är livsviktigt


Läs mer

God jul! Nu har vi en ny budget för 2019


Läs mer

Ny budget med mer pengar till vård och kollektivtrafik!


Läs mer

Kvinnor i Stockholm får skräddarsydd screening för bröstcancer


Läs mer

Nytt blågrönt styre för Stockholmsregionen!


Läs mer

Ökad kunskap om sjukdomen ME/CFS


Läs mer

Valframgång i landstinget för KD!


Läs mer

Samhället är större än staten


Läs mer

Alliansen förstärker vården vid Danderydsakuten i ny satsning


Läs mer