Invigning nya förlossningen vid Huddinge sjukhus

Idag är en väldigt speciell dag! Jag har fått vara med om att inviga helt nya lokaler för förlossning och BB vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Det känns helt fantastiskt!

På bilden får patientområdeschefen Åsa Wijkström blommor av Boubou Hallberg som är specialist i neonatologi.

Den senaste tiden har det inte varit så många goda nyheter utan snarare många utmaningar för förlossningsvården, därför känns det extra roligt att få vara med om att bygga ut förlossningsvården för att kunna välkomna alla nya barn till länet.

Jag är imponerad av hur arbetet bedrivits, Locum, Karolinska universitetssjukhuset, all fantastisk personal har jobbat nära tillsammans. För ungefär en månad sedan var jag på besök i Huddinge och fick en smygtitt på de nya universalrummen. Då var arbetet i fullt gång med att göra klart och vi gick runt i skyddsvästar och skyddsskor bland byggdammet.

Rekryteringen av personal till sommaren går väldigt bra. Saker kan givetvis hända på vägen, men alla rapporter jag får av verksamhetsledningen är positiv. Nu ligger förlossningen i startgroparna för ett särskilt projekt om Case-Load som är tänkt att vara en sammanhållen vårdkedja från mödravården till förlossning. Rekryteringsprocessen har påbörjats och mammor kan ”börja skrivas in” redan under hösten. Det ska bli väldigt spännande att följa detta.

Utökning av antalet förlossningsrum på Karolinska i Huddinge har kunnat ske för att vi tidigarelagt hela byggprojektet. Nu finns alltså 17 nya rum klara, alla med eget badrum med badkar och så paneler som döljer den medicinska utrustningen.

I och med befolkningsökningen som sker i Stockholm så föds fler och fler barn. För att möta upp ett ökande behov av förlossningsplatser byggs alltså kliniken i Huddinge ut och vi planerar att öppna förlossning vid St Görans sjukhus 2022. På Karolinska i Huddinge sker idag ca 5.200 födslar under året. När utbyggnaden är helt klar 2019 så ska det kunna födas 7.500 barn. Det är det största kapacitetsökningen i länet.


Valrörelsen har börjat – debatt hos Diabetesförbundet

Diabetes är en av våra stora folksjukdomar, i Stockholms län har över 100 000 personer diabetes. Igår arrangerade SSDF –  Storstockholms diabetesförening en paneldiskussion om diabetesvården i landstinget och vad som kan förbättras och utvecklas. Samtliga partier i landstingsfullmäktige var inbjudna. Det känns att valrörelsen är igång och jag tycker att det är roligt att vara ute och debattera sjukvårdsfrågor med både min politiska kollegor och oppositionen!

Vår vision för vården i länet är att den ska vara tillgänglig, nära och patientcentrerad. Vård ska ges på lägsta effektiva nivå. Vi har en nivåstrukturering där de flesta typ 2 tas om hand i primärvården och de som har diabetes typ 1 tas om hand i specialistvården, men vid behov av akutsjukhusets resurser kan diabetes typ 2 omhändertas på sjukhus precis som andra kroniskt sjuka. Personer med typ 2 diabetes ligger i stort sett aldrig inlagda för sin diabetes. Egenvård tillsammans med primärvård är grunden. Men vi behöver också se till att typ 2 aldrig behöver uppkomma genom att arbeta förebyggande. Då typ 2 diabetes mycket beror på livsstilsfaktorer så är det fullt möjligt att arbeta för att typ 2 diabetes inte ska behöva uppkomma alls. Med rätt kost, motion och livsstilsförändringar så går det att vända den negativa trenden med allt fler fall av diabetes typ 2.

En viktig del i diabetesvården är den nya tekniken. Utvecklingen går snabbt framåt, nya hjälpmedel introduceras snabbt, appar som underlättar vardagen och nya innovativa metoder. Vi har verktyg i form av god kompetens med välutvecklad teamvård; där navet är specialistsjuksköterskan i diabetesvård, men där naturligtvis diabetologen/läkaren, dietisten, fotterapeuten, psykologen är viktiga. En person med diabetes sköter sin diabetes mestadels i hemmet. Så har det inte alltid varit, mycket långa sjukhusvistelser var vanliga.

Det nationella programrådet Diabetes har tagit fram riktlinjer för utskrivning av insulinpump, samt CGM och FGM. Stockholm har drivit på att större hänsyn ska tas till livsstilsfaktorer vid utskrivning av dessa hjälpmedel. Genom 4 D har vi nu Diacert, ett vårdprocessstöd för primärvården. Det är finansierat 2018 ut och kommer att bli permanent verksamhet. Vi har genom 4D också ett lyckat samarbete med tandhälsan om att screena personer med riskfaktorer för pre/diabetes. Även det är finansierat 2018 och vi vill permanenta verksamheten.

