Rehabiliteringsteamen vid Astrid Lindgrens barnsjukhus

Så kom äntligen lite sol och vårvärme! Igår var jag inbjuden till Karolinska Universitetsjukhuset för att lyssna på Rehabiliteringsteamen vid Astrid Lindgrens barnsjukhus. Efter att ha irrat omkring en stund kom jag till slut rätt och hittade Norrbacka och Rehabsalen. Det finns många goda skäl till att Stockholm behöver ett nytt sjukhus, inte minst pga det skick som Karolinska i Solna befinner sig i, lokalerna är slitna och dåligt anpassade. För drygt ett år sedan tog Landstingsfullmäktige beslut om ”Framtidens hälso- och sjukvård”. Investeringarna är några av de största någonsin i länets hälso- och sjukvård. Det investeras 28 miljarder kronor i hälso- och sjukvårdsstrukturen på tio år, utöver skapandet av Nya Karolinska Solna på cirka 14,5 miljarder kronor.

Temat för eftermiddagen var ”Hur blev det med vårdkedjan för barn och ungdomar med förvärvad hjärnskada”? Politiker från Vänsterparitiet, Moderaterna, Folkpariet och så Kristdemokraterna hade hörsammat inbjudan.

Vi fick lyssna till de olika verksamheterna som arbetar med barn och unga med förvärvad hjärnskada vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus och Resursteamet från Alvikstrandskolan. I tur och ordning presenterade de sig och berättade om sitt arbete. Medverkande var Hälsa & Habilitering, Team för unga vuxna – Danderyds Sjukhus samt pedagoger från Alviksstrandsskolan.

Team för unga vuxna vid Danderyds sjukhus tar emot unga mellan 18–25 år som har en förvärvad hjärnskada som lett till särskilda behov av stöd- och rehabiliteringsinsatser med inriktning på anpassning till vuxenlivet. Målsättningen är att rehabiliteringen ska bidra till ett självständigt liv som inkluderar arbete och/eller studier. I teamet ingår läkare, arbetsterapeuter, kuratorer, logopeder och psykologer .

Mot slutet följe en diskussion kring erfarenheter, reflektioner och framtidsvsioner. Det hela var mycket lärorikt och den verksamheten som enheterna bedriver är fantastisk, den måste vårdas politiskt och utvecklas.

 


Valdebatt hos Vårdförbundet

Vårdförbundet i Stockholm bjöd ikväll in till valdebatt mellan landstingspolitikerna. Temperaturen var hög, dels på grund av lite dålig ventialtion och starka lampor men mest tack vare en mycket engagerad publik och trots 2.5 timmes debatt hann alla inte ställa sina frågor till oss i panelen.

Vårdförbundet är ett yrkesförbund anslutet till TCO för legitimerade barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor samt för studenter inom respektive utbildningar. Förbundet har drygt 110 000 medlemmar i hela landet. Kvällens debatt var välbesökt och många berättade exempel från sina respektive arbetsplatser, inga solskenshistorier. Arbetspass på 16 timmar, överbeläggningar, brist på tid att spendera med patienten och dåliga löner. Vårdpersonalen i Stockholm gör fantastiska insatser varje dag och förtjänar mer uppmärksamhet och erkännade. Det är beklämmande att höra, jag tycker att det finns anledning för oss i Alliansen att vara självkritiska.

Debatten kom mest att kretsa kring personalfrågor och i synnerhet lönerna. Att utbilda sig till sjuksköterska tar tre år och du studerar på universitetsnivå. Grundläggande behörighet krävs för att komma in. Det är alltså en gedigen utbildning vi talar om – men ingångslönerna är väldigt låga. Jag har tidigare föreslagit att 26 000 kr i månaden som ingånslön vore rimligt. Vi har en ansträngd situation i Stockholms landsting med ett underskott på framförallt specialistsjuksköterskor.

Platserna till sjuksköterskeutbildningen är eftertrakatade men det råder ändå brist – och situtationen kräver handling nu. Det handlar om patienternas säkerhet, personalens arbetsmiljö och inte minst vårdens kvalité, min grundinställning är att löner förhandlas bäst mellan arbetsmarknadens parter men politiken har en möjlihget att skapa utrymme i budgeten för högre löner. När situtionen är som den är behövs politiska initiativ!

Jag är glad att alliansregeringen nu satsar på fler sköterskeplatser, inte minst i Stockholm där det finns flera högskolor som vill utbilda fler, dessutom flera av de absolut bästa i kvalitetsmätningar. I landstinget satsar vi nu på vårdgymnasium vårdcollege och betald vidareutbildning för sköterskor. Personligen vill jag införa en form av vidareutbildning till specialistsköterska som mer påminner om läkarnas ST-tjänstgöring, dvs ett stort praktiskt inslag och mer ekonomiskt fördelaktigt. Jag vet att vårdförbundet har uttryckt liknande tankar och jag ser fram emot en dialog kring detta.

