Alliansen förstärker vården vid Danderydsakuten i ny satsning

Sommaren har varit extremt ansträngd på våra akutsjukhus runt om i länet. Det varma vädret har gjort att många operationer ställts in. Semesterperioden är alltid en utmaning då vi som landsting ska bedriva vård av hög kvalitet samtidigt som personalen behöver få sin semester och tid för återhämtning. Istället för att komma till medicinavdelningar har patienter blivit liggande på akuten. Detta är mycket olyckligt då det drabbar främst äldre som riskerar att försämra sin hälsa ytterligare.

Det har kommit en anmälan mot Danderyds sjukhus till Arbetsmiljöverket på grund av en ohållbar arbetssituation för personalen. För att förändra detta behövs framförallt att vi lyckas rekrytera och kunna behålla fler och erfarna sjuksköterskor. Därför är jag glad att vi i alliansen nu satsar 90 miljoner kronor till akutsjukhusen för att täcka upp för det ansträngda läget. Detta gör vi för att stärka förutsättningarna att åstadkomma en god arbetssituation.

Tyvärr har flera av våra sjukhus underskott men genom att landstinget har en god ekonomi kan vi nu stötta upp situationen med de 90 miljonerna extra.


Klartecken för nytt anhörighus vid NKS

Idag har vi i landstingsstyrelsen fattat det avgörande beslutet som gör det möjligt för ett familjeboende vid Nya Karolinska sjukhuset inom en snar framtid.

Succesivt flyttar allt fler verksamheter in i Nya Karolinska sjukhuset, barnsjukvården flyttade i november 2016. Tyvärr saknas ett anpassat familjeboende i nära anslutning till det nya sjukhuset. De flesta universitetssjukhusen runt om i landet och även i Huddinge har boenden där familjer kan vara tillsammans under behandling och vård av ett barn.

Vi har saknat ett boende för familjer, och många barn som vårdas på Nya Karolinska kommer från andra delar av Sverige. Det är en enorm fördel för alla inblandade om familjen kan fortsätta vara tillsammans i en hemlik miljö. Därför är det så glädjande att vi nu fattat beslut i landstingsstyrelsen. Karolinska sjukhuset har själva gjort en genomgång av behovet och kommit fram till att det är stort. Planen är att vi ska se över vilka lokaler i den gamla sjukhusbyggnaden som kan vara lämpliga att göras om till boende för familjer till svårt sjuka barn.

Det nya anhörigboende ska ligga nära sjukhuset, det ska inrymma familjelägenheter med dubbelrum och utrymmen med kök och utrymmen där familjer kan laga mat, baka, umgås och lekytor och möjlighet att tvätta. De som har svårt sjuka barn måst ofta stanna länge på sjukhuset. Det kan handla om ett par veckor upp till ett halvår. Då är det en stor fördel att få vara tillsammans och kunna skapa sig en vardag trots den svåra situationen.

Läs gärna Dagens Nyheters artikel här.


Vi satsar på lokal kömiljard!

Efter att regeringen beslutat att avskaffa kömiljarden, som bidrog till kortare vårdköer, har tillgängligheten till vård i hela landet försämrats.

I Vårdanlys nya skrift ”Löftesfri garanti” slås fast att ”Regeringen bör fokusera den statliga styrningen på att långsiktigt förbättra förutsättningarna för tillgänglighet och ställa krav på landstinget att leva upp till vårdgrandin”. Tyvärr tror jag inte att regeringen kommer hörsamma detta kloka råd.

I avsaknad av initiativ från regeringen inför Alliansen i Stockholms läns landsting nu en egen kömiljard för att korta köerna i snabbare takt. Ytterligare en halv miljard kronor tillförs i budgeten för 2018. Vårdköerna ska kortas, både på husläkarmottagningarna och på akutsjukhusen. et är oroande att vårdköerna ökar i hela landet. För oss är varje patient som står i en vårdkö en för mycket. Tack vare en stark ekonomi kan vi nu införa en egen kömiljard och korta köerna snabbare. Stockholmarna ska fortsätta ha Sveriges mest tillgängliga sjukvård, oavsett regering.

