Frukost hos SRF Synskadade Stockholm Gotland

Började min måndagsmorgon med frukost hos SRF på Gotlandsgatan på Södermalm. SRF bjuder in samtliga partier i landstinget för att diskutera sina hjärtefrågor inför valet i september. Över te, juice och smörgåsar diskuterade jag och Maria Fälth plattformsdörrar i tunnelbanan, Syncentralen, hur landstinget ska kunna ge ett mer sammanhängande stöd till personer i länet som drabbas av en synnedsättning och mycket annat.

SRF har helt rätt i att en god rehabilitering ger ökad självständighet och bättre chanser att vara aktiv och delta i samhället. Livskvalitén ökar för den enskilde som mår bättre och behöver mindre av andra stöd insatser. Den som har synnedsättning kan ha insatser både från kommunen och landstinget. Samverkan däremellan lämnar mycket övrigt att önska och här måste vi bli bättre på att arbeta över kommun- och landstingsgränserna.

Vi pratade också mycket om färdtjänsten. SRF efterlyser En modell för tilldelning av resor som är rättvis, enkel och obyråkratisk.
Ungefär 70 000 personer har färdtjänsttillstånd i Stockholms län. Idag finns ett tak för hur många resor som kan göras i fritiden per år, det är få resenärer som bedöms komma över nivån 198 fritidsresor i sitt årliga resande. Men vi har nu budget för 2018 slagit fast att resorna minst ska öka med 216 resor till 2019.  Det är en tydlig viljeinriktning från vår sida.

Inför den nya upphandlingen som ska göras av färdtjänsten 2019 kommer vi att tillämpa nya upphandlingsprinciper för att främja en pålitlig och hållbar färdtjänst. Mindre aktörer med bra lokalkännedom ska kunna vara med och ge anbud. Idag är det ett fåtal aktörer med stor personalomsättning som dominerar.
Nuvarande upphandling och avtal har lett till att enbart en koncern kör alla färdtjänstresor i Stockholm och kvaliteten har sjunkit. Detta drabbar resenärerna på olika sätt. Vi vill därför hitta bättre och mer hållbara principer för framtida upphandlingar. Vid budgetfullmäktige tog vi i enlighet med svensk lagstiftning beslut om att sociala krav måste gälla vid upphandlingar. Det handlar givetvis även om kommande upphandling för färdtjänsten. Sociala krav handlar om rätt till reglerad arbetstid, semester och rimlig lön.

Efteråt blev vi intervjuade av tidningen Vår Synpunkt som riktar sig till alla medlemmar. Det var ett trevligt möte och jag uppskattar mycket kontakten med patient och brukarorganisationen för att vi ska kunna skapa en så bra vård och rehabilitering som möjligt i länet.


Alliansen presenterar budget för 2018!

Idag presenterar alliansen sin budget för 2018. En budget för mer frihet och trygghet för stockholmarna. Det är också en budget som har en tydlig kristdemokratisk prägel. Vi bygger ut barnsjukvården och de som har färdtjänst får fler resor per år.

Pressträffen hölls på Liljeholmens vårdcentral och intresset från media var jättestort vilket är roligt!

Andelen barn och unga ökar i länet, fram till 2025 kommer andelen barn mellan 0-17 öka med ca 25%. Vi måste förstärka det akuta omhandtagande av barn. Därför föreslår vi en ny barnklinik vid Danderyds sjukhus med akutintag för barn. Många barn och unga har matallergier nu ska de få bättre vård. Vi satsar på ett matallerigcentrum vid Sachsska sjukhuset för att barnen ska kunna utredas bättre och få rätt behandling.

Kontinuitet i vården är viktigt, särskilt för de som är kroniskt sjuka och sköra. Därför ska äldre få en fast läkarkontakt i primärvården. Äldre ska inte behöva vänta på akuten – vi förstärker direktintag på geriatriken.

