BB Sophia och läget i förlossningsvården

I förra veckan aviserade Barnbördshuset Praktikertjänst AB att de kommer säga upp sitt avtal med landstinget inom vårdval förlossning. Detta är naturligtvis oerhört tråkigt och ett tungt besked för oss i Stockholms läns landsting. Givetvis hade jag hellre sett att BB Sophia kunde fortsätta att bedriva den goda förlossningsvård som de gjort. Samtidigt är det viktigt att alla stockholmare inte minst blivande föräldrar och personal känner sig trygga i att vi kommer att klara av detta förändrade läge även om det är utmanande.  Verksamheten vid BB Sophia kommer att fortsätta under uppsägningstiden som är minst sex månader, så ser vårt avtal ut.

Jag får nu en hel del mejl och brev från föräldrar och inte minst barnmorskor vid BB Sophia, jag är angelägen om att hålla en god dialog och hela tiden uppdatera den information som finns i dagsläget. Omsorgen om personalen är oerhört viktig i detta. Att de får information från arbetsgivaren i första skede. En särskilt projektgrupp kommer starta upp från arbetsgivarens sida där landstinget medverkar. Jag är övertygad om att vi inte kommer ha arbetslösa barnmorskor i länet, de behövs i förlossningsvården.

För de som väntar barn gäller att förlossningsklinikerna vid Södersjukhuset, Danderyds sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Södertälje sjukhus och BB Stockholm på Danderyds sjukhus kommer att ta emot blivande föräldrar som vanligt och flera kommer att utöka verksamheten. Platserna kommer att öka successivt så att det hela tiden ska finnas den kapacitet som krävs. Förra året fick 9 av 10 föda på den klinik de valt i första hand. Vi hade nästan inga hänvisningar utanför Stockholm. Detta har vi lyckats otroligt väl med, det är inte säkert att nästa år ger lika glädjande siffror tyvärr.

Förra året föddes 29 330 barn i Stockholms län på 7 kliniker. Vi har sett en ökning med av 1.3% årligen under de sex senaste åren. Men ökningen vara bara 22 barn 2015, alltså något under förväntningarna. Stockholms läns landsting kommer att anpassa sig till nya lägen. Ett intensivt och ett tätt samarbete mellan klinikerna kommer att krävas. Därför har förlossningsklinikerna stärkts för att ha kapacitet i reserv under förändringarna. SLL fokuserar alltid på att lösa uppgiften så att det finns tillräcklig kapacitet i länet. Men vi behöver också planera för framtiden. Inom några år planerar vi starta en ny förslossning vid St Göran som har kapacitet för 4000 födslar per år. Vidare kommer landstinget också att få statliga förlossningspengar vilket jag naturligtvis välkomnar!

När det gäller neonatalplatser har BB Sophia i dagsläget 10 st platser och utför en mycket god neovård – vad händer med dessa platser? Karolinska i Huddingen kommer att öppna neoplatser efter en nyligen genomförd renovering så de kommer att ersättas fullt ut och eventuellt blir några fler än idag.

Till sist – jag tror det är oerhört viktigt att inte sprida oro i onödan över situationen så att blivande föräldrar inte känner sig trygga. Alla som ska föda kommer att kunna tas emot på någon av länets kliniker men en konsekvens kan bli att inte lika många får föda på den klinik som de valt i första hand. I dag får över 92 procent göra det. Föräldrar bör kontakta 1177 vid frågor. De som har valt BB Sophia ska veta vilka datum som gäller för annan klinik etc.

 


Kalla Fakta om BB Sophia

Igår kväll sändes Kalla Fakta i TV4 om fallet på BB Sophia i Stockholm där en kvinna så tragiskt avled efter förlossning i augusti förra året. Det som skulle bli den lyckligaste stunden i livet slutade i svart sorg. Det är fruktansvärt, men också en mycket ovanlig händelse i svensk förlossningsvård som präglas av en mycket hög patientsäkerhet.

BB Sophia bedriver idag på landstingets uppdrag integrerad förlossningsvård med vård av nyfödda, anestesi, operation och intensivbehandling. Förlossningen bedrivs genom en sammanhållen verksamhet för kvinnan, barnet, familjen och medarbetare under hela vårdtillfället. Kapaciteten är 4000 förlossningar per år vilket gör BB Sophia till en av landets största förlossningsklinker. Det kan jämföras med tex Värnamo 894, Visby 539, Sollefteå 294, Skellefteå 823 eller Örnsköldsvik med 589 förlossningar per år.

BB Sophia upprättade direkt efter händelsen en Lex Mariaanmälan och nu utreder IVO (Inspektionen för vård och omsorg) hela händelsen. IVO bedriver tillsyn, på nationell nivå, över verksamheter inom socialtjänstområdet, LSS-verksamhet, samt över hälso- och sjukvårdspersonal i deras yrkesutövning. IVO:s tillsyn innebär en oberoende och självständig granskning av att lagar och förordningar följs. Denna granskning är inte klar och det är inte läge för mig att börja spekulera i utfallet, även media gärna vill att vi som politiker ska göra det. Det sägs i programmet att händelseanalysen skulle vara otillräclig och att den ska göras av externa parter. Detta kan ifrågasättas, det är möjligt att göra både och men inte alls fel att BB Sophia upprättar en egen, det förväntas av dem. Om den är undermålig är det varken TV 4 eller några politiker som ska avgöra -det ingår i IVO:s granskning. Hela syftet med lex Maria är också att lära för att kunna göra bättre, ändra rutiner etc eller vad det är som krävs.

Praktikertjänst som är huvudägare har på sin hemsida dementerat vissa uppgifter som framkommer i TV 4-programmet vad gäller intensivvård och anestesi. BB Sophia har i egna lokaler intensivvård och anestesi, helt i enlighet med regelbokens krav om att intensivvård ska finnas i samma byggnadskomplex som förlossningen. Regelboken kräver även att en förlossningsklinik ska teckna ett samverkansavtal för långvarig intensivvård. BB Sophia har tecknat ett sådant avtal med Karolinska universitetssjukhuset Solna.

Tillståndet för BB Sophia att bedriva förlossningsvård inom ramen för vårdval togs i Hälso- och sjukvårdsnämnden i januari 2014. Vid det tillfället var jag inte invald i landstingsfullmäktige och satt heller inte i nämnden. Men däremot förlitar jag mig på att förvaltningen gjort de nödvändiga bedömningarna. Medicinska experter på hälso- och sjukvårdsförvaltningen har också tagit in synpunkter från olika håll. Därefter gjordes en samlad bedömning att ge godkännande enligt uppdragsavtalet. Det är samma krav på samtliga aktörer som bedriver förlossningsvård i vårt landsting.

Till sist – det jag finner anmärkningsvärd i programmet är att de hävdar sig veta exakt vad som gick fel, att orsaken var så kallad ”kognitiv fixering”. En avstickare till England görs och så låter man en expert dra väldigt exakta slutsatser. Det bör vara IVO som i lugn och ro får gå igenom denna tragiska händelse. Det IVO kommer fram till kommer att stor betydelse inte bara för Stockholms landsting men för förlossningsvården i stort. Är det bra journalistik? Dessutom den ”oberoende” experten på haverier, Lars Harms-Ringdahl är aktiv miljöpartist och sitter i Patientnämnden. Är det bra journalistik?