• Idag invigs Kungsholmsgeriatriken – 42 nya vårdplatser!

    Idag invigdes Kungsholmsgeriatriken. Den drivs av Stockholms sjukhem som är en privat vårdgivare som ägs och drivs av en stiftelse. Stockholms Sjukhem bedriver vård och omsorg utan vinstsyfte. Stockholms Sjukhem grundades redan 1867 och erbjuder vård inom olika områden: avancerad sjukvård i hemmet (ASIH), geriatrik, palliativ vård, rehabilitering, husläkarmottagning samt äldreomsorg.

    Åldersgruppen 70-79 år ökar med 57 procent till år 2020. Till följd av befolkningsutvecklingen kommer b...

  • Besök på geriatriken Sabbatsberg

    Igår besökte jag geriatriken vid Sabbatsberg i Vasastaden som erbjuder utredning, behandling och rehabilitering i så väl öppen som sluten vård. Jag fick träffa Ewa Pettersson, chefssjuksköterskan Sandra Palomera Silva samt Martin Annetorp som är samordnande chef på SLSO. Tillsamans med vårdpersonal som sjuksköterskor och läkare gav de en utmärkt introduktion och rundvandring på avdelningarna. Det blev ett mycket givande besök med postivia intryck och nya kontakter och möten med människor.

    ...