Budgeten uppfyller balanskravet och uppgår till cirka 99 miljarder kronor för 2018. Detta är alliansen tolfte budget i balans. Det budgeterade resultatet exklusive omställningskostnader är 266 miljoner kronor. Skatten hålls oförändrad till 12,08 kronor/intjänad hundralapp. Vi kan alltså göra dessa satsningar utan att höja skatten!

Hälso- och sjukvårdsnämnden tillförs i budgeten 59,1 miljarder kronor i för 2018, vilket är 4,1 procent eller 2,3 miljarder kronor mer än i budgeten för 2017. Inga besparingar görs på vården!

Trafiknämnden tillförs 10,3 miljarder kronor i budgeten för 2018 vilket är 3,3 procent eller 332 miljoner kronor mer än i budgeten för 2017.

Taxorna inom kollektivtrafiken höjs till motsvarande 860 kronor för ett 30-dagarskort från 1 januari 2018.

Läs hela budgeten här:


Stockholms beredskap var god

Stockholm har sorg. Landstingets flaggor vajade på halv stång då jag kom till min arbetsplats i morse. Många har uttryckt ”frågan är inte om det sker, utan när”. Fredagseftermiddagen förvandlades från en vårdag i huvudstaden med förväntningar inför den kommande helgen till ett helvete på jorden. Fasansfulla scener utspelade sig på Drottninggatan.

Förödelsen kunde förmodligen ha varit ännu större. Attacken i Nice förra sommaren krävde 84 människors liv och hundratals skadade. Vid terroristangreppet mot julmarknaden i Berlin dödades 12 personer och ett 50-tal skadades. Terrorattackerna på senare tid följer ett mönster, ett tungt motorfordon används som vapen mot folksamlingar. Mot människor som oskyddade flanerar för att shoppa, umgås eller göra ett kafébesök. Den värsta tänkbara ondskan.

Landstingets krisledningsutskott sammankallades kort efter det att den dödliga attacken ägt rum. Vi var eniga om att om det behövs extra resurser i form att tex extra bussar eller ambulanser skulle det tillföras omedelbart. Vår landstingsdirektör Malin Frenning och chefsläkaren Johan Bratt tog tidigt ledarskapet och har visat på hur organisationen kan och ska fungera under en kris. De är värda ett extra varmt tack idag. Vi politiker i landstingsfullmäktige har sedan fredagen också fått löpande information om läget i sjukvården och i trafiken. Arbetet under fredagen och resten av helgen bedrevs helt enligt de planer och rutiner som finns för allvarliga lägen, vilket bidrog till att läget snabbt var under kontroll. Alla länsfunktioner har jobbat tillsammans på ett utmärkt sätt. Kollektivtrafiken kunde snart flyta som vanligt och sjukvården ställde upp med inte bara akutsjukvård utan även krisstöd till vittnen som chockats. Landstingets extra krisstödstelefon är fortfarande öppen. Den som behöver stöd ringer växelnumret 08-517 700 00 och ber att få komma till krisstödstelefonen. Även sjuksköterskorna på 1177 Vårdguiden finns tillgängliga på telefonnummer 1177. Det är viktigt att våldsverkarna ser att de inte förmår lamslå samhället!

Idag kl 12 har jag tillsammans med mina kollegor från Stockholms läns landsting och stadshuset deltagit i den officiella ceremonin för att hedra offren för fredagens dåd. Det var en väldigt fin stund i Stadshusparken vid vattnet. Personal från polis och brandkår fanns på plats liksom stora delar av kungafamiljen och företrädare för riksdag och regering. Jag är otroligt stolt över det fantastiska arbete som Stockholms läns landstings personal har utfört både i sjukvården och i kollektivtrafiken. Givetvis också räddningspersonal och polis, som gjorde fantastiska insatser och till dem är vi evigt tacksamma. TACK!

Stockholm och Sverige kommer resa sig igen. Vi kommer inte låta hatet och våldet segra. Jag hoppas att vi nu kan ta tid att samtala med varandra, att ge någon en värmande kram, skicka ett SMS och bearbeta det som har hänt. Mina tankar och böner är hos de drabbade, skadade och anhöriga idag.