Alliansen presenterar budget för 2018!

Idag presenterar alliansen sin budget för 2018. En budget för mer frihet och trygghet för stockholmarna. Det är också en budget som har en tydlig kristdemokratisk prägel. Vi bygger ut barnsjukvården och de som har färdtjänst får fler resor per år.

Pressträffen hölls på Liljeholmens vårdcentral och intresset från media var jättestort vilket är roligt!

Andelen barn och unga ökar i länet, fram till 2025 kommer andelen barn mellan 0-17 öka med ca 25%. Vi måste förstärka det akuta omhandtagande av barn. Därför föreslår vi en ny barnklinik vid Danderyds sjukhus med akutintag för barn. Många barn och unga har matallergier nu ska de få bättre vård. Vi satsar på ett matallerigcentrum vid Sachsska sjukhuset för att barnen ska kunna utredas bättre och få rätt behandling.

Kontinuitet i vården är viktigt, särskilt för de som är kroniskt sjuka och sköra. Därför ska äldre få en fast läkarkontakt i primärvården. Äldre ska inte behöva vänta på akuten – vi förstärker direktintag på geriatriken.

Budgeten uppfyller balanskravet och uppgår till cirka 99 miljarder kronor för 2018. Detta är alliansen tolfte budget i balans. Det budgeterade resultatet exklusive omställningskostnader är 266 miljoner kronor. Skatten hålls oförändrad till 12,08 kronor/intjänad hundralapp. Vi kan alltså göra dessa satsningar utan att höja skatten!

Hälso- och sjukvårdsnämnden tillförs i budgeten 59,1 miljarder kronor i för 2018, vilket är 4,1 procent eller 2,3 miljarder kronor mer än i budgeten för 2017. Inga besparingar görs på vården!

Trafiknämnden tillförs 10,3 miljarder kronor i budgeten för 2018 vilket är 3,3 procent eller 332 miljoner kronor mer än i budgeten för 2017.

Taxorna inom kollektivtrafiken höjs till motsvarande 860 kronor för ett 30-dagarskort från 1 januari 2018.

Läs hela budgeten här:


Är det kris i barnsjukvården?

SVT uppmärksammade i ett inslag igår bristen på vårdplatser runt om i landet och rapporterade att på Nya Karolinska i Solna har nästan var tionde inplanerad barnoperation ställts in med kort varsel i år.

Enligt uppdaterad information jag fått från Astrid Lindgrens barnsjukhus nu senast under förmiddagen idag är 71% barnvårdsplatser öppna, 5 av 6 operationssalar är öppna. Alla patienter kan känna sig trygga på Astrid Lindgrens barnsjukhus. Sjukhuset samarbetar givetvis mellan siterna och med de andra sjukhusen för att kunna garantera patientsäkerheten. Ingen patient behöver känna oro inför att komma till Karolinska. Akuta operationer genomförs, övriga planerade operationer kan ställas in eller fördröjas något då en ny tid planeras för barnet, ingen blir utan operation. Sjukhuset tar alltid hand om de mest sjuka först och ingen ska behöva känna oro pga platsbrist.

Det stämmer att vi har utmaningar inom framförallt barnsjukvården med stängda vårdplatser. Så vad är anledningen? Densamma som för hela övriga landet och för alla medicinska specialiteter; brist på sjuksköterskor och framförallt specialistsjuksköterskor, tyvärr. Det finns behov av att utbilda fler sjuksköterskor för att kunna arbeta i vården – men vi som landsting rår inte på detta ensamma. Utbildningsplatserna styrs delvis av staten – detta är en viktig fråga som den rödgröna regeringen måste ta tag i. Hittills verkar högskoleministern ducka! Det tar tid att utbilda, det sker inte över en natt men vi i alliansen har satsat över 20 miljoner på bla att finansiera utbildning av neonatalsköterskor och nyligen utexaminerades den andra kullen neonatalsjuksköterskor under mediabevakning och pompa och ståt på Eugeniahemmet på Karolinska Solna.

Ett utmärkt initiativ från Karolinskas sida är en ny satsning på finansieringen av utbildningen till specialistsjuksköterska inom intensivvård, och att sjuksköterskor erbjuds att ingå i intensivvårdstransporteam eller delta i forskningsaktiviteter. Vidare har sjukhuset infört en ny kompetensmodell för vidareutveckling som sjuksköterska och prövar också en ny arbetstidsmodell. Sjukhuset utvecklar nya effektivare arbetssätt och utökar dagvården.

Landstinget behöver kunna erbjuda en attraktiv arbetsmiljö som gör att personalen vill både börja jobba och stanna inom vården. Jag tror att det behövs lite mer positiv uppmärksamhet kring sjuksköterskeyrket, vi behöver de goda exempel. Här spelar både ingångslön och möjlighet till lönestigning efter vidareutbildningar och erfarenhet roll. Låt den utbildade specialistsjuksköterskan göra det han eller hon är utbildad för, inte fylla på kaffebönor i kaffemaskinen i dagrummet. Alliansen har nyligen antagit en Kompetensförsörjningsstrategi som tar ett helhetsgrepp kring just dessa frågor. Det ska vara möjligt att göra karriär i vården och erfarenhet ska synas i plånboken!

Några andra åtgärder som planeras på Astrid Lindgrens barnsjukhus för att möta behovet av intensivvårdsplatser är att öppna upp mellan 2 vårdrum så att det går att övervaka 2 barn samtidigt. Det pågår också en intensiv nyrekrytering av sjuksköterskor och till sommaren planeras för att öppna 1-2 lätt-BIVA-platser. De sjukaste barnen planeras att vårdas på övervakningsplatser på andra vårdavdelningar på NKS för att avlasta BIVA, och på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge planeras två stabiliserings-BIVA platser för akut sjuka barn.

Dessa åtgärder är bra och effektivisering av arbetet och nya kreativa lösningar är en del av lösningen. Men tillgången på sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor är grunden för god vård.