Hyrbarnmorskor – hur ser det ut i Stockholms landsting?

Sommaren innebär alltid en utmaning för förlossningsvården. I Stockholms landsting väntas drygt 7700 barn födas mellan juni-augusti på någon av våra 6 förlossningsenheter. Allt fler barn föds på sommaren, samtidigt som semesterperioden infaller. Det är oerhört viktigt att personalen som gör enorma insatser varje dag får tid för återhämtning och vila. Samtidigt ska vi som landsting upprätthålla samma höga kvalitet och bedriva patientsäker vård. Detta är ingen enkel ekvation.

Under de senaste dagarna har flera medier rapporterat om kostnader för inhyrd personal i förlossningsvården. Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Dagens Medicin mfl.

I flera landsting är tillfälligt inhyrd personal tyvärr mer regel än undantag. Ibland vid arbetstoppar tycker jag att det är bra att det går att hyra in personal, men det ska absolut inte vara permanenta lösningar. Det allra bästa är givetvis att personalen som arbetar i vården har fasta anställningar, det är viktigt för att främja kontinutitet, att upprätthålla kvalitet och kollegialt lärande. En förlossning är en av de största händelserna i livet och det är viktigt att skapa trygghet runt patienten.

Dagens Nyheter rapporterar att kostnaden för hyrbarnmorskor har fördubblats i landstingen under de senaste åren. Mellan år 2016 till 2017 har kostnaden ökat från 16 till 39 miljoner kronor. Men kostnadsökningen ser väldigt olika ut i landet. Region Gävleborg har en kraftig kostnadsökning. I Stockholms läns landsting har ett tydligt mål att minska andelen inhyrd personal. Sanningen den att det skiljer sig mycket mellan våra sex förlossningskliniker, Södersjukhuset som är en av våra allra största enhter använder tex inga inhyrda barnmorskor.

Kostnader för inhyrd personal 2017 i Stockholms läns landsting

Södersjukhuset 0 tkr 

Karolinska Universitetssjukhuset 116 tkr 

Danderyds sjukhus 103 tkr

Södertälje sjukhus  5800 tkr 

Det finns olika skäl till att barnmorskor väljer bemanningsföretag men ofta handlar det om ett missnöje med landstinget som arbetsgivare och en känsla av att inte kunna påverka sin arbetssituation.  Vi i alliansen satsar mycket på att se till att det finns karriärmöljligheter, vi har introduktionsprogram för nya barnmorskor, betald specialistutbildning för de som vill bli neonatalsjuksköterskor, case-load projekt vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge där samma barnmorska följer med från MVC till förlossning för att nämna något.

I Stockholm är det Södertälje sjukhus som sticker ut, detta på grund av att de fått ett större uppdrag av landstinget och har ökat kraftigt i antal förlossningar på bara några få år.


Lita på barnmorskorna!

Under de senaste decennierna har förlossningsvården genomgått en stark medikalisering, detta gäller både Sverige och övriga västvärlden. Läkaren har hamnat i centrum i förslossningsvården medan barnmorskan egentligen är den som är specialist på födande. Vikten läggs vid att styra och kontrollera födandet. Alternativ till att föda på högteknologiskt sjukhus existerar knappast idag.

Men genom att erbjudan fler alternativ i förslossningsvården i Stockholms läns landsting så skulle vården bli mer flexibel och ansvarstagande och fler skulle få sina behov tillgodosedda. Därför tycker jag att det är så intressant med så kallade barnmorskeledda enheter inom förlossningsvården. I Stockholms läns landsting finns egentligen ingen renodlad barnmorskeledd enhet men BB Sophia och Södra BB kan i det närmaste beskrivas ha en verksamhet som liknar detta. Fristående barnmorskeledda enheter är ganska vanliga internationellt och betraktas inte som något märkligt. I USA och Storbritannien finns så kallade ”Birth Centers” som är en enhet för mödravård, förskossning, eftervård och BVC i ett. Jag tycker att detta är en fantastisk tanke – att få all vård samlad på ett ställe i samband med födande. På barnmorskeledda enheter prioriteras också en barnmorska per födande kvinna vilket har visat sig minska förlossningsskadorna. Det handlar inte om enbart hemfödslar även om de kan vara en naturlig del.

Företrädare för Barnmorskeförbundet och Vårdförbundet skrev en uppmärksammande artikel på Brännpunkt i ämnet i december förra året. ”Kvinnor i Sverige har endast möjlighet att föda barn i en högteknologisk miljö där barnmorskans kunskap inte används optimalt. Kvinnan kan välja om hon vill ha en ryggbedövning eller föda utan smärtlindring, men hon kan inte välja att ha en närvarande barnmorska som stöttar och guidar henne igenom den kanske största händelsen i hennes och hennes partners liv”.

Jag vill vara med och utveckla förlossningsvården i Stockholm. Varje år föds ca 30 000 barn i länet och alternativen behöver bli fler. Att få välkomna sitt nyfödda barn på det sätt man önskar borde vara en rättighet. Därför hoppas jag ett en barnmorskeledd enhet ska kunna bli verklighet i Stockholm under nästa mandatperiod!