Orättvisa pensionärsskatten kvarstår i Lövfens Sverige!

Igår meddelade statsminister Stefan Lövfen att ”i morgon berättar vi något som får många pensionärer att bli väldigt glada”. Skatten ska sänkas för ca 1,4 miljoner personer över 65 år med upp till 2 500 kronor per år.

Förslaget är en uppgörelse med Vänsterpartiet inför budgetpropositionen för 2018. Skattesänkningen ska börja gälla från den 1 januari 2018.

Jag tror snarare att många pensionärer kommer att bli väldigt arga då de upptäcker att skatteklyftan finns kvar! Kristdemokraterna vill helt slopa skattegapet mellan pensionärer och löntagare. Skillnaden i skatt är orättvis och den minskar legitimiteten för skattesystemet och bidrar till skillnaderna mellan olika grupper i samhället.

Vårt förslag beräknas kosta 14 miljarder och vi föreslår att den finansieras genom att momsen höjs. Kristdemokraterna är det parti som står för pensionärernas trygghet också vad gäller privatekonomin. Vi är fast beslutna att skatteskillnaderna för pensionärer och arbetande helt ska upphöra!

 


Prinsessan Sofia invigde nya Södertälje sjukhus

I torsdags fick jag vara med vid invigningen av nya Södertjäle sjukhus, det blev en fantastiskt fin dag och extra roligt att prinsessan Sofia deltog! Hon är verkligen en bra representant för kungahuset och som jag upplever det engagerad i vårdfrågor särskilt för barn och unga på ett personligt plan.

Nu står en helt ny behandlingsbyggnad färdig och redo att ta emot de första patienterna i maj månad. Byggnaden är första delen i en omfattande upprustning som innebär att Södertälje får ett av landets mest moderna sjukhus. Det här ligger helt i linje med framtidens hälso- och sjukvård och Södertälje kan nu i ännu större utsträckning uppfylla invånarnas framtida vårdbehov.

Det föds allt fler barn i Stockholms läns landsting och nu står de nyfödda för den störa tillväxten av befolkningen! Extra roligt tycker jag att det är att BB får helt nya lokaler i den nya byggnaden och sedan tidigare har ju BB Södertälje fått ett utökat uppdrag inom förlossningsvården av landstinget. De kommer nu att ha kapacitet för omkring 2 400 förlossningar per år, vilket är omkring 8 % av de ca 30 000 förlossningar som sker i vårt landsting. Dessutom kan BB Södertälje erbjuda stöd till gravida med särskilda behov t.ex. nyanlända och kvinnor med förlossningsrädsla.

Vi fick en rundvandring i hela sjukhuset och allt är så fint och anpassat efter patientens behov. Konsten i lokalerna är något alldeles speciellt och vi fick möta flera av konstnärerna själva. Rummen på nya BB har mjuka toner i blått och grönt och en trevlig inredning. Alla eftervårdsrum är utformade som familjerum, där båda föräldrarna får stanna med sitt nyfödda barn under hela vårdtiden. BB Södertälje erbjuder också BB Hemma.

Nya Södertälje sjukhus får 120 nya enkelrum och en utrymmesmässig kapacitet för 2 000 nya vårdtillfällen (besök i slutenvården) och 7 500 fler akuta besök. Sjukhuset får en central och utökad roll som kombinerat akut- och närsjukhus för invånarna i den sydvästra delen av länet. De vårdverksamheter som alltså flyttar in i maj på de 22 000 kvadratmetrarna är:

  • operationsavdelning med 8 salar utrymme för uppvakning med fördubblat utrymme och med direkt anslutning till operationssalarna
  • röntgenavdelning
  • ny förlossningsavdelning
  • akutmottagning med kapacitet att ta emot ca 42 500 besök per år mottagningscentrum
  • intensivvård med ökad kapacitet
  • sterilteknisk enhet i nära anslutning till operationssalarna för säker och effektiv hantering av sterilt material.

Det här blir ett lyft för hela Södertälje med omnejd men också för personalen som kommer att jobba i nya moderna lokaler som underlättar teamarbete så att patienten på ett ännu bättre sätt hamnar i fokus.


Ge oss inga blommor

Idag är det internationella kvinnodagen och kvinnor och män har inte samma rättigheter idag trots att det är 2017 och inte 1800-talet! 200 miljoner fickor könsstympas, andelen kvinnor i världens parlament är bara 23% och löneskillnaderna är fortfarande stora mellan män och kvinnor trots samma utbildning och position. SCB kartlägger varje år män och kvinnors villkor i samhället. Den senaste visar att löneskillnaderna kvarstår om en kvinna och en man som jobbar på samma arbetsplats har likvärdig utbildning och erfarenhet. I snitt får kvinnan 6 procent mindre i lön för samma arbete och utbildning! Det är inte klokt.