 

 

 


Frukostmöte hos Synskadades Riksförbund Stockholms län

Tillsammans med Karl Henriksson besökte jag Synskadades Riksförbund Stockholms och Gotlands län i morse. De har sitt kansli i Skanstull på Gotlandsgatan. SRF är ett distrikt inom Synskadades Riksförbund, SRF och bildades 1889 och har ca 2 000 medlemmar i länet.

SRF gör ett jätteviktigt arbete för att synskadade ska kunna leva ett aktivt liv och rätt till arbete. De arbetar också mot diskriminering och orättvis behandling av synskadade. Vi träffade ordförande Fredrik Ahlkvist, vice ordförande Leif Pehrson, Tiina Nummi-Södergren, Lennart Karlsson som är ombudsmän och kanslichef Jeanna Bystrand.

Det blev ett mycket bra samtal, frågor som är centrala för SRF handlar om utökad rätt till färdtjänst efter behov som ska ge ökad delaktighet för synskadade, en satsning på plattformsväggar i Stockholms  t-bana, bättre rehabilitering för synskadade och mer resurser till Syncentralen till tex att utbilda arbetsterapeuter i synkunskap. Jag kan bara konstatera att många av dessa frågor är frågor som Kristdemokraterna driver. Till exempel har Karl Henriksson engagerat sig i frågan om plattformsdörrar, för att minska risken för olyckor för bland andra synskadade. Han har föreslagit att tunnelbanan i Stockholm inför plattformsdörrar.

Många personer med funktionshinder känner sig otrygga i tunnelbanan på grund av risken att falla ner på spåren. Speciellt på stationer med många resenärer finns stora säkerhetsrisker. Med plattformsdörrar kan vi öka tryggheten och rädda liv, säger Karl Henriksson (KD), ordförande för färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen. Se hela uttalandet här.

 

 


Mingel hos Barnmorskeförbundet

Igår var det internationella barnmorskedagen. Barnmorskeförbundet hade med anledning av detta bjudit in politiker, barnmorskor, förlossningsläkare och journalister till Sjuksköterskornas hus på Östermalm till mingel. Svenska Barnmorskeförbundet bildades som Sveriges första kvinnliga yrkesförening år 1886. Förbundet har ca 6000 medlemmar och nästan alla är yrkesverksamma barnmorskor.

Barnmorskeförbundet lanserade ett 10-punktsprogram för god vård i samband med barnafödande. Många bra initiativ, bland annat om rätten till alternativ inom förlossningsvården och vikten av utbildning samt rätt till jämlik vård oavsett var i landet de blivande föräldrarna är bosatta. Eva Nordlund, Ingela Wiklund och Mia Ahlberg från förbundets styrelse berättade om programmet och svarade på frågor. Målet är en trygg och säker, evidensbaserad, jämlik och kostnadseffektiv förlossningsvård. Det är något jag vill instämma i, flera av punkterna som programmet tar upp är frågor som Kristdemokraterna tagit ställning för och arbetar aktivt med inför valet.

Det blev en mycket trevlig kväll med goda samtal och trevligt mingel. Den tårta som serverades var något utöver det vanliga. Barnmorskeförbundet har en egen konditor(!) som bakar makalösa verk, alla med vackra motiv som anknyter till bebisar, kvinnan och föräldraskapet.

Vill passa på att tipsa om en mycket bra debattartikel som publicerades i helgen i Dagens Nyheter skriven av just Nordlund, Wiklund och Ahlberg från Barnmorskeförbundet. De skriver bla ”Vi som är yrkesverksamma barnmorskor med lång erfarenhet av förlossningsvård nationellt och internationellt, anser att den kritik som i denna debatt framförts mot säkerheten på BB Sophia är helt obefogad och inte baserad vare sig på vetenskap eller på erfarenhet som gjorts i andra länder i vår närhet. Mycket tydligare än så kan det inte bli! Bra!


Intervjuad i DN Stockholm

DN Stockholm gör en serie om vårdens makthavare i Stockholms läns landsting inför höstens val. Tidigare har Helene Öberg från Miljöpartiet och Håkan Jörnehed från Vänsterpartiet porträtterats. Idag var det alltså Kristdemokraternas tur. Träffade journalisten Jessica Ritzén och intervjun gjordes strax innan påsk. Jag tycker att själva upplägget är ganska fyndigt, att träffa politikern i en ”vårdmiljö”. För mig som småbarnsmamma är det barnens hälsa vardagen kretsar kring och jag valde därför att träffas på Mamma Mias BVC på Sibyllegatan. Är så nöjd med dem, känner mig alltid välkommen och gillar det personliga tilltalet. Valfriheten uppskattar jag mycket!

