Idag invigs Kungsholmsgeriatriken – 42 nya vårdplatser!

Idag invigdes Kungsholmsgeriatriken. Den drivs av Stockholms sjukhem som är en privat vårdgivare som ägs och drivs av en stiftelse. Stockholms Sjukhem bedriver vård och omsorg utan vinstsyfte. Stockholms Sjukhem grundades redan 1867 och erbjuder vård inom olika områden: avancerad sjukvård i hemmet (ASIH), geriatrik, palliativ vård, rehabilitering, husläkarmottagning samt äldreomsorg.

Åldersgruppen 70-79 år ökar med 57 procent till år 2020. Till följd av befolkningsutvecklingen kommer behovet av geriatrisk vård vara cirka dubbelt så stort om tio år. Geriatriken i SLL växer idag kraftigt. Invigningen idag är ett lysande exempel på det. I vårt landsting prioriteras äldres vård högt. Vi har värnat geriatriken som specialistområde och så kommer det också att fortsätta. Stockholms län landsting Sveriges största geriatriska vårdgivare, stora investeringar görs och har gjorts i denna vårdform.

Vi är nu mitt inne i den stora förändringsprocess som kallas Framtidens hälso och sjukvård där vård som inte måste bedriva på akutsjukhusen flyttar ut till öppenvården och primärvården. Den Geriatriska öppenvården har en mycket tydlig roll att spela inom Framtidens Hälso- och sjukvård. Vi räknar med en ökning med ca 7.300 geriatrikvårdtillfällen utanför akutsjukhusen till 2019.

Modellen med Geriatriska kliniken som mellanvård med bra rehabiliteringsplatser är en väg vi kommer fortsätta med. Fördelarna med denna vårdnivå är många. För även om operationstekniker går framåt så är det inte så att en gammal människa återhämtar sig inte fortare efter en operation idag än för tio år sedan. Studier visar tydligen även att man inte vinner på att påskynda träningen. Det viktiga är att de Geriatriska klinikerna ska ha incitament att behålla patienterna så läng så de kan komma hem direkt eller till ett äldreboende utan mellanstation efter kliniken.

Alliansen i landstinget arbetar nu med vårdval den geriatriska öppenvården. Förvaltningen arbetar nu med att utforma förfrågningsunderlagen och Vårdvalet sjösätts 2018. Vi tror inte att friheten att välja ska upphör bara för att vi blir äldre. Vårdvalet kommer ge ett bättre, tryggare omhändertagande av äldre. Det ger ökade möjligheter till patientorienterad vård och inte minst en förenklad överlämning från specialiserad vård på akutsjukhus till eftervård.

Vår vision för vårdval är följande:

  • Det ska finnas möjlighet till direktintag på avdelningarna, även akut och via ambulans, liksom efter hänvisning från närakut.
  • För att vården verkligen ska ha ske på kliniken ser vi att tillgång till LAB och röntgen liksom goda möjligheter till konsultation med kompletterande specialistkompetenser är viktigt.
  • Det ska vara tydliga krav på utbildningsansvar och deltagande i forskning kring åldrandets sjukdomar – samarbete med det palliativa kunskapscentret PKC.
  • Sist men inte minst – de geriatriska avdelningarna ska erbjuda en god vårdmiljö, med goda möjligheter till viss social och aktiverande verksamhet. Vi vet att en god vårdmiljö det påverkar rehab och tillfrisknande positivt, människan har inte enbart kroppsliga behov, de själsaliga och andliga minst lika viktiga!

Jag är övertygad om att Kungsholmsgeriatriken kommer att leva upp till dessa visioner och jag ser mycket fram emot att fortsätta arbetet, vill önska Stockholms sjukhem varmt lycka till i detta.


Besök på geriatriken Sabbatsberg

Igår besökte jag geriatriken vid Sabbatsberg i Vasastaden som erbjuder utredning, behandling och rehabilitering i så väl öppen som sluten vård. Jag fick träffa Ewa Pettersson, chefssjuksköterskan Sandra Palomera Silva samt Martin Annetorp som är samordnande chef på SLSO. Tillsamans med vårdpersonal som sjuksköterskor och läkare gav de en utmärkt introduktion och rundvandring på avdelningarna. Det blev ett mycket givande besök med postivia intryck och nya kontakter och möten med människor.

På Sabbatsberg finns 120 vårdplatser. Intagningen har generösa öppettider och när ingen bemannar fysiskt tar jouren över därför kan inläggningar ske närsomhelst på dygnet. Just igår på eftermiddagen hade geriatriken tagit in 19 nya patienter. Geriatriken på Sabbatsberg drivs av SLSO – Stockholms läns sjukvårdsområde.

SLSO är landstingets ”egen” vårdgivare med uppdrag att utveckla och ge vård nära patienten. I SLSO finns psykiatri för barn- och ungdomar, vuxna och äldre och även specialiserad beroendevård och rättspsykiatri. Primärvården omfattar vårdcentraler, närakuter, barn- och mödrahälsovård, ungdomsmottagningar, barn- och ungdomsmedicinska mottagningar och rehabiliteringsenheter. SLSO bedriver också hjälpmedelsverksamhet, habilitering, geriatrik, och avancerad hemsjukvård. Tillsammans med KI bedrivs även forskning, utveckling och utbildning. SLSO har cirka 11 000 medarbetare som bedriver verksamhet i merparten av kommunerna i Stockholms län och i alla Stockholms stadsdelar.

Geriatriken på Sabbatsberg har sex olika avdelningar. Det finns en särskild avdelning för MRSA patienter med kunskap och kompetens avseende hygien och medicinsk säkerhet. Här finns 8 platser. Kliniken ansvarar också för läkarinsatser i vissa kommunala särskilda boenden.

Vi fick även tillfälle att se minnesmottagningen som är en specialistmottagning som utreder misstänkt demenssjukdom/sviktande minnesförmåga hos personer över 65 år boende inom stadsdelarna Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm. Handlar det om en demenssjukdom är det viktigt att bestämma typ och svårighetsgrad för att ge rätt vård och behandling samt en god livskvalitet. En minnesutredning tar c:a 1-3 månader.