Kortfattad fakta om satsningen

 • 160 miljoner tillförs husläkarmottagningarna för att stärka vårdgivarnas incitament att leva upp till vårdgarantin, och kan exempelvis handla om ändrade öppettider, nya och utvecklade arbetssätt, rekrytering av personal eller webb-tidbokning. Detta ska bidra till en mer tillgänglig primärvård och på så sätt minska trycket på närakuter och akutmottagningar. Satsningen är långsiktig och sträcker sig över flera år.
 • 340 miljoner tillförs akutsjukhusen för att åstadkomma en långsiktig nivåsänkning i köerna för besök och behandling. Ett arbete har påbörjats där sjukhusen aktivt samarbetar och hjälper varandra genom att erbjuda varandra avlastning där det för tillfället finns tillgänglig kapacitet. Det är dock inte tillräckligt för att korta köerna i så stor omfattning som Alliansen önskar. För att påskynda detta och korta köerna tillförs 340 miljoner som en engångsinsats. Prioriterade områden för att korta köerna är barnsjukvården och cancervård.  Det är besök och operation som ger ersättning, på så sätt finns ett tydligt incitament inbyggt i satsningen.

 


Vård och forskning hand i hand

Sedan jag blev invald i landstingsfullmäktige och landstingsråd under hösten 2014 och har jag arbetat för visionen om ett diabetescentrum. Det har inte varit helt enkelt och det har varit många hinder på vägen.
Idag är jag så glad att äntligen få se detta bli verklighet! För nu öppnar två nya akademiska specialistcentrum: Centrum för diabetes och Centrum för neurologi. Inledningsvis finns de i lokaler vid Karolinska Universitetssjukhuset, men under vintern 2017-2018 flyttar de in på Solnavägen 1 E vid Torsplan.
Centrumen kommer drivas av SLSO, som är landstingets egen sjukvårdsorganisation, i samverkan med Karolinska Institutet. Vården integreras med forskning, utveckling, utbildning och innovation. De akademiska specialistcentrumen är en del av Framtidsplanen för hälso- och sjukvården. I uppdraget ingår att utveckla nya arbetssätt, öka patientmedverkan och nya e-hälsolösningar i nära samverkan med patientföreningar, primärvård och sjukhusens specialistmottagningar.

Genom detta kommer landstinget kunna erbjuda specialistvård till fler med diabetes, MS och Parkinsons sjukdom. De nya centrumen innebär ett komplement till den vård som bedrivs för patienter med diabetes, multipel skleros (MS) och Parkinsons sjukdom på akutsjukhusen, inom vårdval neurologi och i primärvården.

Till det nya Centrumet för diabetes kommer vuxna som har typ 1-diabetes eller svårbehandlad typ 2-diabetes att kunna komma. Läkare som bedömer att en patient med typ 2-diabetes behöver mer specialiserad vård än vårdcentralen kan erbjuda, har möjlighet att remittera till Centrum för diabetes.
Centrum för diabetes erbjuder specialistvård och utbildning om diabetes för sina patienter. De har också en mottagning som är specialiserad på fotsår och komplikationer i samband med diabetes.

Det nya Centrum för neurologi tar emot patienter med multipel skleros (MS) eller Parkinsons sjukdom. En del av de patienterna vårdas idag vid någon av neurologmottagningarna vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge och Solna.
Centrum för neurologi erbjuder högspecialiserad behandling och uppföljning i öppenvård, samt utbildning för sina patienter. Neurolog kan remittera patienter med MS eller Parkinson till Centrum för neurologi. Med detta kommer vi nu kunna att knyta forskning, utveckling och utbildning närmare vården. Till glädje för patienterna!

 


Konsten att spara på konsulter

Igår och idag debatterar och röstar landstingsfullmäktige om budget för Stockholms läns landsting 2017. Det är intensiva men roliga dagar, jag tycker om debatt och det är bra att olika argument prövas mot varandra. Är givetvis stolt och glad över alliansens budgetförslag. Det är den elfte budgeten i rad som är i balans och med det är vi historiska. Vi håller skatten oförändrad men tack vara sunda prioriteringa så får sjukvården 3,2 miljarder kronor och kollektivtrafiken 568 miljoner kronor mer än i föregående års budget. Vi har bidragit till en stark ekonomi som utgör bottenplattan för viktiga investeringar och utvecklingssatsningar inom vården, kollektivtrafiken och landstingets övriga verksamhetsområden.

Idag har Stockholms län över två miljoner invånare. Fram till år 2030 väntas länet ha ytterligare 440 000 nya invånare. Den snabba tillväxten är en positiv utveckling som öppnar upp för många spännande möjligheter. Men det innebär också massor av utmaningar för att möta den växande befolkningens behov av stöd och service i form av vård och kollektivtrafik. Det har länge talats om ”framtidens hälso- och sjukvård” men vi måste inse att vi är mitt inne i framtiden”. Det stora skiftet i och med att akutsjukvård flyttar ut i närsjukvård och öppenvård händer här och nu. Invigningen av nya Akuten vi St Görans sjukhus i april var ett led i detta och vårt beslut i HSN och den nya strukturen för näraktuerna ett annat konkret exempel. Det finns många, många fler.

