Årets första valdebatt hos SPF

Valrörelsen har börjat! I veckan deltog jag i min första panel inför valet den 9 september. Det var SPF Seniorerna som bjöd in alla allianspartier för en två timmar lång utfrågning. SPF Seniorerna är en partipolitiskt och religiöst obunden medlemsorganisation. SPF Seniorerna har cirka 265 000 medlemmar i 27 distrikt och ca 800 föreningar runt om i landet.

Vi diskuterade vårdval, Äldremottagningar, utbyggd primärvård, NKS och mycket mer. En fråga som det fanns särskilt intresse för var digitalisering. Landstingsfullmäktige beslutade för ett år sedan att Stockholms läns landsting ska inleda programmet Framtidens vårdinformationsmiljö SLL som bygger på erfarenheterna från arbetet med 3R. Dagens vårdinformationsmiljö i SLL har stora behov av att utvecklas, förbättras och göras mer tidsenlig.

Vi vet att vårdens medarbetare använder en rad olika IT-system i sitt dagliga arbete och tvingas ofta dokumentera information på flera ställen. Det här är inte effektivt och ur patientens perspektiv finns en rad hinder för att vara delaktig i sin hälsa och vård. Det är exempelvis ofta svårt att ta del av sin egen patientinformation.

Den nya vårdinformationsmiljön ska göra det möjligt att arbeta på nya sätt, till exempel ska information kunna delas mellan olika vårdgivare samt med patienter och anhöriga. Vårdinformationsmiljön ska också ge helt nya möjligheter att lagra, analysera och dra nytta av den stora mängd data som vården tar fram. Dessa underlag kan användas i forskning, utvecklingsarbete samt för att kunna styra vården mer effektivt.

En annan stor nyhet är att från och med årsskiftet  ersätts videobesök i primärvården som ett fysiskt läkarbesök. Genom att patienter med enklare behov kan behandlas på distans, så frigörs mer tid till de kroniskt sjuka. Vårdaktören Capio har tex ett samarbete med Doctrin om ett system där anamnes fylls i av patienten innan läkarbesöket och skickas till läkaren digitalt. På så sätt kan läkaren förbereda sig före patientmötet och tiden i patientmötet kan utnyttjas mer kvalitativt.

Ny app för primärvården – via en app ska patienten kunna se vilket vårdutbud som finns på respektive husläkarmottagning och vilka resultat vårdgivaren når för att stimulera kvalitetsorienterade val. Vi tar fram en applikation som tillgängliggör samtliga av de e-tjänster som erbjuds via 1177 Vårdguiden. Inledningsvis är ansatsen att en applikation ska stödja invånaren att navigera rätt i sjukvårdssystemet. En av de starkaste drivkrafterna för att stärka valfriheten och möjligheterna för medborgarna att välja är att det finns tillgång till adekvat information.

Frågan om digitala vårdcentraler rörde upp känslor. Jag menar att vi måset välkomna den nya tekniken men det ska ske med patienten i fokus och under ordnade former. Patienter vill möta sin läkar på olika sätt, det måste vi som sjukvårdshuvudmän bejaka men det fysiska mötet har inte spelat ut sin roll! Initiativet till eventuella virtuella vårdcentraler menar jag måste komma från professionen. Datainspektionen och nationell lagstiftning hämmar många gånger den digitala utvecklingen i landstingen. Målet är för landstinget att 10% av vårdkontakterna ska gå via digitala kontakter, att ha läkarkompetens knuten till 1177, att alla vårdnivåer ska gå och boka via 1177. Under 2018 införs automatiserad väntetidsmätning, det kommer underlätta för patienter att vara delaktiga och kunna planera sin tid bättre.

 


Många myter om vinster i välfärden

Så har sommarledigheten gått mot sitt slut och i landstinget drar den politiska verkligheten igång på allvar denna vecka. Jag ser fram emot en spännande höst med bland annat invigning av ett nytt Reumatologiskt centrum, en rad nya vårdprogram bland annat för neonatalvård och så ska den första patienten tas emot på Nya Karolinska sjukhuset. Och mycket, mycket annat. Det blev en intensiv vecka i Almedalen för min del med många paneler, rundabordsamtal, möten och goda diskussioner. Jag reagerade dock på hur civilminister Ardalan Shekarabi (S) uttryckte sig i ett seminarium med Dagens Samhälle. Han menade att det går att ” göra snabba pengar” på sjukvården. Jag vänder mig emot den bilden. Det är tråkigt att en politiker på högsta nivå inte intresserar sig mer för fakta. Det finns en mytbild av att privata vård- och omsorgsföretag skär guld med täljkniv. Att de tar av skattepengarna och delar ut miljarder i vinst till ägare i skatteparadis. Verkligheten säger något annat. Utdelningen var i genomsnitt 3,3 procent år 2014.