I  intervjun utvecklar jag ett förslag som vi kommer gå till val på – att införa särskilda äldrevårdscentraler i landstinget, där besöken får ta lite längre tid och de äldre patienterna kan få hjälp med flera besvär vid samma besök och tillfälle. ÄVC skulle fungera så att vårdcentraler ska kunna ha en enhet med en specialinriktning på äldre patienter, eller att nya ÄVC startas upp. I dag bollas äldre runt och hamnar ibland mellan stolarna i systemet, men genom äldrevårdscentralerna kommer våra äldre att få ett bättre omhändertagande. På samma sätt som barnavården och mödravården har BVC- respektive MVC-enheter på vårdcentralerna ska äldrevården uppvärderas genom ÄVC. Ersättningssystemet ska bygga på ålder och diagnos, inte antalet besök.

Kristdemokraterna har stort förtroende inom äldrefrågorna i Stockholms läns landsting, och jag kommer att fortsätta arbeta för att varje äldre medborgare i Stockholms län ska ha tillgång till vård utifrån sitt behov.


Valupptakt och affischeringsstart

I lördags höll Kristdemokraterna valupptakt utanför Åhléns i centrala Stockholm. Samma dag gick startskottet för affischering inför Europaparlamentsvalet. I min lokalavdelning slöt vi upp tillsammans med ungdomsförbundet KDU och affischerade i vår stadsdel. Vi träffade på ett gäng med glada socialdemokrater som var ute i samma ärende denna tidiga lördagsmorgon. Vi hade väldigt roligt och det känns som att temperaturens nu stiger inför valet!

2009 fick Kristdemokraterna 4.68% i valet till Europaparlamentet. Jag är oerhört glad att vi har Lars Adaktusson som vårt toppnamn. Enligt en Sifomätning som Europaportalen gjort känner hela 52 procent väljare igen honom, och 20 procent tror att Lars Adaktusson är den som bäst kan företräda Sverige i EU.

Tråkigt nog brukar valdeltagandet inte vara så högt i val till Europaparlamentet, detta är ett demokratiskt problem. Jag hoppas att fler tar sina rättigheter på allvar och går och röstar den 25 maj. Vi Kristdemokrater vill påverka i ett Europa som är i desperat behov av tydliga och värderingsburna kristdemokrater. Ett gott valresultat för oss Kristdemokrater i valet påverkar givetvis stämningen och kan ge dragkraft i de nationella valen i september. Men viktigast av allt är ändå att höja valdeltagandet.

 


Vår i London

Nyss hemkommen från London. Vi hade några fantastiska dagar med goda vänner som flyttat från Stockholm till London. Det blev sightseeing, lite shopping och mycket trevlig gemenskap. Då båda familjerna har små barn diskuterade vi en hel del sjukvård – framförallt barnsjukvård och gjorde jämförelser mellan Sverige och Storbritannien. Inte sällan har vi som svenskar en uppfattning om att vi är ledande inom sjukvård, att andra ska ta efter våra exempel. Men mycket kan göras bättre och jag tror att vi har massor att lära av varandra. Den brittiska motsvarigheten till vårdcentraler är NHS (National Health Service). För att få del av sjukvård behövs ett NHS nummer och en GP – en allmän läkare (GP – General Practitioner) och då får man ett eget National Health Number.
 Den som är född i England får ett NHS nummer vid födseln men övriga behöver registerera sig på en vårdenhet för att få ta del av vården. I England är det kostnadsfritt besöka sin GP och alla barn under 18 år får också fri medicin. Våra vänner berättade även att det är mycket vanligare att läkare kommer hem i en jourbil och att små barn inte inte behöver åka in till en akutcentral (om det är inte är mycket komplicerade fall givetvis).

Intressant är att i Storbritannien är det i mycket högre utsträckning än i Sverige kvaliteten som styr ersättningen till vården. Ett väl utvecklat program för öppna kvalitetsjämförelser finns sedan dryga 10 år tillbaka. Kvaliteten mäts på ett antal indikatorer – det handla rom medicinska indikationerer, hur nöjda patienterna är, tillgängligheten och hur väl vårdcentralens organisation fungerar.

I Stockholms läns landsting har vi en mindre fast ersättning och en högre ersättning för antal läkarbesök eller besök hos sjuksköterska. Inför valet driver vi Kristdemokrater att ersättningssystemen ska premiera kvalitet och vi vill tillsätta en utredning som ska belysa andra aspekter än enbart tillgänglighet.