Som kristdemokrat och allianspolitiker står jag för människors valfrihet. En stat utan pekpinnar, en politik som stödjer inte fäller krokben för människor och som förenar trygghet och frihet. Att vårdvalen kommit för att stanna står helt klart. Stockholms länsbor uppskattar möjligheten att välja vårdgivare det vet vi bla genom patientenkäter och det är en bra upphandlingsform som ger möjlighet till transparens och kostnadskontroll. Inom höft och knä försvann vårdköerna nästan över en natt till gagn för patienterna. Genom vårdval hud är det flera och fler som kontrollerar prickar och hudfläckar. Ett liv som räddas som annars släckts i hudcancer är ovärderligt.

Oppositionen har alla lite olika varianter i sina budgetförslag där de vill ”spara in på dyra konsulter”. Det låter bra men vid en närmar granskning håller det inte. Jag har två barn, precis som de flesta andra tycker de om att lyssna och se på sagor. Ibland när intrycken blir starka behöver jag förklara att det inte är på riktigt – det är i sagornas värld. När jag läser oppositionspartiernas budgetförslag från jag tyvärr samma känsla inför vissa delar.

Det ska sparas 280 miljoner på konsulter inom verksamheterna skriver miljöpartiet. Socialdemokraterna skriver att den centrala sjukvårdsadministrationen i Stockholms läns landsting har fördubblats de senaste åtta åren. Om vi gör en snabb återblick – år 2008 var landstingets totala budget 49 miljarder kr. Idag är den på över 90 miljarder(!) Det är inte så märkligt att en så stor verksamhet kräver en viss administration och tjänstemän som stödjer arbetet. Detta är ett klassiskt knep för att kunna presentera en oppositionsbudget, man hittar på en helt orealistisk besparing som ska kunna finansiera allsköns godsaker. Om vi börjar med trafiknämnden så genomfördes en besparing på konsulter redan 2015. Den totala kostnaden för konsulter uppgick 2014 till något mindre än 200 Mkr, varav det beslutades i trafiknämnden om en ambition att spara in 20 miljoner. Visst kan det finnas i utrymme att gå ytterligare lite längre, men för att nå 280 miljoner är det långt ifrån tillräckligt.

När det gäller hälso- och sjukvården så är beskedet det samma. Den besparing bland konsulterna som föreslås är större än de totala konsultkostnaderna. Den totala konsultkostnaden inom HSN 2016 är 157 Mkr. Det mesta gäller IT-konsulter (125 Mkr) och  där handlar det om 1177 Vårdguiden, 4D-projektet, e-recept, e-frikort mm. Vad av detta vill MP och S slopa? Samtidigt läser jag i Socialdemokraternas budget att de vill utöka 1177 Vårdguidens uppdrag så att telefonoperatörerna ska få nya och fler arbetsuppgifter. Hur går detta ihop sig? Det gör det inte, återigen sagornas värld.

Bland övriga konsultkostnader på cirka 30 miljoner syns tolksatsningar, utveckling av cancerplanen utveckling av värdebaserad vård och patientenkäter. Allt detta och mer därtill vill MP och S slopa för att kunna spara cirka 300 miljoner. Slutligen ser vi ganska drastiska nedskärningar på landstingsbidrag till LSF. Detta innebär utan tvekan en minskad satsning på forskning eftersom det totalt sett inte finns så mycket pengar att spara på konsulter där. Detta skall läggas till att MP och S redan drar ner på landstingsbidraget till Landstingsstyrelsen. Beskedet från förvaltningen är glasklart. Detta går inte att genomföra utan en avsevärd sänkning i vår ambition inom forskningen.

Självklart är det alltid en avvägning mellan att ta in kompetens in house och att köpa konsulttjänster. Skattepengar ska användas för att göra maximal nytta för medborgarna. Onödig administration vill ingen ha. Vi är absolut beredda att lyssna och diskutera för att hitta rätt balans på väg framåt. Vi har också redan lagt effektiviseringskrav på förvaltningen. Det samtalet måste då föras på sakliga grunder och tyvärr är dessa utspel från MP och S helt verklighetsfrånvända.

Vänsterpartiet ska ta bort all reklam i tunnelbanan. Partiet drar därmed undan 300 miljoner från trafikens budget per år på ett enda bräde men detta vansinniga förslag. Skatten ska höjas med 25 öre – i ett landsting som redan har Sveriges högsta skatter! Ett jämställt arbetsliv och lika lön mellan kön för lika arbete är en självklarhet men krav på omfattande lönekartläggningar som V föreslår kommer bara att öka på administrationen.

Men alliansens budget får länet en tryggar vård, bättre kollektivtrafik och ett blomstrande kulturliv!

