Orättvisa pensionärsskatten kvarstår i Lövfens Sverige!

Igår meddelade statsminister Stefan Lövfen att ”i morgon berättar vi något som får många pensionärer att bli väldigt glada”. Skatten ska sänkas för ca 1,4 miljoner personer över 65 år med upp till 2 500 kronor per år.

Förslaget är en uppgörelse med Vänsterpartiet inför budgetpropositionen för 2018. Skattesänkningen ska börja gälla från den 1 januari 2018.

Jag tror snarare att många pensionärer kommer att bli väldigt arga då de upptäcker att skatteklyftan finns kvar! Kristdemokraterna vill helt slopa skattegapet mellan pensionärer och löntagare. Skillnaden i skatt är orättvis och den minskar legitimiteten för skattesystemet och bidrar till skillnaderna mellan olika grupper i samhället.

Vårt förslag beräknas kosta 14 miljarder och vi föreslår att den finansieras genom att momsen höjs. Kristdemokraterna är det parti som står för pensionärernas trygghet också vad gäller privatekonomin. Vi är fast beslutna att skatteskillnaderna för pensionärer och arbetande helt ska upphöra!

 


Prinsessan Sofia invigde nya Södertälje sjukhus

I torsdags fick jag vara med vid invigningen av nya Södertjäle sjukhus, det blev en fantastiskt fin dag och extra roligt att prinsessan Sofia deltog! Hon är verkligen en bra representant för kungahuset och som jag upplever det engagerad i vårdfrågor särskilt för barn och unga på ett personligt plan.

Nu står en helt ny behandlingsbyggnad färdig och redo att ta emot de första patienterna i maj månad. Byggnaden är första delen i en omfattande upprustning som innebär att Södertälje får ett av landets mest moderna sjukhus. Det här ligger helt i linje med framtidens hälso- och sjukvård och Södertälje kan nu i ännu större utsträckning uppfylla invånarnas framtida vårdbehov.

Det föds allt fler barn i Stockholms läns landsting och nu står de nyfödda för den störa tillväxten av befolkningen! Extra roligt tycker jag att det är att BB får helt nya lokaler i den nya byggnaden och sedan tidigare har ju BB Södertälje fått ett utökat uppdrag inom förlossningsvården av landstinget. De kommer nu att ha kapacitet för omkring 2 400 förlossningar per år, vilket är omkring 8 % av de ca 30 000 förlossningar som sker i vårt landsting. Dessutom kan BB Södertälje erbjuda stöd till gravida med särskilda behov t.ex. nyanlända och kvinnor med förlossningsrädsla.

Vi fick en rundvandring i hela sjukhuset och allt är så fint och anpassat efter patientens behov. Konsten i lokalerna är något alldeles speciellt och vi fick möta flera av konstnärerna själva. Rummen på nya BB har mjuka toner i blått och grönt och en trevlig inredning. Alla eftervårdsrum är utformade som familjerum, där båda föräldrarna får stanna med sitt nyfödda barn under hela vårdtiden. BB Södertälje erbjuder också BB Hemma.

Nya Södertälje sjukhus får 120 nya enkelrum och en utrymmesmässig kapacitet för 2 000 nya vårdtillfällen (besök i slutenvården) och 7 500 fler akuta besök. Sjukhuset får en central och utökad roll som kombinerat akut- och närsjukhus för invånarna i den sydvästra delen av länet. De vårdverksamheter som alltså flyttar in i maj på de 22 000 kvadratmetrarna är:

  • operationsavdelning med 8 salar utrymme för uppvakning med fördubblat utrymme och med direkt anslutning till operationssalarna
  • röntgenavdelning
  • ny förlossningsavdelning
  • akutmottagning med kapacitet att ta emot ca 42 500 besök per år mottagningscentrum
  • intensivvård med ökad kapacitet
  • sterilteknisk enhet i nära anslutning till operationssalarna för säker och effektiv hantering av sterilt material.

Det här blir ett lyft för hela Södertälje med omnejd men också för personalen som kommer att jobba i nya moderna lokaler som underlättar teamarbete så att patienten på ett ännu bättre sätt hamnar i fokus.


Ge oss inga blommor

Idag är det internationella kvinnodagen och kvinnor och män har inte samma rättigheter idag trots att det är 2017 och inte 1800-talet! 200 miljoner fickor könsstympas, andelen kvinnor i världens parlament är bara 23% och löneskillnaderna är fortfarande stora mellan män och kvinnor trots samma utbildning och position. SCB kartlägger varje år män och kvinnors villkor i samhället. Den senaste visar att löneskillnaderna kvarstår om en kvinna och en man som jobbar på samma arbetsplats har likvärdig utbildning och erfarenhet. I snitt får kvinnan 6 procent mindre i lön för samma arbete och utbildning! Det är inte klokt.

På många områden råder ojämställdhet – ekonomiskt, gällande sexuella rättigheter, arbetsliv osv. Det finns mycket arbete att göra också då det gäller vården. Glädjande nog händer det mycket just nu inom kvinnosjukvården i Stockholms läns landsting. Några av satsningar vi i Alliansen gör är följande:

  • Den smärtsamma sjukdomen endometrios drabbar bara tjejer och kvinnor. Nu satsar vi på att de ska få bättre diagnos och behandling.
  • Vi stärker evidensläget för att kunna behandla kvinnor med lipödem.
  • Tack vare pengar via SKL kan vi lägga 100 miljoner på förlossningsvården!
  • Vi utbildar barnmorskor i hur förlossningsskador ska kunna undvikas.

Så killar – ge oss inga blommor idag. Se till att jobba för verklig jämställdhet istället. Det vi kräver är inte orimligt, det handlar om mänskliga rättigheter. Vi vill kunna jogga i skogen utan att vara rädda, dansa på natten om vi får lust och kunna leva på vår pension. Alla ni som är pappor – uppfostra era söner att respektera alla tjejer, behandla dem lika och markera mot kränkande behandling!