Södra BB flyttar till Södertälje!

”Jag var rädd att föda men fick fantastiskt bra hjälp på Södra BB”. ”Att föda på Södra BB var en jättepositiv upplevelse”. ”Barnmorskorna är så kunniga och vi kände oss helt trygga”. Ja, jag har fått många, många mejl och brev från föräldrar som fått barn på Södra BB.

Det mycket uppskattade förlossningskoncept som Södra BB bedriver kommer nu att flytta till Södertälje sjukhus. Därmed räddas Södra BB och Södersjukhuset kan påbörja renovering av sina lokaler – som så väl behövs. Syftet är att öka valfriheten i förlossningsvården och uppmuntra en efterfrågad och väl beprövad vårdform. Jag tycker att detta är en utmärkt lösning som ser till behoven i hela vårt län. Nu hoppas jag att så många som möjligt av barnmorskorna följer med till Södertälje och utvecklar verksamheten och arbetar lika engagerat i Södertälje!

Ett intensivt arbete har pågått under flera veckor där politik och förvaltning arbetat hårt för att den unika modell som Södra BB arbetar efter ska kunna fortsätta. Vi i alliansen har slagit fast i budgeten för 2016 att olika alternativ, och särskilt barnmorskeledda enheter, ska värnas inom förlossningsvården. Därför är jag så nöjd med att vi nu har funnit en lösning där Södertälje sjukhus visat ett stort intresse och vilja att ta över och utveckla verksamheten. Blivande föräldrar i Stockholms län kan även i fortsättningen välja detta uppskattade vårdalternativ.

Den politiska ambitionen i landstinget har varit att utveckla olika typer av inriktningar. Södra BB:s vård är efterfrågad och uppskattad av både blivande mammor och vårdgivare. Genom flytten frigörs fler förlossningsplatser på Södersjukhuset, samtidigt som Södra BB:s koncept kan växa på Södertälje sjukhus. Det har hela tiden varit viktigt för oss att finna en plats där konceptet värnas samtidigt som vi ser till hela Stockholms förlossningsvård ur ett geografiskt perspektiv. Förlossningsvården i Stockholms län ska vara jämlik oavsett var den söks av blivande mammor. Placeringen i Södertälje ger oss en geografisk spridning som utvecklar förlossningsvården i hela länet.


Välkommen till världen – rekordmånga föddes i Stockholm 2014

Ny sammanställd statistik från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen visar att under 2014 föddes 29 300 barn i Stockholms län vilket är den högsta siffran någonsin. Antalet kvinnor från Stockholm som hänvisades till ett annat län minskade med 43 procent. Det var 54 kvinnor som inte fick föda i Stockholms län. Detta är mycket bra siffror i jämförelse med föregående år.

Det är fantastiskt att det föds så många barn. Många väljer att flytta till Stockholms län och bilda familj här, något som ställer stora krav på förlossningsvården. Jag tycker därför att det är glädjande att vi har kunnat öka kapaciteten så att förlossningsklinikerna i Stockholm kan ta hand om fler och färre behöver åka till ett annat län. Den stora kapacitetsökningen har tillkommit i och med att BB Sophia öppnade under året. Andelen hänvisningar inom länet har dock ökat jämfört med 2013. Det beror dels på att det inte gick att lista sig på BB Sophia förrän i april, dels att kapaciteten minskade vid perioden kring öppnandet på grund av att många barnmorskor bytte arbetsplats.

I måndags blev jag intervjuad av SVT ABC och flera media plockade upp nyheten. På Dagens Nyheters ledarsida skriver Hanna Kjöller att jag är för ambitiös i mitt mål att alla bosatta i länet ska få föda här. Kjöller jämför Pakistan med Sverige. Det menar jag är helt absurt. På vilka andra välfärdsområden ska det i såfall göras sådana jämförelser? Skolan? Omsorgen? Kollektivtrafiken? Vi ska inte benchmarka mot Pakistans förlossningsvård! Jag kommer fortsätta arbeta för en ännu bättre förlossningsvård i Stockholms län – vi ska ha god kapacitet, uppmuntra barnmorskeledda enheter och vår personal ska trivas på jobbet.