 

 


Budget med tydligt fokus på barn och äldre

Nyligen avslutade jag tillsammans med mina allianskamrater i landstinget pressträff med anledning av vår budget för 2017. Vår budget är balanserad och omsluter 95 miljarder kronor. skatten hålls oförändrad. Det är en stark budget som med ett tydligt fokus på barn och äldre, som är de åldersgrupper som ökar mest i vårt landsting. Hälso- och sjukvården tillförs 3,1 miljarder kronor mer än i budgeten för 2016. Investeringsbudgeten för vården under 8,8 miljarder kronor för nästa år. Vi visar att vi kan ta ansvar för landstingets ekonomi och samtidigt stärka och utveckla vården i Stockholm.

Det är framförallt tre saker som är vägledande för vården

 1. Vård på rätt nivå – vårdvalen ska därför utvecklas och fler vårdval behöver tillkomma.
 2. Valfrihet – Stockholmarna uppskattar sin att kunna välja mellan olika utförare inom hälso- och sjukvården, något som vi vill tillmötesgå. Vårt landsting är en av Sveriges största uppdragsgivare åt privata aktörer inom välfärdssektorn. Valfriheten mellan privata och offentliga alternativ är en naturlig del av hälso- och sjukvården och utan dessa aktörer skulle det vara ytterst svårt för landstinget att klara av sitt uppdrag, samtidigt som viktig innovationskraft skulle gå förlorad.
 3. Förebyggande hälsoarbete – alla vårdgivare ska identifiera och följa upp sina riskpatienter för att förebygga komplikationer och följdsjukdomar. Bra bemötande, goda vårdmiljöer och måltider, samt ett kulturutbud tillhör också den hälsofrämjande vården. Motion på recept för både barn och unga fortsätter.

Det finns många kristdemokratiska framgångar i budgeten och jag vill särskilt nämna några av dem:

Förlossning

Förlossningsvården i Sverige och i vårt län är både trygg och säker. I internationella jämförelser hamnar vi alltid i topp. I Stockholms län föds idag cirka 30 000 barn per år, vilket är en ökning med cirka 1,3 procent årligen under de senaste 6 åren. Beräkning – 30 729 födslar 2017. Planerna för förlossning vid St Göran fortsätter men redan år 2021 finns det behov av ytterligare kapacitet, utöver S:t Görans. Här måste vi se över om de befintliga har möjlighet att utöka kapaciteten.

Vårdprogram neonatalvård

Neonatalvården är väldigt högkvalificerad, ingår inte i vårdvalet. Alla avdelningarna vara familjeanpassade och föräldrar vars barn vårdas på en neonatologiavdelning ska alltid kunna bo med eller nära sina barn. Detta är en förutsättning för god vård. Få enheter. Onödiga transporter ska undvikas. För en sammanhållen vårdkedjaska ett vårdprogram för neonatalvården tas fram.

Diabetes – 9 miljoner kr

Det finns i Stockholm idag 1500 barn med typ 1 diabetes och för föräldrarna så är det av stor vikt att vi kan tillhandahålla bra hjälpmed för glukosmätning. Aliansen ser att det finns behov av att en vuxen alltid kan  glukosvärden  i realtid hos patienten.  För barn gäller det alltid, men för vuxna kommer det i s f gälla de som av olika skäl inte kan agera adekvat vid olika värden.

Alliansen satsar därför så att alla barn i länet ska få denna möjlighet under 2017. En bra övervakning av insulinnivån ger även sänkta kostnader för vård, på både kort och lång sikt. På kort sikt kan man tänka sig färre akuta inläggningar fr a p g a lågt blodglukos och på lång sikt kan mera sent kommande diabeteskomplikationer kunna minska. Men det viktigaste är att barn och föräldrarna ska kunna känna sig tryggare. Det arbete som har inletts under 2016 med ett center of excellence för diabetes fortsätter. Centret ska baseras på upplevda behov av kunskapsstöd från patientgruppen och målet är att pröva nya innovativa metoder för kunskapsbyggande och stöd för såväl patienter som vårdpersonal.

Korttidsboende för ALS-patienter

ALS är en svår sjukdom och detfinns mycket att göra när det gäller vården för ALS patienter. Men vi har lärt oss att även anhöriga behöver stöd. När du har den här sjukdomen kan du inte bara läggas in på ett sjukhus. Du måste ha assistans och det finns det ingen plats för på sjukhus. Du vårdas i huvudsak i hemmet, dygnet runt. Förvisso är våren exemplariskt skött V våra ASiH team men för att avlasta kommer landstinget under 2017 upphandla växelboende för ALS patienter.Det är svårt att ha folk hemma dygnet runt. På ett växelboende, det hörs på namnet, så växlar man sitt boende mellan hemmet och slutenvård.. Dels för att de anhöriga ska få ro och dels för att den sjuke kan få vara sjuk utan att känna sig som en börda för familjen. Vårt mål är även att ordna så att assistenterna ska få följa med trot att landstinget står för slutenvården under denna period.

