Debatt om regionfrågan hos Dagens Medicin

Många regeringar har tillsatt regionutredningar men ingen har hittills lyckats genomföra en regionreform. Inte heller denna rödgröna regering har kommit vidare i frågan. Indelningskommittén presenterade sitt förslag förra året, kommittén leds av Barbro Holmberg och Kent Johansson. Men sedan alla partier lämnat samtalen och remissinstanserna är kritiska tycks förslaget falla platt. Det är ett misslyckande av dels av civilminister Ardalan Shekarabi (S) men också för Socialdemokraterna som parti inte minst.  Misstaget de har gjort menar jag handlar om försöken att skapa få gigantiska regioner helt utan konsekvensanalys för landet som helhet.

I veckan arrangerade Dagens Medicin sin stora ”Strategidag 2017” i Rörstrands Slott och Café. Jag debatterade regionfrågan med Glenn Berggård (V) landstingsråd från Norrbottens läns landsting, Ingrid Lennerwald (S) Region Skåne och Håkan Brynielsson som är projektledare i regionfrågan på SKL, Sveriges Kommuner och Landstin

Kristdemokraternas position i regionfrågan är följande:

– Antalet regioner bör vara fler än de sex som nu föreslås
– Vi betonar vikten av att statens/myndigheters organisatoriska indelning i allt väsentligt följer de nya regionerna och deras behov, det är viktigt med statlig närvaro i hela landet. Som det är nu har Polismyndigheten sin indelning, Trafikverket en annan, Försäkringskassan ytterligare en modell och Arbetsförmedlingen sin osv.

– Vi tycker att det är viktigt att gå vidare i regionfrågan – och därför efterlyser vi en vidare diskussion kring regionernas uppgifter (den föreslagna indelningen saknar en analys av effekterna och det är viktigt med en konsekvensanalys ur ett patient/brukarperspektiv).

– Landstingens primära uppdrag är ju sjukvård, därför måste frågan om ansvaret för sjukvården (och den organisatoriska gränsdragningen) utgöra en självklar del i diskussionerna. KD tryckte på regeringen att få tala om sjukvården i reformen men vi fick inget gehör. MEn regeringen måste våga diskutera vilka strukturbeslut som är nödvändiga för att uppnå en mer ändamålsenlig organisering av vården.


Vaccindagen 2015

Vaccination är utan tvivel ett av de mest effektiva sätten att förebygga sjukdom. Vaccination mot smittkoppor infördes i Sverige redan under tidigt 1800- tal. Vaccinationer har tillsammans med antibiotika inneburit mer för människors hälsa än de flesta andra landvinningar inom det medicinska fältet. När poliovaccineringen infördes försvann polio från Sverige och på samma sätt har skett med mässling och röda hund. Det är fantastiskt!

I förra veckan deltog jag i en paneldiskussion hos Dagens Medicin gällande vacciner. Några av frågeställningarna var – vad styr utvecklingen av nya vacciner? Vilka utmaningar har sjukvården att hantera inför hotet om nya epidemier? Vilka vacciner kan bli aktuella i nya vaccinprogram? I panelen fanns representanter för nationell nivå med Agneta Karlsson, statssekreterare hos Gabriel Wikström, liksom landstingsnivå och läkemedelsföretag. Det blev ett bra samtal och en del kom att handla om den brist på vaccin som vi tyvärr ser just inom Stockholms landsting men även övriga. Under sommaren har 1000 barn i vårt län inte kunnat vaccineras mot tuberkulos till exempel. Situationen är allvarlig och jag kommer att agera för att försöka lösa frågan.

I Stockholms landsting har vi ett flertal vaccinprogram, barn- och skolhälsovården ansvarar för att alla barn i Sverige vaccination mot åtta olika sjukdomar (difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Haemophilus influensa typ b-infektion, mässling, påssjuka och röda hund.)

Nationella vaccinationsprogram delas in i två grupper: 1. allmänna vaccinationsprogram (erbjuds alla kostnadsfritt) 2. särskilda vaccinationsprogram för personer som ingår i riskgrupper. Det är Socialstyrelsen som beslutar om det svenska vaccinationsprogrammet. Ur de särskilda programmen är det upp till landstingen själva att erbjuda dem. Vi i Stockholms län framhåller gärna att vi brukar vara snabba med att ta till oss nya råd och rekommendationer och genomföra dem i form av nya vaccinprogram. 2009 infördes allmän barnvaccination mot pneumokocksjukdom med konjugerat pneumokockvaccin. Vi införde HPV 2009, Hepatit B vaccin 2014 och rotavirus 2014.