Massnedläggning av BVC om rödgröna vinner

Vänsterpartiet kommer inte att ingå i en regering som tillåter vinster i välfärden, det har partiledaren Jonas Sjöstedt varit mycket tydlig med. Beskedet är skrämmande för oss som vill värna barnsjukvården. Förbudet mot privata barnavårdscentraler skulle innebära att en rödgrön regering stänger ner alla BVC som drivs i enskild regi. Bara i min stadsdel – Norrmalms skulle det innebära att 3 av fem BVC försvinner!

Utvärderingar av barnsjukvården visar att det viktigaste för föräldrar är närheten till barnavårdscentraler, försvinner flera BVC så uppstår en kritiskt situation länet. En regering med S, V och MP ser därför ut att skapa ett totalt haveri i barnavården.  Kvalitet i välfärden är inte en fråga om vinster. Tvärtom skapar mångfalden och möjligheten att välja en hög tillgänglighet och inflytande för människor som kommer till vården. Vården av våra barn håller en hög kvalitet i Stockholms län. I höstens val tycker jag att det är viktigt att en rödgrön regering inte får möjlighet att ändra på det.

 


Stockholms sjukhem

Vilka härliga vårdagar påsken bjöd på! Spenderade helgen utanför Uppsala med min underbara, stora familj. Det blev lite löpträning också, just nu laddar jag för Kungsholmen runt som går av stapeln den 10 maj. Jag läser gärna tidningen Womens Health för att få inspiration i min träning, den kan jag varmt rekommendera. I tidingen brukar Magnus Hagström ge goda råd om löpning, det är toppen när träningen blir lite väl slentrianmässig eller behöver nya övningar som utmanar!

Idag har jag tillsammans med landstingsråd Stig Nyman besökt Stockholms sjukhem. Över en god lunchsallad fick vi samtala med sjukhusdirektör Elisabet Wennlund och Marianne Spiik som är kommunikationschef. Efteråt besökte vi två avdelningar – rehab och palliativ vård. Det var roligt att träffa personalen, vi pratade bla om vårdvalet inom avancerad vård i hemmet så kallad ASIH och de menar att det fungerar utmärkt trots att det fanns en viss skeptisims  i början. ASIH är ett alternativ till sjukhusvård för den som har en allvarlig kronisk sjukdom. Vården sker då i hemmet under en kortare eller längre tid.

Stockholms Sjukhem ägs och drivs av en stiftelse. Det var Magnus Huss som redan år 1867 grundade sjukhemmet och inriktitnignen var då liksom nu vård för äldre i huvudsak. Stockholms sjukhem är prvat men bedriver vård utan vinstsyfte. Ett flertal vårdområden ryms i verksamheten – geriatrik, palliativ vård, rehabilitering, husläkarmottagning och äldreomsorg. Brommageriatriken ingår i stiftelsens verksamhet sedan 2007.

Sjukvårdsfrågorna är så spännande, studiebesöken jag genomför under våren ger en otroligt god inblick i verksamheten och det blir lättare att ta till sig alla de teoretiska bitarna. Ser mycket fram emot valrörelsen i höst!


Exemplet St Göran

Igår besökte jag S:t Görans Sjukhus på Kungsholmen. Hade förmånen att få träffa VD Britta Wallgren och det blev ett mycket intressant samtal och bra information om verksamheten vid St Görans akutsjukhus. Jag blev särskilt imponerad av Wallgrens ledarskap.  Wallgren har sedan hon tillträdde VD posten satt upp konkreta visioner, en tydlig plan för verksamheten och kontinuerlig uppföljning. Hennes motto är att det alltid går att göra saker och och ting bättre. I detta arbete involverar hon alla anställda. Wallgren är tydlig med att alla medarbetare ska kunna vara med och påverka utvecklingen, och vill hålla att det ska vara nära mellan verksamhet och sjukhusledning för att goda idéer ska kunna omsättas i beslut och genomföras i handling.  Hon vill också att läkarna engageras mer i styrning och ledning av vården. St Göran har 1850 anställda och ca 300 vårdplatser. 

Capio St Göran bedriver en mycket väl fungerade verksamhet, med hög effektivitet. Under 2013 tog sjukhuset emot ca 78 000 besök på akutmottagningen. Man klarar vårdgarantin men det finns förbättringspotential när det gäller väntetiderna på aktuten.

St Göran är ett speciellt sjukhus i det att sjukhuset är det första och hittills enda akutsjukhuset i Sverige med en privat ägare. 1994 beslutades att St Göran skulle drivas som aktiebolag. 2012 vann Capio upphandlingen av verksamheten. Vården bekostas dock av skattepengar precis som på landstingets egna sjukhus.