Äldre

Varje dygn läggs 3.5 timme till vår livslängd. Det är en fantastik utveckling tack vare att medicinska framsteg, en ökad medvetenhet kring vad som är bra mat, goda levnadsvanor men också vikten av förbyggande insatser. I dag är var tredje person 90 år eller äldre när de dör. Allt fler kommer också att bli 100 år. Åldersgruppen 70-79 år ökar med 57 procent till år 2020. Till följd av befolkningsutvecklingen kommer behovet av geriatrisk vård vara cirka dubbelt så stort om tio år. Vårdval geriatrik införs januari 2018. Vi ska också verka för ett nationellt vaccinationsprogram för äldre

 


BB Sophia och läget i förlossningsvården

I förra veckan aviserade Barnbördshuset Praktikertjänst AB att de kommer säga upp sitt avtal med landstinget inom vårdval förlossning. Detta är naturligtvis oerhört tråkigt och ett tungt besked för oss i Stockholms läns landsting. Givetvis hade jag hellre sett att BB Sophia kunde fortsätta att bedriva den goda förlossningsvård som de gjort. Samtidigt är det viktigt att alla stockholmare inte minst blivande föräldrar och personal känner sig trygga i att vi kommer att klara av detta förändrade läge även om det är utmanande.  Verksamheten vid BB Sophia kommer att fortsätta under uppsägningstiden som är minst sex månader, så ser vårt avtal ut.

Jag får nu en hel del mejl och brev från föräldrar och inte minst barnmorskor vid BB Sophia, jag är angelägen om att hålla en god dialog och hela tiden uppdatera den information som finns i dagsläget. Omsorgen om personalen är oerhört viktig i detta. Att de får information från arbetsgivaren i första skede. En särskilt projektgrupp kommer starta upp från arbetsgivarens sida där landstinget medverkar. Jag är övertygad om att vi inte kommer ha arbetslösa barnmorskor i länet, de behövs i förlossningsvården.

För de som väntar barn gäller att förlossningsklinikerna vid Södersjukhuset, Danderyds sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Södertälje sjukhus och BB Stockholm på Danderyds sjukhus kommer att ta emot blivande föräldrar som vanligt och flera kommer att utöka verksamheten. Platserna kommer att öka successivt så att det hela tiden ska finnas den kapacitet som krävs. Förra året fick 9 av 10 föda på den klinik de valt i första hand. Vi hade nästan inga hänvisningar utanför Stockholm. Detta har vi lyckats otroligt väl med, det är inte säkert att nästa år ger lika glädjande siffror tyvärr.

Förra året föddes 29 330 barn i Stockholms län på 7 kliniker. Vi har sett en ökning med av 1.3% årligen under de sex senaste åren. Men ökningen vara bara 22 barn 2015, alltså något under förväntningarna. Stockholms läns landsting kommer att anpassa sig till nya lägen. Ett intensivt och ett tätt samarbete mellan klinikerna kommer att krävas. Därför har förlossningsklinikerna stärkts för att ha kapacitet i reserv under förändringarna. SLL fokuserar alltid på att lösa uppgiften så att det finns tillräcklig kapacitet i länet. Men vi behöver också planera för framtiden. Inom några år planerar vi starta en ny förslossning vid St Göran som har kapacitet för 4000 födslar per år. Vidare kommer landstinget också att få statliga förlossningspengar vilket jag naturligtvis välkomnar!

När det gäller neonatalplatser har BB Sophia i dagsläget 10 st platser och utför en mycket god neovård – vad händer med dessa platser? Karolinska i Huddingen kommer att öppna neoplatser efter en nyligen genomförd renovering så de kommer att ersättas fullt ut och eventuellt blir några fler än idag.

Till sist – jag tror det är oerhört viktigt att inte sprida oro i onödan över situationen så att blivande föräldrar inte känner sig trygga. Alla som ska föda kommer att kunna tas emot på någon av länets kliniker men en konsekvens kan bli att inte lika många får föda på den klinik som de valt i första hand. I dag får över 92 procent göra det. Föräldrar bör kontakta 1177 vid frågor. De som har valt BB Sophia ska veta vilka datum som gäller för annan klinik etc.

