Diabetiker, MS-patienter och reumatiker får eget Akademiskt specialistcentrum

Äntligen! Det var en glädjens dag igår då vi kunde inviga Akademiskt specialistcenter tillsammans med verksamhetschef Sofia Ernestam, SLSO, Karolinska institutet och all personal.

Foto: Yanan Li

Just nu är det oroligt på börserna världen över. Kurserna faller och aktie och fondsparare bekymrar sig för uteblivna vinster och kapital som förstörs. Men – akademiskt specialistcenter är en verkligt viktig investering! Det vi investerar i kroniskt sjuka patienter idag kommer ge avkastning på lång sikt. Att investera i vården är något väldigt konkret och jag tror att vi i framtiden kommer se att det var helt rätt beslut.

Det ligger mycket planering och arbete bakom, från många inblandade, redan innan jul börjar de första patienter med diabetes, artrit, MS och Parkinson att komma till centret som ligger vid Torsplan. Akademiskt primärvårdscentrum är som det låter, nära knutet till forskning. Det var också ett av målen, att centret skulle ligga nära Karolinska institutet för att underlätta kontakten mellan forskning och verksamhet. Centret ska stimulera och vidareutveckla SLL:s roll inom forskning och innovationer både nationellt och internationellt.

Ett annat mål var att det inte skulle kännas som ett sjukhus när man kom in hit. Och det har verkligen lyckats. Miljön är fantastisk, ljusa trevliga lokaler. Det är av stor betydelse för både personalens trivsel, men också för patientens känsla. Den klassiska sjukhusmiljön passiviserar individen. Miljön inne på APC inbjuder till delaktighet och att vara klient, snarare än patient.

Jag har som landstingsråd varit mycket delaktig i planerna för detta center. Det har varit en prioriterad fråga för Kristdemokraterna. Allt har ännu inte funnit sina former och det finns en stor utvecklingspotential. Centret är en del av Framtidens Hälso- och Sjukvård. Visionen för framtiden är centret ännu mer utvecklas till att bli ett stöd för primärvården . Och att andra diagnoser kan hitta sin väg hit. Som till exempel diabetes typ 2, psoriasis och inflammatorisk tarmsjukdom, vissa sjukdomar inom hjärta och kärl och njurar.

Jag önskar personalen all lycka till och kommer med glädje att följa utvecklingen framöver!

 


Ökad kunskap om sjukdomen ME/CFS


Läs mer

Valframgång i landstinget för KD!


Läs mer

Samhället är större än staten


Läs mer

Alliansen förstärker vården vid Danderydsakuten i ny satsning


Läs mer

Den ovanliga sjukdomen PANS/PANDAS


Läs mer

Hyrbarnmorskor – hur ser det ut i Stockholms landsting?


Läs mer

Förseningar i leveranser av förbrukningshjälpmedel- men ljusning i sikte


Läs mer

Klartecken för nytt anhörighus vid NKS


Läs mer

Samma barnmorska hela vägen!


Läs mer

Invigning nya förlossningen vid Huddinge sjukhus


Läs mer