Valrörelsen har börjat – debatt hos Diabetesförbundet

Diabetes är en av våra stora folksjukdomar, i Stockholms län har över 100 000 personer diabetes. Igår arrangerade SSDF –  Storstockholms diabetesförening en paneldiskussion om diabetesvården i landstinget och vad som kan förbättras och utvecklas. Samtliga partier i landstingsfullmäktige var inbjudna. Det känns att valrörelsen är igång och jag tycker att det är roligt att vara ute och debattera sjukvårdsfrågor med både min politiska kollegor och oppositionen!

Vår vision för vården i länet är att den ska vara tillgänglig, nära och patientcentrerad. Vård ska ges på lägsta effektiva nivå. Vi har en nivåstrukturering där de flesta typ 2 tas om hand i primärvården och de som har diabetes typ 1 tas om hand i specialistvården, men vid behov av akutsjukhusets resurser kan diabetes typ 2 omhändertas på sjukhus precis som andra kroniskt sjuka. Personer med typ 2 diabetes ligger i stort sett aldrig inlagda för sin diabetes. Egenvård tillsammans med primärvård är grunden. Men vi behöver också se till att typ 2 aldrig behöver uppkomma genom att arbeta förebyggande. Då typ 2 diabetes mycket beror på livsstilsfaktorer så är det fullt möjligt att arbeta för att typ 2 diabetes inte ska behöva uppkomma alls. Med rätt kost, motion och livsstilsförändringar så går det att vända den negativa trenden med allt fler fall av diabetes typ 2.

En viktig del i diabetesvården är den nya tekniken. Utvecklingen går snabbt framåt, nya hjälpmedel introduceras snabbt, appar som underlättar vardagen och nya innovativa metoder. Vi har verktyg i form av god kompetens med välutvecklad teamvård; där navet är specialistsjuksköterskan i diabetesvård, men där naturligtvis diabetologen/läkaren, dietisten, fotterapeuten, psykologen är viktiga. En person med diabetes sköter sin diabetes mestadels i hemmet. Så har det inte alltid varit, mycket långa sjukhusvistelser var vanliga.

Det nationella programrådet Diabetes har tagit fram riktlinjer för utskrivning av insulinpump, samt CGM och FGM. Stockholm har drivit på att större hänsyn ska tas till livsstilsfaktorer vid utskrivning av dessa hjälpmedel. Genom 4 D har vi nu Diacert, ett vårdprocessstöd för primärvården. Det är finansierat 2018 ut och kommer att bli permanent verksamhet. Vi har genom 4D också ett lyckat samarbete med tandhälsan om att screena personer med riskfaktorer för pre/diabetes. Även det är finansierat 2018 och vi vill permanenta verksamheten.

Jag är lite extra stolt över det nya specialistcentret för diabetes som vi öppnade förra året efter intensivt arbete. Vi har idag ett Akademiskt Specialistcenter i SLSO:s regi på Torsplan. Tanken är att det ska utvecklas och få ett större konsultuppdrag till primärvården, att det ska ingå i nätverkssjukvården på ett tydligare sätt. Vi vill i nästa budget utöka deras uppdrag i denna riktning. Vi har också nu tagit beslut om ett Barndiabetescenter som ska vara ett kunskapscenter för de miljöer där barn befinner sig; förskola, skola och hem.

Andra digitala redskap som vi har idag är ”Min diabetesprofil” som har ca 2000 besök per vecka och ca 100- 150 loggar in via mobilt bankID varje vecka. Detta är alltså unika patienter. Diasend Personal där patienten hemifrån kan tanka upp sina värden från pump och glukosmätare är ett steg i rätt riktning. Att överlämna mer ansvar till de patienter som kan och vill är ett måste – dvs lämna åt patienten att själv ta prov (patentens egen provhantering, PEP) och boka och omboka tid på nätet. Alla behöver inte samma intervall för mötet med vården utan individanpassning är viktig för att kunna ge mer tid åt dem som behöver det i perioder. Vi har även något som kallas ”Open note ” och som är patientens tillgång till journal och provsvar.  Detta kan nyttjas på ett smart och tydligt sätt när det införs brett och kan vara ett gott stöd för att ge patienten bra information om behandling och den egna hälsan.

SSDF har initierat en kampanj för bättre diabetesvård. Syftet är att de har sett att många personer med diabetes inte uppnår sina behandlingsmål. SSDF vill bidra till att förbättra vården, vilket jag välkomnar.

SSDF:s fem konkreta förslag till en förbättrad diabetesvård är:

•One-stop-shop införs i diabetesvården
•Support 24- alltid någon att ringa osm kan diabetes
•Individanpassa vården,- vi är inte stöpta i samma form
•Digitala och uppkopplade patienter
•Fria val av hjälpmedel


Region Stockholm vill se mer idéburen vård i utbudet


Läs mer

Vaccin är livsviktigt


Läs mer

God jul! Nu har vi en ny budget för 2019


Läs mer

Ny budget med mer pengar till vård och kollektivtrafik!


Läs mer

Kvinnor i Stockholm får skräddarsydd screening för bröstcancer


Läs mer

Nytt blågrönt styre för Stockholmsregionen!


Läs mer

Ökad kunskap om sjukdomen ME/CFS


Läs mer

Valframgång i landstinget för KD!


Läs mer

Samhället är större än staten


Läs mer

Alliansen förstärker vården vid Danderydsakuten i ny satsning


Läs mer