 


En budget med ansvar för en växande region

I veckan presenterade vi i Alliansen vårat förslag till budget för 2016. Budgeten präglas av ansvarstagande och det är den tionde budgeten i balans sedan maktskiftet 2006. Landstinget har fortsatt ett högt kreditbetyg AA+ vilket vi i Alliansen är måna om att behålla. För att lyckas krävs att vi håller ordning på ekonomin och inte låter kostnaderna skena iväg. Skatten hålls oförändrad på 12:10 kr och kollektivtrafiken får 295 miljoner kronor mer än föregående års budget och sjukvården tillförs 1,8 miljarder kronor.

Tyvärr har vi en Stockholmsfientlig regeringen och vårt förtroende för regeringen är skadat på grund av en dålig och tafatt hantering kring bla Bromma flygplats, förbifart Stockholm, förändringar i skatteutjämningssystemet, hot om att riva upp lagen om valfrihet (LOV:en) mm. Men i Stockholms län värnar vi människors valfrihet inom vården och vi kommer alltid försvara ett större frihetsutrymme för den enskilda människan. Alliansen tar ansvar för en växande Stockholmsregion. Den samlade kostnadsökningstakten för landstinget har varit högre än vad som är hållbart och den måste därför ligga på en mer rimlig nivå. Därför har också en rad åtgärder initierats för att skapa en långsiktigt hållbar utveckling med bland annat förändringar inom sjukvården och ett åttapunktsprogram inom trafiken. Stockholms län har expanderat kraftigt de senaste åren, förra året stod vi för hela 34% av hela landets befolkningsökning! Det innebär fler patienter och SL-resenärer. Vid sidan av det har ny teknik och medicinska framsteg bidragit till att kostnaderna för många verksamheter har ökat påtagligt. Alliansen vill kunna fortsätta bygga ut vården och kollektivtrafiken. Därför är det viktigt att också göra prioriteringar – såväl inom verksamheterna som när det gäller de investeringar som ska göras.

Samtidigt är det viktigt att de redan beslutade historiska investeringarna i vården och trafiken kan genomföras enligt plan. Sjukvården tillförs 3,3 procent eller 1,8 miljarder kronor mer än i budgeten för 2015. De närmaste fem åren investeras 29,4 miljarder inom sjukvården. Vården flyttas närmare patienten, dvs utanför akutsjukhusen så att rätt vård alltid är lättillgänglig för patienten.

Några av de viktiga satsningar som vi gör på sjukvården och trafiken:

 • Vårdcoacher för vårdens mångbesökare övergår till att bli en del av vårdutbudet. Dessa betyder mycket för att minska besöken på akutmottagningarna.
 • Cancerplanen som är beslutad sedan tidigare och som innehåller omorganisation ska fullföljas.
 • Ett pilotprojekt för kunskapscenter kring diabetes påbörjas i höst. En plan för utformningen kommer under 2016. För centret avsätts pengar.
 • Husläkarmottagningar får pengar för att inrätta särskilda mottagningar för äldre patienter (”äldrevårdscentraler”) med KOL och astma.
 • Satsning på barn med autismspektrumsyndrom (behandling, vård och kunskapsöverföring).
 • Lagen om vård för papperslösa ska gälla alla vårdgivare – inga oklarheter ska råda kring vård för tillståndslösa, papperslösa
 • Endometrios – genomlysning av länets kapacitet för diagnostisering för främst för unga
 • Tillgänglighetssatsning på hissar och rulltrappor i SL-trafiken
 • Tillgänglighetssatsning på ledsagning i trafiken – även på sjötrafik
 • Vi gör en satsning på primärvården  på 75 miljoner kr
 • Bättre ledsagning i trafiken
 • Tillgänglighetsanpassning av pendelbåtslinjer
 • 100%förnybart bränsle till 2013 inom pendelbåtstrafiken
 • Alkolås i skärgårdstrafiken
 • Bättre anropsstyrd trafik ska ses över
 • Citybanan öppnar nästa år och kommer att fördubbla pendeltågens kapacitet.

Läs hela budgetförslaget här:


Årets viktigaste debatt – budget 2015

I dagarna två diskuterar vi i landstingsfullmäktige budget för 2015. Landstingets verksamheter omsluter över 80 miljarder, det är verkligen en stor och ansvarsfylld uppgift för oss som politiker att hantera. Alliansens budget sätter en ekonomi i balans i fokus. Starka finanser är en förutsättning för att landstinget på lång sikt ska kunna förse ett växande antal stockholmare med en sjukvård som både är tillgänglig och håller hög kvalitet.

