Ny närakut vid Danderyds sjukhus!

Idag har vi invigt den nya närakuten vid Danderyds sjukhus. Det var hög stämning och förväntan i luften då landstinget, Locum, SLSO och Danderyds sjukhus knöt band som ett bevis på den nära samverkan som ligger bakom arbetet men en helt ny närakut och som också är en ny vårdnivå i landstinget.

Vårt län växer snabbt och vi behöver bygga ut vården för att möta behoven. Antalet invånare ökar årligen med i snitt 38 500 personer och mellan 2010 och 2020 beräknas invånarantalet ha ökat med ytterligare 385 000 personer.

Vi brukar prata mycket om Framtidsplanen, en av de största satsningarna någonsin på hälso- och sjukvården i länet men framtiden är redan här! Nu händer mycket av det vi under så lång tid planerat för i Stockholms läns sjukvård.

Med den nya närakuten vid Danderyds sjukhus finns nu 7 närakuter som har öppet alla dagar klockan 8–22. Men innan året är slut kommer 3 till att ha öppnat, sist ut är närakuten vid St Göran. Närakut Danderyd drivs av SLSO. Närakuten tar emot vuxna och barn som skadat sig eller blivit hastigt sjuka. Här finns bland annat röntgen och provtagning. Närakuten kan ta emot bland annat misstänkta frakturer, hjärnskakning, sårskador, plötsliga magsmärtor, akuta allergiska problem.

Alla patienter ska vårdas på rätt vårdnivå. Husläkarna kommer fortsatt att vara hjärtat i vården och det är här de allra flesta kommer först vid kontakt med vården.

På kvällar och helger kompletteras de nya närakuterna och sjukhusens akutmottagningar i delar av länet med husläkarjourer.

Om läget är livshotande är det givetvis närmaste akutmottagning som gäller!


Årets första valdebatt hos SPF

Valrörelsen har börjat! I veckan deltog jag i min första panel inför valet den 9 september. Det var SPF Seniorerna som bjöd in alla allianspartier för en två timmar lång utfrågning. SPF Seniorerna är en partipolitiskt och religiöst obunden medlemsorganisation. SPF Seniorerna har cirka 265 000 medlemmar i 27 distrikt och ca 800 föreningar runt om i landet.

Vi diskuterade vårdval, Äldremottagningar, utbyggd primärvård, NKS och mycket mer. En fråga som det fanns särskilt intresse för var digitalisering. Landstingsfullmäktige beslutade för ett år sedan att Stockholms läns landsting ska inleda programmet Framtidens vårdinformationsmiljö SLL som bygger på erfarenheterna från arbetet med 3R. Dagens vårdinformationsmiljö i SLL har stora behov av att utvecklas, förbättras och göras mer tidsenlig.

Vi vet att vårdens medarbetare använder en rad olika IT-system i sitt dagliga arbete och tvingas ofta dokumentera information på flera ställen. Det här är inte effektivt och ur patientens perspektiv finns en rad hinder för att vara delaktig i sin hälsa och vård. Det är exempelvis ofta svårt att ta del av sin egen patientinformation.

Den nya vårdinformationsmiljön ska göra det möjligt att arbeta på nya sätt, till exempel ska information kunna delas mellan olika vårdgivare samt med patienter och anhöriga. Vårdinformationsmiljön ska också ge helt nya möjligheter att lagra, analysera och dra nytta av den stora mängd data som vården tar fram. Dessa underlag kan användas i forskning, utvecklingsarbete samt för att kunna styra vården mer effektivt.

En annan stor nyhet är att från och med årsskiftet  ersätts videobesök i primärvården som ett fysiskt läkarbesök. Genom att patienter med enklare behov kan behandlas på distans, så frigörs mer tid till de kroniskt sjuka. Vårdaktören Capio har tex ett samarbete med Doctrin om ett system där anamnes fylls i av patienten innan läkarbesöket och skickas till läkaren digitalt. På så sätt kan läkaren förbereda sig före patientmötet och tiden i patientmötet kan utnyttjas mer kvalitativt.