Jag är lite extra stolt över det nya specialistcentret för diabetes som vi öppnade förra året efter intensivt arbete. Vi har idag ett Akademiskt Specialistcenter i SLSO:s regi på Torsplan. Tanken är att det ska utvecklas och få ett större konsultuppdrag till primärvården, att det ska ingå i nätverkssjukvården på ett tydligare sätt. Vi vill i nästa budget utöka deras uppdrag i denna riktning. Vi har också nu tagit beslut om ett Barndiabetescenter som ska vara ett kunskapscenter för de miljöer där barn befinner sig; förskola, skola och hem.

Andra digitala redskap som vi har idag är ”Min diabetesprofil” som har ca 2000 besök per vecka och ca 100- 150 loggar in via mobilt bankID varje vecka. Detta är alltså unika patienter. Diasend Personal där patienten hemifrån kan tanka upp sina värden från pump och glukosmätare är ett steg i rätt riktning. Att överlämna mer ansvar till de patienter som kan och vill är ett måste – dvs lämna åt patienten att själv ta prov (patentens egen provhantering, PEP) och boka och omboka tid på nätet. Alla behöver inte samma intervall för mötet med vården utan individanpassning är viktig för att kunna ge mer tid åt dem som behöver det i perioder. Vi har även något som kallas ”Open note ” och som är patientens tillgång till journal och provsvar.  Detta kan nyttjas på ett smart och tydligt sätt när det införs brett och kan vara ett gott stöd för att ge patienten bra information om behandling och den egna hälsan.

SSDF har initierat en kampanj för bättre diabetesvård. Syftet är att de har sett att många personer med diabetes inte uppnår sina behandlingsmål. SSDF vill bidra till att förbättra vården, vilket jag välkomnar.

SSDF:s fem konkreta förslag till en förbättrad diabetesvård är:

•One-stop-shop införs i diabetesvården
•Support 24- alltid någon att ringa osm kan diabetes
•Individanpassa vården,- vi är inte stöpta i samma form
•Digitala och uppkopplade patienter
•Fria val av hjälpmedel


Nya intensivakuten i Solna är igång!

I förra veckan, den 1 maj öppnade inte bara länets utan även landets första intensivakut vid Nya Karolinska sjukhuset i Solna. Samtidigt stängde den gamla akutmottagningen för vuxna.

Nu har det gått drygt en vecka och vi kan konstatera att arbetet har gått helt enligt plan utan missöden. Patienter får vård på rätt nivå och alla akutsjukhusen samverkar på ett bra sätt.

Akuten vid Karolinska sjukhuset i Solna har tagit emot 85 000 patienter per år men det nya uppdraget drygt 15 000 per år vilket givetvis är en mycket stor omställning. Detta är en del i den vision som vi politiskt fattat beslut om – Framtidens hälso- och sjukvård vilket i korthet går ut på att vården kommer närmare patienten, att patienten alltid ska vara i fokus och att vård som inte kräver akutsjukhusets resurser flyttas ut.

Intensivakuten på Karolinska Universitetssjukhuset ska ge högspecialiserad akut vård för de svårast sjuka och skadade. Det går alltså inte att komma ”gående” till akuten i Solna, intensivakuten tar emot patienter som kommer dit med helikopter, ambulans eller via remiss.

Så vart ska patienterna ta vägen? Förutom de nya närakuterna är det framförallt Capio S:t Görans sjukhus och Danderyds sjukhus som fått i uppdrag att ta emot fler patienter. Vidare finns husläkarjourer och husläkarmottagningar. 1177 Vårdguiden är första vägen in i vården för de flesta.

Alliansen föbereder för framtidens hälso- och sjukvård genom att:

  • Förstärka primärvården, vi har skjutit till resurser för husläkarmottagningarna. Digitala vårdmöten som frigör resurser utvecklas snabbt just nu.
  • Starta 10 nya näraktuer, de sista 2 öppnar i Södertälje och Sabbatsbergs sjukhus inom kort.
  • Stora investeringar i sjukhusens akutmottagningar, st Görans akut är redan klar, Danderyds akutmottagning är under färdigställande och Södersjukhusets nya akut blir klar 2019.
  • Införa bättre verktyg för den prehospitala vården och vi fortsätter är att utveckla det nya stödet för hänvisningar mellan vårdgivare som ska göra det lättare att hänvisa patienter till rätt vårdgivare från början.