Ny satsning på unga med autismspektrumdiagnos

Antalet unga med autismspektrumdiagnos har under de senaste åren ökat kraftigt i antal i Stockholms läns landsting. Exakt vad detta beror på vill jag inte spekulera i men jag kan konstatera att resurserna inte har räckt till. Att ha ett barnperspektiv i politiken är centralt och därför är jag särskilt glad över att vi nu stärker insatserna för unga med denna typ av funktionshinder. Alla ska kunna delta i samhället på lika villkor.

Idag har det bara varit möjligt att få hjälp via grupputbildning för de som är mellan 10-18 år. Habilitering & Hälsa har utvecklat ett koncept med grupper och kurser för kunna hjälpa så många som möjligt. Patienter med autismspektrumdiagnos från 16 års ålder har kunnat erbjudas individuella insatser kontinuerligt, men resurserna för patienter 7-15 år har inte räckt till.

Från 1 januari 2017 kommer Habilitering & Hälsa att ta emot även 11-åringar med autismspektrumdiagnos för individuella insatser. Den 1 november 2017 ska alla barn med autismspektrum oavsett ålder kunna erbjudas individuella insatser.

Barn i åldern 7-10 år får idag insatser vid lokala habiliteringscenter. Det erbjuds även fortsatt grupp- och kursinsatser för hela målgruppen 7-18 år vid centrala enheter inom Habilitering & Hälsa. Det här är en viktigt satsning som kommer betyda mycket för dessa ungdomar och deras familjer och anhöriga.

 


Satsning på vården för barn med diabetes

Varje år får ca 800 barn diabetes typ 1 i Sverige. I Stockholms läns landsting lever 1440 barn har diabetes. Medelvärde för Hba1c (långtidssockervärde) ligger på 59,2 (Riket: 57,3) i Stockholms län. I vårat landsting har en högre andel barn insulinpumpar än övriga Sverige.

Vi bedriver specialistvård för barn med diabetes på tre platser- ALB Solna och Huddinge, Ersta sjukhus samt Sachsska vid Södersjukhuset. Alla bedriver teamvård. Teamet består av läkare, diabetessjuksköterska, psykolog, kurator och dietist. Nyckel till bra vård är samsyn inom diabetesteamet. Vi har en god och högkvalitativ diabetsvård för barn och unga men det finns givetvis saker som kan förbättras.

För 2017 års budget finns 9 miljoner kr avsatt specifikt till barndiabetsvården i syfte att fler ska få tillgång till hjälpmedel som glucosmätare och insulinpump. Dessa hjälpmedel förenklar livet och underlättar i vardagen för barnen och deras familjer, en viktig satsning som inte hade blivit av utan Kristdemokraternas arbete för att prioritera denna patientgrupp.
En utmaning vi har i vårt landsting är att locka och behålla specialistsjuksköterskor inom diabetesvården. Socialstyrelsen rekommenderar 100 barn per diabetessjuksköterska. På ALB Huddinge och Solna är sammanlagt 1100 barn inskrivna. Barn överförs till vuxenvård vid 18 års ålder.  På ALB går det 177 barn per diabetessjuksköterska. På Sachsska finns 400 inskrivna och läget är lite bättre med 112 barn per diabetessjuksköterska. För alla barn med diabetsvård finns en vårdkedja som börjar med ett antal dygn i slutenvård som följs av diabetsskola och sedan regelbundna besök i specialistvården hos distriktssköterska och läkare varannan gång.
Stockholms landsting utvecklar nätverksjukvården. Ersta har tex nätverksmöten med Sachsska för diskussion om gemensamma frågor och även några mindre forskningsprojekt med fokus på barn och ungdomar i åldern 15-20 år, gällande bl.a. behandlingstillfredsställelse och HbA1c förbättring.


Barnsjukvården har flyttat in på NKS!

Äntligen! Nu har barnakutmottagningen, slutenvården och delar av öppenvården på Astrid Lindgrens Barnsjukhus flyttat in i sina nya lokaler på Nya Karolinska sjukhuset. Igår kväll deltog jag i en presskonferens tillsammans med bland andra sjukhusdirektören Melvin Samson och Svante Norgren som är divisionschef för Astrid Lindgrens barnsjukhus. Men det viktigaste budskapet kom ändå från Charlotta Blom vars femåriga dotter vårdas på Q84, barnonkologen på Astrid Lindgrens barnsjukhus. Hela familjen var jättenöjda med flytten och clowner hade skojat och busat i kulvertarna som flyttekipaget passerade. Läs om Charlotta Blom i Dagens Nyheter Stockholm idag.

Idag har jag fått en rundvandring av Boubou Hallberg (som är specialist i neonatologi och Patientområdeschef för Sjuka nyfödda barn) inne på den nya neonatalavdelningen, så roligt att få se de nya fina rummen, utrustningen som är den mest avancerade och moderna och inte minst hur glad personalen är över att få arbete i denna nya miljö helt anpassad efter de svårast sjuka.

Det har varit en lång process innan denna historiska dag. Redan 2001 tillsatte landstinget SNUS-utredningen (Stockholms Nya Universitetssjukhus) som skulle undersöka behov och möjligheter att skapa ett nytt universitetssjukhus. Efter det följde fler utredningar och 2005 fattade landstinget beslut att gå vidare i planeringsprocessen. 2008 beslutade landstingsfullmäktige att bygga Nya Karolinska Solna.

Unders söndagen flyttade alltså alla patienter från Astrid Lindgrens barnsjukhus. Totalt 49 barnpatienter. Flytten gick väldigt lugnt till och helt enligt plan. De patienter som flyttade installerades på sina nya rum, med sina föräldrar, och rondades efter flytten. Karolinska sjukhuset konstaterar att inga medicinska komplikationer i samband med flytten inträffat.

Personalen gjorde helt enastående insatser, jag pratade med en trött men glad sjuksköterska i fikarummet idag på morgonen som berättade att hon jobbat många långa dagar för att få detta att fungera. För att flytten skulle vara patientsäker var bemanningen extra hög under hela helgen. Andra sjukhus i länet har hjälpt till och tagit fler patienter än vanligt, enligt överenskommelse. Alla medarbetare har gjort ett fantastiskt arbete både med förberedelserna och under själva flyttdagen. Känner stor tacksamhet till dem – TACK!