Låt mig ge några exempel. Capio som bland annat driver S:t Görans sjukhus i Stockholms län (med mycket goda resultat både avseende budget och vårdinnehåll) investerade 1 353 miljoner kronor i löpande investeringar och vårdbyggnader under 2015. Ingångna bruttoinvesteringar för åren 2016–2020 räknar företaget med att uppgå till 7 250 miljoner kronor på koncernnivå.

Ett annat exempel är omsorgsföretaget Attendo, verksamt inom äldreomsorg, omsorg för personer med funktionsnedsättningar (LSS) samt inom individ- och familjeomsorg. I dag finns företaget på ett 70-tal orter i Sverige. Varje år är Attendo med i byggandet av ungefär 15 nya äldreboenden och bidrar därmed till investeringar i nya boenden på omkring en miljard kronor per år. Läs gärna mitt debattinlägg idag i Dagens Samhälle.

 


Vaccindagen 2015

Vaccination är utan tvivel ett av de mest effektiva sätten att förebygga sjukdom. Vaccination mot smittkoppor infördes i Sverige redan under tidigt 1800- tal. Vaccinationer har tillsammans med antibiotika inneburit mer för människors hälsa än de flesta andra landvinningar inom det medicinska fältet. När poliovaccineringen infördes försvann polio från Sverige och på samma sätt har skett med mässling och röda hund. Det är fantastiskt!

I förra veckan deltog jag i en paneldiskussion hos Dagens Medicin gällande vacciner. Några av frågeställningarna var – vad styr utvecklingen av nya vacciner? Vilka utmaningar har sjukvården att hantera inför hotet om nya epidemier? Vilka vacciner kan bli aktuella i nya vaccinprogram? I panelen fanns representanter för nationell nivå med Agneta Karlsson, statssekreterare hos Gabriel Wikström, liksom landstingsnivå och läkemedelsföretag. Det blev ett bra samtal och en del kom att handla om den brist på vaccin som vi tyvärr ser just inom Stockholms landsting men även övriga. Under sommaren har 1000 barn i vårt län inte kunnat vaccineras mot tuberkulos till exempel. Situationen är allvarlig och jag kommer att agera för att försöka lösa frågan.

I Stockholms landsting har vi ett flertal vaccinprogram, barn- och skolhälsovården ansvarar för att alla barn i Sverige vaccination mot åtta olika sjukdomar (difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Haemophilus influensa typ b-infektion, mässling, påssjuka och röda hund.)

Nationella vaccinationsprogram delas in i två grupper: 1. allmänna vaccinationsprogram (erbjuds alla kostnadsfritt) 2. särskilda vaccinationsprogram för personer som ingår i riskgrupper. Det är Socialstyrelsen som beslutar om det svenska vaccinationsprogrammet. Ur de särskilda programmen är det upp till landstingen själva att erbjuda dem. Vi i Stockholms län framhåller gärna att vi brukar vara snabba med att ta till oss nya råd och rekommendationer och genomföra dem i form av nya vaccinprogram. 2009 infördes allmän barnvaccination mot pneumokocksjukdom med konjugerat pneumokockvaccin. Vi införde HPV 2009, Hepatit B vaccin 2014 och rotavirus 2014.


Sjukvårdsdebatt i SVT ABC

Valdagen närmar sig och spänningen stiger. Kristdemokraterna har legat väl till i opinionen under hela valrörelsen, i de senaste Sifo mätningarna är trenden för oss positiv med en toppnotering i  förra veckan på 5.3%. Gapet mellan blocken har minskat dramatiskt till Alliansens fördel. Men den enda sanna opinionsmätningen är den på valdagen och det enda som är säkert är att det kommer att bli en mycket spännande söndag!

Det har varit minst sagt intensiva dagar. Jag har genomfört en länsturné där jag besök i stort sett samtliga av länets 26 kommuner. Från Nynäshamn till Sigtuna och från Värmdö till Salem. Det var varit oerhört spännande veckor med många tidigar mornar och sena kvällar. Hur det än går på söndag är jag så oerhört stolt över Kristdemokraterna i Stockholms stad och län och det sätt vi bedrivit valrörelse på. Vi har gett allt och inte sparat på krafterna. Något av det jag ägnat mig åt – knackat dörr i Spånga, lappat lådor på Värmdö, hållit torgmöte i Åkersberga, arrangerat Garden party med Maria Larsson, haft frukostmöten för kvinnor, talat för Rotary på Fryshuset och så alla dessa möten med människor runt om i vårt län. Det har varit många debatter av olika slag, bland annat med RSMH, Vårdförbundet, Dagens Medicin och många många andra. Så igår var det dags för den sista debatten i denna valrörelse för min del.

SVT ABC arrangerade sin stora sjukvårdspolitiska debatt i TV huset i Stockholm. Jag deltog tillsammans med mina politikerkollegor Filippa Reinfeldt (M), Anna Starbrink (FP), Gustav Hemming (C), Helene Hellmark Knutsson (S), Helene Öberg (MP) och Håkan Jörnehed (V). Förmodligen känner vi alla av det jämna läget mellan blocket i opinionen för det blev en stundtals hätsk debatt där vi försökte överrösta varandra. Förlorare var TV tittarna som jag inte tror blev så mycket klokare av våra intensiva ordväxlingar. De två stora frågor som diskuterades var vårdplatser och förlossningsvården i Stockholm. Det var åtminstone tydligt att det finns skillnader mellan oss. Oppositionens argument imponerade inte och de kom stundvis med rena felaktigheter.