 


Lita på barnmorskorna!

Under de senaste decennierna har förlossningsvården genomgått en stark medikalisering, detta gäller både Sverige och övriga västvärlden. Läkaren har hamnat i centrum i förslossningsvården medan barnmorskan egentligen är den som är specialist på födande. Vikten läggs vid att styra och kontrollera födandet. Alternativ till att föda på högteknologiskt sjukhus existerar knappast idag.

Men genom att erbjudan fler alternativ i förslossningsvården i Stockholms läns landsting så skulle vården bli mer flexibel och ansvarstagande och fler skulle få sina behov tillgodosedda. Därför tycker jag att det är så intressant med så kallade barnmorskeledda enheter inom förlossningsvården. I Stockholms läns landsting finns egentligen ingen renodlad barnmorskeledd enhet men BB Sophia och Södra BB kan i det närmaste beskrivas ha en verksamhet som liknar detta. Fristående barnmorskeledda enheter är ganska vanliga internationellt och betraktas inte som något märkligt. I USA och Storbritannien finns så kallade ”Birth Centers” som är en enhet för mödravård, förskossning, eftervård och BVC i ett. Jag tycker att detta är en fantastisk tanke – att få all vård samlad på ett ställe i samband med födande. På barnmorskeledda enheter prioriteras också en barnmorska per födande kvinna vilket har visat sig minska förlossningsskadorna. Det handlar inte om enbart hemfödslar även om de kan vara en naturlig del.

Företrädare för Barnmorskeförbundet och Vårdförbundet skrev en uppmärksammande artikel på Brännpunkt i ämnet i december förra året. ”Kvinnor i Sverige har endast möjlighet att föda barn i en högteknologisk miljö där barnmorskans kunskap inte används optimalt. Kvinnan kan välja om hon vill ha en ryggbedövning eller föda utan smärtlindring, men hon kan inte välja att ha en närvarande barnmorska som stöttar och guidar henne igenom den kanske största händelsen i hennes och hennes partners liv”.

Jag vill vara med och utveckla förlossningsvården i Stockholm. Varje år föds ca 30 000 barn i länet och alternativen behöver bli fler. Att få välkomna sitt nyfödda barn på det sätt man önskar borde vara en rättighet. Därför hoppas jag ett en barnmorskeledd enhet ska kunna bli verklighet i Stockholm under nästa mandatperiod!

 


Många avvisningar från BB i sommar

Karolinska i Solna  sker drygt 4000 förlossningar per år. Sommarmånaderna är kritiska med många semesterledigheter samtidigt som en trygg och säker förlossningsvård ska kunna ges till föräldrar och nya bebisar.

Som bekant kan inte förlossningar planeras som viss annan vård. Men viktiga är att alla barn och deras föräldrar blir väl omhändertagna och får en säker miljö runt omkring sig. Under de senaste åren har mammor som hänvisats till andra BB än det man valt tyvärr ökat i Stockholms län. Under 2013 blev 6,8 procent av de födande mödrarna skickade till ett annat sjukhus. Nästan 2000 kvinnor fick föda på en klinik de inte hade som sitt förstahandsval.

Under juli har Karolinska i Solna haft 31 avvisningar. Det är mer än en per dag och månaden är ännu inte slut!

Förlossningsvården i länet är ansträngd. För mig är utökat antal BB platser en central fråga. När Stockholm växer vill jag hitta lösningar för att förlossningarna ska bli så bra som möjligt. Dfär måste BB-platserna byggas ut. Målet ska alltid vara att ha så få hänvisningar som möjligt. Vikten av trygghet samband med graviditet och förlossning kan inte nog understrykas. För en födande kvinna är korrekt infomation och lugn i samband med förlossningen avgörande. Att bli hänsivad kan skapa stress och oro vilket inte är bra för vare sig mamman eller bebisen,

31 avvisningar från ett av länets största förlossningkliniker är oerhört tråkigt. Dock finns det vissa skillnader mellan sjukhusen i länet. På Södertälje BB  får de allra flesta föda som planerat medan just Karolinska har en hög frekvens hänvisningar.