Samtidigt har vi ett nytt politiskt landskap att orientera oss i. Sverigedemokraterna har gjort entré i landstinget och kan om de vill utnyttja en vågmästarroll. Ännu har de inte gjort mycket väsen av sig dock. Det finns många skäl att tydligt markera mot en politik som gör skillnad på människor. Jag vill att Stockholm ska förbli en öppen, tolerant och generös region som välkomnar nya invånare. Inflyttning till Stockholms län är en förutsättning för att vården ska få fortsatt finansieringsgrund. Vi ska alltid markera mot rasism eller förtryck av immigranter och flyktingar. Dels som vårdarbetsgivare, men även i vår budget kan och kommer vi bidra till att inbegripa alla medborgare och försäkra oss om att alla, oavsett bakgrund, får en jämlik tillgång till vård. Vård för papperslösa är fortsatt en rättighet i alliansens förslag till budget för 2015. Detta är jag särskilt stolt över.

I valet i september ökade Kristdemokraterna med 2 mandat. Väljarna gav oss i Alliansen fortsatt förtroende att genomföra de förändringar och förbättringar av vården och kollektivtrafiken som vi presenterade före valet. Det innebär att många av Kristdemokraternas vallöften kommer att kunna infrias. Jag är glad över möjlighet till specialisering inom primärvården (vilket öppnar för Äldrevårdcentraler), vårdval IVF, behandlingsgaranti inom barncancervården och barnmorskeledda enheter. Ingen familj som fått ett cancerbesked ska behöva åka utanför vårt län för behandling.

Alliansen ger valuta för skattepengarna. Trygghet, kvalité, patientmakt och tillgänglighet inom sjukvården – med tillhörande sund ekonomi är vad väljarna får tillbaka. Vårt fortsatta mål är att öka medborgarnas inflytande över sina skattepengar. Politiker ska inte detaljstyra eller komma med pekpinnar. Därför är utökade valmöjligheter, större frihet för individen och fler områden med vårdval en fortsatt betydelsefull del i vår strävan att flytta makten från politiker till medborgare.

Den rödgröna regeringen har försökt avskaffa valfriheten, det gick sådär. Efter hård kritik från lagrådet och från fack och professon fick regeringen dra tillbaka den beryktade propositionen om att skrota LOV:en. På nationell nivå har den rödgröna regeringen misslyckats och nu går vi mot extraval och osäkert politiskt läge. Det har varit bjudningar med armbågen och i Stockholms län är vi oroade över det avstannade bygget av Förbifarten som hindrar jobb, tillväxt och utveckling av vår region. Debaclen kring Bromma och Slussen gör inte situationen bättre.

Jag ser fram emot en god debatt som håller hög nivå och där vi respekterar varandra. Det vi gör dessa dagar är demokrati på högsta nivå, vi ska ta vara på förtroendet och ta ansvar för att vårt län ska fortsätta vara en attraktiv region som lockar människor och med höga klimat och miljöambitioner.


En stark budget med respekt för skattebetalarnas pengar

Idag har Alliansen i Stockholms landsting presenterat budget för 2015. Det är min första budget och jag är glad och stolt över att vi kan satsa särksilt på barn och äldre. Sjukvården får 2,1 miljard mer än i år och kollektivtrafiken 500 miljoner mer. Vi har ett gynnsamt läge i det att Stockholmsregionen växer och fler jobbar och betalar skatt. Därmed ökar möjligheterna att satsa på vård och kollektivtrafik i världsklass. Samtidigt har vi en kostnadsutveckling inom både sjukvården och kollektivtrafiken som är problematisk. En budget i balans är högsta prioritet och det kräver kommunallagen av oss som politiker. Vi behöver hitta nya smartare arbetssätt, bättre IT stöd och en effektivare verksamheter. Nya arbetssätt behöver utvecklas inom vården och mellan vårdgivare som sätter patienten i centrum. Vi måste bättre ta tillvara medarbetares kompetens och förbättra flöden mellan vårdgivare.Vi vill inte gå mot underskott i budgeten.

I Stockholms län ökar antalet barn och äldre snabbare än andra åldersgrupper och dessa grupper har samtidigt ett större behov av hälso- och sjukvård än andra grupper. I grunden ligger Framtidsplanen för hälso- och sjukvården som fullmäktige fastställt sedan tidigare. Genom planen tar landstinget ett samlat grepp om utvecklingen av en mer patientcentrerad, effektiv och jämlik vård. Målbilden omfattar god kvalitet och delaktighet, säker vård och hög tillgänglighet. Framtidsplanen är en gemensam utgångspunkt i alla satsningar som nu görs inom hälso- och sjukvården.

Några av de satsningar som vi gör för våra minsta medborgare:

Barnmorskeledda BB-enheter

Nya arbetssätt och organisationsformer ska uppmuntras, exempelvis barnmorskeledda enheter. Förlossningsmetoderna ska ha stöd i vetenskapen.

