• Besök på barnmorskeledd förlossningsenhet i London

    Royal London Hospital ligger i Whitechapel, i London och grundades redan 1740. Förra veckan fick jag möjlighet att tillsamman med mina KD kollegor från landstingsfullmäktige studera sjukvården och trafiken i Storbritannien på lite närmare håll. Vi åkte till London i tre dagar och fick med oss goda exempel inom både vården och trafiken. Ett av de starkaste intrycken för mig var besöket på Lotus Birth Center som ligger på Royal London Hospital.

    Mer information här:

    Royal London Hospital är ett av de största sjukhusen i Storbritannien. Det är en del av Barts Health NHS. National Health Service står för hälsovården i England, Skottland och Wales. Det omfattar all sjukvård och är skattefinansierat.  NHS sysselsatte 2015-16 runt 1,6 miljoner människor med en sammanlagd budget på 136,7 miljarder kronor. Royal London Hospital bedriver specialistvård för patienter från hela London men även från andra delar av landet. Sjukhuset är också basen för Londons helikopterambulans. Det finns 675 bäddar, 110 avdelningar och 26 operationsenheter på Royal London Hospital. Under flera år har sjukhusets byggts om och den nya byggnaden öppnade i februari 2012.

    Förlossningsenheten ”Lotus Birth Center”  ligger inne på Royal London Hospital och är en så kallad ”alongside medwifery led unit”. Här sker normalförlossningar, dvs icke instrumentalla men vid komplikationer finns alltså all medicins utrustning att tillgå på sjukhuset. På Lotus Birth Center finns fyra stora rum. Om det inte är påkallat är alltså inte läkare är inkoppla0de alls utan alla födslar sker under ledning av barnmorskor. Möjlighet att föda i badkar finns. Rummen är inredda i trevliga färger med plats för den andra föräldern men även för besök av syskon. Från november 2016 till mars 2017 skedde 294 förlossningar men kapaciteten är 1200 förlossningar per år.

    Barnmorskan Mary (som syns på bilden) – en av initiativtagarna till Lotus visade oss runt i de trivsamma lokalerna. Föräldrar har fått vara med och planera rummen, välja färger och alla namn på rummen som hette bla ”Cinnamon” och ”Chamomile”. Det var en fanatiskt fin miljö och jag kände mig så inspirerad att fortsätta driva denna fråga i vårt landsting! Min vision är att vi i Stockholm ska kunna ha enheter som är barnmorskeledda och som bedrivs inne eller i nära anslutning till akutsjukhusen. På så sätt kan akuta lägen hanteras och vi löser frågan om närheten till anestesi, IVA och operation. Vårdvalet gör det möjlighet för flera aktörer att vara med och ta ansvar för förlossingsvården i vårt län.