På många områden råder ojämställdhet – ekonomiskt, gällande sexuella rättigheter, arbetsliv osv. Det finns mycket arbete att göra också då det gäller vården. Glädjande nog händer det mycket just nu inom kvinnosjukvården i Stockholms läns landsting. Några av satsningar vi i Alliansen gör är följande:

  • Den smärtsamma sjukdomen endometrios drabbar bara tjejer och kvinnor. Nu satsar vi på att de ska få bättre diagnos och behandling.
  • Vi stärker evidensläget för att kunna behandla kvinnor med lipödem.
  • Tack vare pengar via SKL kan vi lägga 100 miljoner på förlossningsvården!
  • Vi utbildar barnmorskor i hur förlossningsskador ska kunna undvikas.

Så killar – ge oss inga blommor idag. Se till att jobba för verklig jämställdhet istället. Det vi kräver är inte orimligt, det handlar om mänskliga rättigheter. Vi vill kunna jogga i skogen utan att vara rädda, dansa på natten om vi får lust och kunna leva på vår pension. Alla ni som är pappor – uppfostra era söner att respektera alla tjejer, behandla dem lika och markera mot kränkande behandling!


Feststämning när nya Stockholm KIDS öppnade

Som fösta mottagning i Stockholms län kommer Stockholm Kids bland annat ha kvällsöppet för barn med psykiska besvär och adhd där insättning av läkemedel följs upp kontinuerligt. Jag tycker att det är bra när vården förstår att anpassa verksamheten efter hur vardagen ser ut för familjer! På bilden fantastiska Josefin Jacobsson, verksamhetschef Stockholm Kids, och Solveig Hammarroth, medicinskt ansvarig Stockholm Kids. Läs mer


Invigning av ny familjecentral i Geneta

I fredags fick jag vara med och inviga en helt ny familjecentral i Geneta, Södertälje tillsammans med kommunstyrelsens ordförande Boel Godner (S). Det var väldigt roligt att se så många på plats från kommunen, landstinget, familjer, föreningar och många andra lokala företrädare. Familjecentralen är ett utmärkt exempel på hur det kan och ska fungera – en sammanhållen vård med patienten i centrum. Vi familjecentralen finns MVC, BVC, öppen förskola och socialtjänst under samma tak. Totalt finns nu 17 familjecentraler i Stockholms län och jag arbetar för ännu fler.

Som nybliven förälder finns mycket glädje men också mycket oro. På familjecentralen kommer föräldrarna in redan under graviditeten (till MVC), och fortsätter sedan att komma dit med barnet ända upp till skolåldern då Elevhälsan tar över. Föräldrarna blir kända och kan känna sig trygga. Vid behov finns Socialtjänsten dörr i dörr och det behöver inte upplevas som något dramatiskt att få hjälp därifrån.

Familjecentralen är ett konkret exempel på hur samverkan mellan olika professioner och mellan kommun och landsting kan se ut. Landstinget står för barnhälsovården och mödravården, kommunen för socialtjänst och öppen förskola. Fördelana är många och den stora vinsten med en familjecentral är i tid upptäcka de familjer som behöver mer stöd och se till att de får det, utan att ärendet hamnar mellan stolarna. Om det finns psykiatriska utmaningar remitteras barnet från Familjecentralen till BUP-mottagningen, eller uppmanas att själva kontakta BUP tillsammans med vårdnadshavare.

Vi behöver undvika att glapp uppstår då ansvar ska skifta från en huvudman till en annan. För att underlätta finns sedan 2015 enhetliga BVC-journaler för samtliga BVC/ Familjecentraler i SLL, även privata, så att överföringen till Elevhälsan ska gå smidigt. Överföringen omfattar endast relevanta fakta som tillväxtkurva, vaccin och utvecklingsbedömning. Om Elevhälsan vill ha mer journaldata måste vårdnadshavare ge sitt samtycke. Vid överföring från BVC/ Familjecentralen sker ett överlämnandesamtal med Elevhälsan på den skola barnet väljer att gå.

Vi har allt att vinna och inget att förlora på att samverka mellan kommun och landsting. Det ska vi fortsätta med. Jag vill rikta ett särskilt tack och en uppmuntran till all personal som kommer att jobba på familjecentralen i Geneta – lycka till!


Höjd ersättning för äggdonation!