Platsgaranti för vården av barn med cancer

Barncancervården ska vara trygg och säker och plats för behandling ska garanteras. Barnet och föräldrarna ska vara delaktiga i vården och väl informerade om verksamhetsplanering som påverkar vården.

Fokus på närakuter löser akutmottagningars problem

Under 2015 kommer utvecklingen av husläkarverksamheten framför allt att fokusera på: det akuta omhändertagandet inklusive utvecklingen av en enhetlig struktur för länets närakuter. Det är viktigt att närakuterna får resurser att utvecklas som den avlastning till akutmottagningarna som de ska vara. De har kompetensen och ska fungera som avlastning till akuten.

Satsningar riktade mot våra äldre:

Fler vårdtillfällen i geriatriken

Utbyggnaden av vården för den äldre befolkningen fortsätter i enlighet med Framtidsplanen, med ombyggnationer av de sjukhus som ska bedriva vårdspecifik geriatrisk vård. Stockholm är det enda landsting i landet som satsar på fler vårdspecifika platser inom geriatriken. Kvaliteten i läkemedelgenomgångarna för äldre i primärvården ska säkerställas. Samtidigt förtydligas den roll som de geriatriska klinikerna förväntas ha i nätverkssjukvården för att kunna minska återinläggningar, arbeta riskförebyggande, underlätta direktinläggningar på geriatriken samt ge vård med god tillgänglighet och kontinuitet. En särskild satsning på geriatriken ska skapa 9 300 nya vårdtillfällen fram till 2019.

Vårdcoahcer blir permanenta

Den nya vårdformen Aktiv hälsostyrning med vårdcoacher har utvecklats successivt och verksamheten ska nu bli permanent. Inom de patientgrupper där vårdformen har provats har patienternas totala vårdutnyttjande minskat. Aktiv hälsostyrning med vårdcoacher utvecklas fortfarande och fler patienter från flera målgrupper kommer successivt att erbjudas vårdformen. Hittills har stödet riktats till bland annat personer med många besök på akutmottagning, vårdtunga hjärtsviktspatienter, barn med astmatiska besvär, personer med kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL, och personer med psykisk ohälsa/sjukdom. Stockholm är ett av få landsting i Sverige som har kvar geriatriken som specialitet. Det är en bra förutsättning för att kunna fortsätta med god samverkan mellan primärvård, akutvård och hemtjänst samt anhöriga.

Satsningar inom kollektivtrafiken:

Det ska vara en positiv upplevelse att resa kollektivt

För att ännu fler människor ska välja att åka kollektivt i stället för med bil måste kollektivtrafiken vara såväl punktlig, tillgänglig som kapacitetsstark. Vi ska ta andelar från biltrafiken till kollektivtrafiken. När kollektivtrafikens utmaningar ska lösas är det viktigt att alla trafikslag beaktas. Genom att använda hela verktygslådan kan lösningar som erbjuder resenärerna de bästa kollektivresemöjligheterna utifrån såväl kapacitet och komfort som ekonomi och effektivitet åstadkommas.

Värdighetsgaranti i hela kollektivtrafiken

Rese-, tillgänglighets- och värdighetsgarantierna är ytterligare sätt att visa att kollektivtrafiken finns till för resenärerna när till exempel tillgängligheten eller bemötandet brister.

Källsortering

Möjligheten att källsortera i kollektivtrafiken behöver förbättras, både för miljön och för att vi ska ha en ren och trivsam kollektivtrafik.

Årligen stödja hemlösa med SL-biljetter

Trafiknämnden ska fortsätta att stödja organisationer som arbetar med hemlösa och årligen bidra med SL-biljetter.

Snabbgående miljövänliga pendelbåtar

Försök kommer att genomföras med snabbgående miljövänliga båtar som effektivt kan trafikera längre vattenburna sträckor i både Saltsjön och på Mälaren och på så sätt bidra till fler tvärförbindelser i länet. Stockholm är strategiskt beläget invid både Mälaren och Saltsjön. Därför eftersträvas en utbyggd pendelbåtstrafik som avlastar landtrafiken och förkortar restiderna i länet. Det är viktigt att pendelbåtarna har god kapacitet för att medta cyklar ombord på fartygen. Ett försök med ytterligare tre nya pendelbåtslinjer i länet kommer att genomföras under 2015 och 2016. För att öka attraktiviteten och bytesmöjligheterna för resenärerna ska Trafiknämnden under 2015 säkerställa möjligheter till attraktiva bytespunkter mellan de tre nya pendelbåtslinjerna på Mälaren.