Möte med Legevisitten

Det blev en tidig morgon med start på gymmet och ett pass bodypump. Jag gillar att börja min dag med träning, det ger massor av energi! Därefter träffade jag Thorleif N Palmdal och Jonas Lundqvist från Legevisitten. Legevisittens driver verksamhet inom hälsa, vård och omsorg bland annat inom Stockholms läns landsting. Geografiskt finns de i Stockholm, Nynäshamn, Kristinehamn, Vålberg och Grums. Legevisitten har idag 400 anställda.

De startade 1992 i Norge och arbetade då med bemanning för läkare. Sedan dess har det hänt mycket. 1999 kom verksamheten till Sverige. Sedan 2003 bedriver legesvisitten närsjukvård i Sverige. Verksamheten inom närsjukvård blev efter en period större än bemanningsverksamheten och den har nu Proffice tagit över.

Diskussionen kom mest att handla om geriatriken och vårdval Stockholm.  De menar att vårdvalet har gynnat geriatriken och är viktig för utvecklingen av framtidens hälso och sjukvård. Efter 13 års arbete inom närsjukvård bör de veta vad de talar om. Genom mina möten i vården och samtal med läkare har jag förstått att geriartriken inte verkar vara det mest populära specialistområdet – men Legevisitten har aldrig haft problem med rekrytering.

– En bra arbetsgivare lockar bra läkare, menar Thorleif N Palmdal.

Legesvisitten jobbar efter devisen att vården ska ske så nära patienten som möjligt. De drev tidigare en Äldrevårdcentral i Hässelby men idag är verksamheten inriktad mestadels på läkarinsatser i särskilda boenden för äldre, hemsjukvård, jourläkarverksamhet, hemtjänst de har även ett geriatriskt närsjukhus.

Legevistten skulle vilja se möjlihet att driva äldrevårdcentraler med en central placering i en kommun eller stadsdel och sedan utföra verksamhet via filialer på äldreboenden runt omkring. Det är en mycket intressant idé som bör utvecklas och som tål att prövas tycker jag. En av mina valfrågor handlar om just Äldrevårdcentraler. Här kan du läsa mer om hur vi ser att de skulle fungera.

 


Inför äldrecoacher i Stockholms läns landsting

Den allt äldre befolkningen i Stockholm ställer sjukvården inför helt nya utmaningar. Avancerade behandlingar av patienter med kroniska sjukdomar och ofta äldre multisjuka patienter är exempel på utmaningar som kräver resurser både för klinisk forskning samt annan sjukvård under allt längre tid. Omsorg och sjukvård för äldre har under många år varit ett av de mest centrala områdena för Kristdemokraternas politik. Vi Kristdemokrater värnar äldres hälsa och vi menar att ett gott liv – hela livet ska vara möjligt för alla.

Behandlingen av multisjuka och äldre är områden där vi i dag behöver mer kunskap. Under mandatperioden har Kristdemokraterna aktivt arbetat för att förbättra vården, bland annat med 600 nya vårdplatser inom äldrevården samt infört en så kallad gräddfil för äldre på akuten.

Vi föreslår att sk ”vårdcoacher” erbjudas alla äldre eftersom vårdcoacher har inneburit en förenklad tillgång och förbättrad vård för många patienter. Vi tänker oss att en vårdcoach är en specialutbildad sjuksköterska. Vårdcoachen stöttar den äldre med rådgivning via telefon, stöd i egenvård men även hjälp med vårdkontakter. Vårdcoachen kan upplysa om behandlingar och förmedla kunskap om sjukdomar och/eller olika symptom.

För mig och Kristdemokraterna är de äldres hälsa ett priorerat området och vi arbetar för att förbättre vårdenf ör äldre. Vår inriktning är att under nästa mandatperiod också införa äldrecentraler som kortfattat är vårdcentraler med speciell inriktning på äldre. Vi vill också se fler platser i geriatriken.