Den som donerar ägg eller spermier i Stockholm får nu mer betalt än tidigare. Idag beslutade vi  i Alliansen att höja ersättningen för ägg- och spermiedonation i Stockholms läns landsting. Den som lämnar ett ägg ska få 5600 kronor och den som lämnar spermier får 550 kronor per tillfälle.

I Stockholms län har vi gjort många förbättringar för att korta köerna till assisterad befruktning och att ge kvinnor möjlighet att bli gravida. Men som det ser ut i dag är behovet av ägg- och spermiedonation större än tillgången. Genom att höja ersättningen hoppas vi kunna hjälpa fler!

Bakgrunden är att Sveriges kommuner och landsting tillämpar ett enhetligt system för ersättning i hela landet. Utgångspunkten för rekommendationen är också att donatorn ska få kostnadstäckning men inte bli överkompenserad. Vi jobbar aktivt med att möta de behov som finns i Stockholms läns landsting samtidigt som vi strävar efter en jämlik vård i hela landet. Därför är det också viktigt att ersättningarna för ägg- och spermiedonation reflekterar det. I dagsläget köper fertilitetskliniker in spermier från Danmark och så ska det inte behöva vara. Sverige har alla förutsättningar för att tillgodose det egna behovet.

 


Debatt om regionfrågan hos Dagens Medicin

Många regeringar har tillsatt regionutredningar men ingen har hittills lyckats genomföra en regionreform. Inte heller denna rödgröna regering har kommit vidare i frågan. Indelningskommittén presenterade sitt förslag förra året, kommittén leds av Barbro Holmberg och Kent Johansson. Men sedan alla partier lämnat samtalen och remissinstanserna är kritiska tycks förslaget falla platt. Det är ett misslyckande av dels av civilminister Ardalan Shekarabi (S) men också för Socialdemokraterna som parti inte minst.  Misstaget de har gjort menar jag handlar om försöken att skapa få gigantiska regioner helt utan konsekvensanalys för landet som helhet.

I veckan arrangerade Dagens Medicin sin stora ”Strategidag 2017” i Rörstrands Slott och Café. Jag debatterade regionfrågan med Glenn Berggård (V) landstingsråd från Norrbottens läns landsting, Ingrid Lennerwald (S) Region Skåne och Håkan Brynielsson som är projektledare i regionfrågan på SKL, Sveriges Kommuner och Landstin

Kristdemokraternas position i regionfrågan är följande:

– Antalet regioner bör vara fler än de sex som nu föreslås
– Vi betonar vikten av att statens/myndigheters organisatoriska indelning i allt väsentligt följer de nya regionerna och deras behov, det är viktigt med statlig närvaro i hela landet. Som det är nu har Polismyndigheten sin indelning, Trafikverket en annan, Försäkringskassan ytterligare en modell och Arbetsförmedlingen sin osv.

– Vi tycker att det är viktigt att gå vidare i regionfrågan – och därför efterlyser vi en vidare diskussion kring regionernas uppgifter (den föreslagna indelningen saknar en analys av effekterna och det är viktigt med en konsekvensanalys ur ett patient/brukarperspektiv).

– Landstingens primära uppdrag är ju sjukvård, därför måste frågan om ansvaret för sjukvården (och den organisatoriska gränsdragningen) utgöra en självklar del i diskussionerna. KD tryckte på regeringen att få tala om sjukvården i reformen men vi fick inget gehör. MEn regeringen måste våga diskutera vilka strukturbeslut som är nödvändiga för att uppnå en mer ändamålsenlig organisering av vården.


Invigning av nya förlossningsplatser på Södersjukhuset

Igår var en efterlängtad dag! Jag fick vara med och inviga de nya förlossningsplatserna på Södersjukhuset. Efter drygt ett års renovering är det nu klart! Det är totalt 14 nya rum plus 1 undersökningsrum. Rummen är trivsamt inredda och målade i dova blå och gröna toner. Alla rum är enkelrum och har badkar förutom 2 där det inte fick plats men där ett sittbadkar har installerats. All utrustning är dold, precis som det var på Södra BB och BB Sophia. Här kommer personalen att jobba i tre team, vilket gör att trots att SÖS är Sveriges största förlossning så kommer det inte bli opersonligt utan tvärt om – det lilla, småskaliga i det stora! Nu kommer Södersjukhuset att kunna ta emot fler födande än tidigare och också ha en ökad närvaro av personal i rummen.

