Om Ella

Namn: Ella Bohlin

Ålder: 35 år

Bor: I Stockholm

Familj: Är gift och har två underbara barn

Utbildning: Fil kand i statsvetenskap, Folkuniversitetes grundutbildning i Färg och Form, har studerat retorik 

Aktuell: Landstingsråd med ansvar för:

Funktionshinder
Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel
Äldre och multisjuka
Palliativ vård
Kvinnosjukvård och förlossningsvården
Sjukvård för barn och unga
De stora folksjukdomarna (cancer, diabetes, rörelseorganens sjukdomar samt hjärt- och kärlsjukdomar)

Politiska uppdrag:

Gruppledare
Vice ordförande, landstingsstyrelsens arbetsutskott
Ledamot, landstingsstyrelsen
Ledamot, hälso- och sjukvårdsnämnden
Ordförande, programberedningen för barn- och kvinnosjukvård

Intressen: Inredning, resor, läsa, träning och hälsa

 

Ella Bohlin 2