Faktum är att vårdplatserna har blivit fler i Stockholms län. 2010 lovade vi 850 nya vårdplatser fram till 2018 och 400 av dem är på plats. De rödgrön kan behöva friska upp sitt minne – för både Södertälje och Norrtälje sjukhus levde under nedläggningshot och vårdcentralerna minskade i antal innan 2006 då vi kom i majoritet. Vårt svar på en otillgänglig vård blev vårdvalet och idag ser vi resultatet. Med 40 nya husläkarmottagningar har det blitiv fler besök i primärvården. Vi har vårdvalet inom 30 olika vårdområden som har gett hundratals nya vårdgivare som hjälper till och erbjuder vård i Stockholms län. Flera nya närakuter har öppnat och i dag finns 16 närakuter som har öppet till 22.00 alla dagar i veckan. Vi har Vårdcoacher som ett stöd för de svårast sjuka. Vi har ökat platserna inom förlossningsvården. Förutom Nya Karolinska har vi också satsat 28 miljarder på att bygga ut fler vårdplatser på de övriga sjukhusen.

Stockholms län växer rekordsnabbt, 2020 kommer befolkning öka med ytterliga 350 000 personer! Ja, vi behöver fler vårdplatser, Kristdemokraternas prioritet är BB platser, geriatriken och på Astrid Lindgrens barnsjukhus. Men att säga att vi genomfört ”stora nedskärningar” som Helene Öberg hävdar är rena felaktigheter! Sedan 2006 har vi ökat sjukvårdsbudgeten med 41 % från 35 miljarder till 49 miljarder. Vdiare har vi ingen inflation att tala om därför är det ett reellt tillskott. Se hela debatten här:

Jag hoppas att du vill lägga din röst på Kristdemokraterna på söndag!

 


Het debatt i SR P4 Radio Stockholm om sjukvården

Många hade samlats i Kulturhuset på plan 4 för att höra sjukvården debatteras i direktsänding i Sveriges Radio P4. Jag deltog tillsammans med Filippa Reinfeldt (M), Gustav Hemming (C), Anna Starbrink (FP), Helen Hellmark Knutsson (S), Helene Öberg (MP) och Håkan Jörnehed (V).

Programledarna Maud Johansson och Ylva Lilja hade fullt sjå med att fördela ordet någorlunda rättvist för 7 debattlystna politiker som gillar att höra sin egen röst. Jag hoppas att skillnaderna framgick tydligt mellan alliansens politik som står för mer valfrihet och tilltro till varje enskild människa och de rödgrönas skattehöjningar och förmyndarskap. Stockholm växer rekordsnabbt och fler behöver vård. Framtidens hälso- och sjukvård är den mest ambitiösa utbyggnaden av svensk sjukvård på 100 år. Det är alliansen som levererar nya vårdplatser, nya operationsplatser på alla våra akutsjukhus och ett NKS i världsklass.

Mycket av diskussionen handlade om vårdplatser. Det florerar en del felaktiga uppgifter om antalet vårdplatser i Stockholms läns landsting tyvärr. Mellan 2008-2013 har antalet disponibla vårdplatser ökat med 220, detta enligt SKL och Hälso-sjukvårdsförvaltningen. Allt annat är faktafel. Här behöver även journalister göra sin hemläxa menar jag.

Den största framtidsfrågan för landstinget är personal och kompetensförsörningen. Jag förde fram vårt förslag att staten behöver ta större ansvar för sjukvården. Idag har vi inte den jämlika vård vi hade önskat. Ett ökat statligt ansvar skulle också hjälpa personalbristen, då blir det rakare rör mellan personalbehovet och utbildningen (som är ett statligt ansvar medan behoven är regionala). Men Kristdemokraterna i landstinget har inte väntat på staten utan vi har byggt upp vårt eget vård- och omsorgscollege och satsar på vårdgymnasium, som ett sätt att öka rekryteringen till vården. Vidare har vi satsat mycket på att vidareutbilda specialistsköterskor, något som strikt talat är ett statligt ansvar. Jag vill också att sjuksköterskor ska kunna gå sin specialistutbildning med lön, kombinerat med praktik, ungefär som ST-läkare. Vi ser gärna att lönen sätts mellan arbetsmarknadens partner. Det har dock inte funkat i praktiken för att det har funnits för få arbetsgivare att välja mellan. Därför har sjuksköterskelönerna halkat efter och därför vill vi göra detta lönelyft. Det betyder inte att vi vill byta lönebildningsmodell i Sverige.

Det blev en roligt debatt och jag ser fram emot nästa som äger rum den 27 augusti hos SRF Stockholm Gotland på Södermalm i Stockholm.