De gamla lokalerna har varit i stort behov av renovering eftersom de länge varit eftersatta. Genom att vi gjorde det möjligt att bygga om kan vi i dag välkomna fler födande kvinnor till en fräschare och modernare vårdmiljö. Södersjukhuset har den största förlossningskliniken i Stockholms län med över 7 000 förlossningar per år, till sommaren kommer de vara uppe i 8000 förlossningar/år.
Barnmorskor och chefer jag pratade med igår var lyckliga över de nyrenoverade lokalerna, det blir ett lyft inte bara för föräldrarna och patienterna men också för personalen som får en så mycket trevligare och bättre arbetsmiljö.

Det finns ett stort behov av att bygga ut förlossningsvården i Stockholms län. Arbetet på Södersjukhuset är ett steg på vägen. Nu arbetar jag och mina allianskollegor efter en långsiktig plan för att alla kvinnor ska kunna föda tryggt där de själva väljer att föda. Nästa steg är en ny enhet vid KS i Huddinge och sedan förslossning vid St Görans sjukhus 2019/2020.

På bilden klipper jag bandet tillsammans med Verksamhetschefen för kvinnokliniken Ingegerd Lantz och SÖS VD Tomas Movin.


Förstatliga den avancerade sjukvården! Besök på Danderyds sjukhus

Igår besökte jag tillsammans med Ebba Busch Thor, Jakob Forssmed och Emma Henriksson Danderyds sjukhus. Ett jätteintressant besök där vi fick titta närmare på den avancerade sjukvården på ett av Sveriges största akutsjukhus med spetskompetens på flera områden. Danderyds Sjukhus AB är ett helägt dotterbolag till Landstingshuset i Stockholm AB och erbjuder specialistvård med huvudsaklig inriktning på internmedicin, kardiologi, ortopedi, obstetrik och gynekologi samt kirurgi och urologi. Sjukhuset har cirka 500 vårdplatser och runt 3 800 medarbetare. Danderyds sjukhus bedriver universitetssjukvård med utbildning och forskning kring de vanligaste folksjukdomarna. Sjukhuset har en stor förlossningsklinik och nära 10 procent av alla barn i Sverige föds här.

Hjärtsjukvården på Danderyds sjukhus har utsetts till Sveriges bästa (Swedehearts kvalitetsindex 2014). Även strokevården hör till landets främsta. Det var spännande att få vara med vid kärlvidgning av ett hjärta och ser hur det går till när en stent sätts in. Stent är en sträckmetallcylinder som träs på en ballongkateter för att kunna föras in och vidgas så att blodet kan passera fritt.

I samband med besöket skrev presidiet en debattartikel om att Kristdemokraterna vill förstatliga sjukhusvården. Det handlar i första hand om att flytta ansvaret för vården från 21 landsting till en samlad statlig styrning. Detta bör göras så  snart som möjligt när det gäller den avancerade sjukvården. En sådan förändring är nödvändig för att säkra likvärdig vård i hela landet. För tyvärr är sjukvården i Sverige 2017 inte jämlik. Även om den håller hög kvalitet. Men fortfarande skiftar vårdens resultat alltför mycket beroende på var du bor och behandlas.

Läs hela artikeln på SVD debatt.


Ny satsning på unga med autismspektrumdiagnos

Antalet unga med autismspektrumdiagnos har under de senaste åren ökat kraftigt i antal i Stockholms läns landsting. Exakt vad detta beror på vill jag inte spekulera i men jag kan konstatera att resurserna inte har räckt till. Att ha ett barnperspektiv i politiken är centralt och därför är jag särskilt glad över att vi nu stärker insatserna för unga med denna typ av funktionshinder. Alla ska kunna delta i samhället på lika villkor.

Idag har det bara varit möjligt att få hjälp via grupputbildning för de som är mellan 10-18 år. Habilitering & Hälsa har utvecklat ett koncept med grupper och kurser för kunna hjälpa så många som möjligt. Patienter med autismspektrumdiagnos från 16 års ålder har kunnat erbjudas individuella insatser kontinuerligt, men resurserna för patienter 7-15 år har inte räckt till.

Från 1 januari 2017 kommer Habilitering & Hälsa att ta emot även 11-åringar med autismspektrumdiagnos för individuella insatser. Den 1 november 2017 ska alla barn med autismspektrum oavsett ålder kunna erbjudas individuella insatser.

Barn i åldern 7-10 år får idag insatser vid lokala habiliteringscenter. Det erbjuds även fortsatt grupp- och kursinsatser för hela målgruppen 7-18 år vid centrala enheter inom Habilitering & Hälsa. Det här är en viktigt satsning som kommer betyda mycket för dessa ungdomar och deras familjer och anhöriga.