Ny app för primärvården – via en app ska patienten kunna se vilket vårdutbud som finns på respektive husläkarmottagning och vilka resultat vårdgivaren når för att stimulera kvalitetsorienterade val. Vi tar fram en applikation som tillgängliggör samtliga av de e-tjänster som erbjuds via 1177 Vårdguiden. Inledningsvis är ansatsen att en applikation ska stödja invånaren att navigera rätt i sjukvårdssystemet. En av de starkaste drivkrafterna för att stärka valfriheten och möjligheterna för medborgarna att välja är att det finns tillgång till adekvat information.

Frågan om digitala vårdcentraler rörde upp känslor. Jag menar att vi måset välkomna den nya tekniken men det ska ske med patienten i fokus och under ordnade former. Patienter vill möta sin läkar på olika sätt, det måste vi som sjukvårdshuvudmän bejaka men det fysiska mötet har inte spelat ut sin roll! Initiativet till eventuella virtuella vårdcentraler menar jag måste komma från professionen. Datainspektionen och nationell lagstiftning hämmar många gånger den digitala utvecklingen i landstingen. Målet är för landstinget att 10% av vårdkontakterna ska gå via digitala kontakter, att ha läkarkompetens knuten till 1177, att alla vårdnivåer ska gå och boka via 1177. Under 2018 införs automatiserad väntetidsmätning, det kommer underlätta för patienter att vara delaktiga och kunna planera sin tid bättre.

 


Färre föddes 2017 i Stockholm

Nu har statistiken kommit för förlossningar för året 2017. Den visar att något färre barn föddes i förra året i jämförelse med 2016. Stockholms län i har slagit rekord i antal förlossningar fem år i rad men förra året skedde totalt 28 622 förlossning, vilket var 821 färre än under 2016. En minskning med 2,8 procent. Vad detta beror på är svårt att säga. Jag tror dock inte att detta är en bestående trend. Inflyttningen till länet är fortsatt stark, många som kom som flyktingar till Sverige för två år sedan får nu besked om uppehållstillstånd och av dem är flera unga och kanske snart redo att bilda familj.

Fler kvinnor fick tyvärr hänvisas till andra landsting 2017 i jämförelse med 2016, det skedde totalt 133 gånger att jämföra med 88 gånger under 2016. En ökning från 0,3 procent till 0,46 procent av alla födslar. Här sticker sommarmånaden juli ut, då 34 stockholmskvinnor fick förlösas på en klinik i ett grannlän. Jag är naturligtvis bekymrad över detta, men jag vet att ett nära samarbete har skett mellan klinikerna för att i största möjligaste mån tillgodose föräldrarnas önskemål i val av klinik.

Samtidigt hjälpte vårt landsting andra landsting med många förlossningar, 273 kvinnor kom från andra delar av landet till Stockholm för att föda barn, vilket var en ökning från 215 året innan. Flest kom till Södertälje sjukhus, 107, följt av Karolinska Solna, 47 och Karolinska Huddinge, 39.

Förlossningsklinikerna har haft det tufft sedan Praktikertjänst sade upp avtalet med landstinget att bedriva förlossningsvård vid BB Sophia. Vi hade verkligen behövt dessa platser. Istället gav vi de befintliga ett större uppdrag och detta har givetvis varit en utmaning. Vi har antagit en långsiktig plan för förlossningsvården som sträcker sig till och med 2024. Den fortsätter vi arbeta efter och den innebär att förlossningsvården byggs ut, bland annat kommer Karolinska i Huddinge kunna ta emot 1500 fler förlossningar per år from nästa år. Vi ska också öppna en helt ny enhet vid St Görans sjukhus.

I oktober beslutades också om att höja ersättningen per förlossning, pengarna ska gå till fler medarbetare. I maj kommer nästa ersättningshöjning till klinikerna. Det innebär nästa 4000 kr mer per förlossning.

I Stockholms läns landsting finns vårdval inom förlossningsvården. Det betyder att gravida par vid graviditetsvecka 25 kan välja en förlossningsenhet som har plats den vecka som förlossningen är beräknad. Barnmorskan i mödravården har överblick över var det finns plats och hjälper till med valet. Statistiken visar att 93 procent, under 2017 fick föda på den klinik de valt.