Vårdval gav nya Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar

Igår var det dags för årets första sammanträde med Programberedningen för barn- unga och förlossningsvård. För egen del också mitt första tillfälle som ordförande! Det känns väldigt roligt att få leda programberedningen under mandatperioden och jag ser fram emot att jobba tillsammans med ledamöterna från alla partier. Vår beredning har ett viktigt uppdrag att ge vård till grupper som inte alltid har en egen stark röst – framförallt våra minsta patienter, barnen.

Antalet barn mellan 0-15 år väntas öka och till 2020 kommer barnen i Stockholms län att ha ökat med över 20 procent. Vi förbereder därför stora investeringar i hälso- och sjukvården, det ska skapas cirka 870 nya vårdplatser, vilket ger utrymme för nästan 52 000 nya vårdtillfällen. Särskilda satsningar görs inom vård av barn och ungdom. Bredningens uppdrag är att ta initiativ till att barn, unga och kvinnor får den vård de behöver inom ramen för den satsningen. Mitt mål är att den enskilde patientens hela hälsa är i fokus vid varje möte med vården. Att var än barn och föräldrar vänder sig ska de bemötas på ett välkomnade sätt, trygga att kompetesen finns i hela vårdkedjan och att hela människans behov är en utgångspunkt för vården.

Astrid Lindgrens Barnsjukhus ska även fortsättningsvis ha ett stort ansvar för barnsjukvården. ALB är också den verksamhet som flyttar in först in på Nya Karolinska sjukhuset under nästa år. Dessutom kommer vi utöka barnsjukvården på Karolinska Huddinge och Sachsska vid Södersjukhuset. Vår beredning kommer även överse att denna specifika satsning på unga, där särskilda vårdplatser utvecklas för just åldersgruppen unga vuxna, blir de bästa tänkbara för barnen och deras föräldrar. Jag ser framför mig att vi kommer jobba mycket med BUMM (Barn och ungdomsmedicinska mottagningarna) efter vårdvalet, en ännu bättre mödrahälsovård och kvinnosjukvård med patienten och hennes behov i fokus.

I december 2013 fattade alliansen beslut om vårdval inom den specialiserade barnsjukvården. Oppositionen knorrade naturligtvis, dåvarande oppositionsråd Helene Hellmark Knutsson (S) hävdade att ”hela Astrid Lindgrens barnsjukhus skulle dräneras på barnläkare”. Så blev det inte och nu vet vi att 7 av 9 mottagningar har startat i områden med de största behoven. Skärholmen har fått en ny BUMM som ett exempel. Hela syftet med vårdvalet är att öka tillgängligheten och nu har 15 vårdvalsmottagningar startat sin verksamhet – det är över förväntan! Syftet är ocskå att lyfta ut en del av den specialiserade vården från sjukhusen så att den blir ännu mer tillgänglig. Med facit i hand vet vi att detta var helt rätt.

BUMM riktar sig till våra sjuka barn, men undantag för de som är akut sjuka, då är det barnsjukhusen som gäller. Specialistmottagningarna till för barn med allergier, eksem, astma, förstoppning, fetma, ADHD och tillfälligt sjuka barn under ett år. Även ungdomar som fyllt 18 år och som har ett BMI på mer än 30 får hjälp inom BUMM. Vissa BUMM:ar är särskilt inriktade på just fetma och övervikt och då gäller att särskilt avtal där vi kräver specifik kompetens inom området.

Vårdvalet har alltså nått sitt syfte och det är jag mycket glad över!


Studiebesök hos barnfysioterapeuterna i Sollentuna

Det har hunnit går knappt två veckor i min nya roll som barn- och äldrelandstingsråd. Det har varit hektiska veckor med många spännade möten med människor, inläsning, sammanträden och så har jag gjort några intervjuer med media. I onsdags var jag inbjuden till MIRA Barnfysioterapi i Sollentuna. MIRA är en sjukgymnastisk verksamhet för barn upp till 18 år. MIRA drivs i egen regi men har vårdavtal med Stockholms läns landsting och tar emot barn ifrån hela länet. MIRA arbetar främst inom områdena motorisk utveckling, idrott och rehabilitering.

Inget remisstvång finns utan föräldrar kan själva boka tider via deras hemsida. MIRA samarbetar bl.a. med BVC, ortopedläkare, barnläkarmottagningar, barnsjukhus, skolhälsovård, barnhabilitering, vårdcentraler, logopeder och idrottskliniker.

På bilden syns Ulrika Myhr som är leg sjukgymnast och barnspecialist, Maud Nolet och Enni Vaerneus som är leg sjukgymnast. MIRA är en jättefin verksamhet som hjälpt många barn och unga med nedsatt motorisk eller som varit med om traumatiska upplevelser som försenat en normal utveckling. Ulrika berättar hur viktigt det är med den motoriska utvecklingen för att barnet ska kunna delta i lek och aktiviteter med sina kompisar. Barn med försenad motorisk utveckling kan tyvärr lätt hamna utanför. Men på MIRA finns hjälp att få.

Som bekant har vi tyvärr problem med övervikt ochg fetma hos barn mycket på grund av stillasittande och brist på fysisk aktivitet. Det kan leda till svaghet, smärttillstånd och övervikt. Allt detta påverkar barnets fysiska självkänsla och det kan vara jobbigt att ta itu med problemet. Terapeuterna på MIRA arbetar för att locka fram glädjen i att röra på sig. MIRA har ett eget gym med drop-in tider för idrottande ungdomar. Här kan de träna efter egna förutsättningar.