Klartecken för nytt anhörighus vid NKS

Idag har vi i landstingsstyrelsen fattat det avgörande beslutet som gör det möjligt för ett familjeboende vid Nya Karolinska sjukhuset inom en snar framtid.

Succesivt flyttar allt fler verksamheter in i Nya Karolinska sjukhuset, barnsjukvården flyttade i november 2016. Tyvärr saknas ett anpassat familjeboende i nära anslutning till det nya sjukhuset. De flesta universitetssjukhusen runt om i landet och även i Huddinge har boenden där familjer kan vara tillsammans under behandling och vård av ett barn.

Vi har saknat ett boende för familjer, och många barn som vårdas på Nya Karolinska kommer från andra delar av Sverige. Det är en enorm fördel för alla inblandade om familjen kan fortsätta vara tillsammans i en hemlik miljö. Därför är det så glädjande att vi nu fattat beslut i landstingsstyrelsen. Karolinska sjukhuset har själva gjort en genomgång av behovet och kommit fram till att det är stort. Planen är att vi ska se över vilka lokaler i den gamla sjukhusbyggnaden som kan vara lämpliga att göras om till boende för familjer till svårt sjuka barn.

Det nya anhörigboende ska ligga nära sjukhuset, det ska inrymma familjelägenheter med dubbelrum och utrymmen med kök och utrymmen där familjer kan laga mat, baka, umgås och lekytor och möjlighet att tvätta. De som har svårt sjuka barn måst ofta stanna länge på sjukhuset. Det kan handla om ett par veckor upp till ett halvår. Då är det en stor fördel att få vara tillsammans och kunna skapa sig en vardag trots den svåra situationen.

Läs gärna Dagens Nyheters artikel här.


Nya intensivakuten i Solna är igång!

I förra veckan, den 1 maj öppnade inte bara länets utan även landets första intensivakut vid Nya Karolinska sjukhuset i Solna. Samtidigt stängde den gamla akutmottagningen för vuxna.

Nu har det gått drygt en vecka och vi kan konstatera att arbetet har gått helt enligt plan utan missöden. Patienter får vård på rätt nivå och alla akutsjukhusen samverkar på ett bra sätt.

Akuten vid Karolinska sjukhuset i Solna har tagit emot 85 000 patienter per år men det nya uppdraget drygt 15 000 per år vilket givetvis är en mycket stor omställning. Detta är en del i den vision som vi politiskt fattat beslut om – Framtidens hälso- och sjukvård vilket i korthet går ut på att vården kommer närmare patienten, att patienten alltid ska vara i fokus och att vård som inte kräver akutsjukhusets resurser flyttas ut.

Intensivakuten på Karolinska Universitetssjukhuset ska ge högspecialiserad akut vård för de svårast sjuka och skadade. Det går alltså inte att komma ”gående” till akuten i Solna, intensivakuten tar emot patienter som kommer dit med helikopter, ambulans eller via remiss.

Så vart ska patienterna ta vägen? Förutom de nya närakuterna är det framförallt Capio S:t Görans sjukhus och Danderyds sjukhus som fått i uppdrag att ta emot fler patienter. Vidare finns husläkarjourer och husläkarmottagningar. 1177 Vårdguiden är första vägen in i vården för de flesta.

Alliansen föbereder för framtidens hälso- och sjukvård genom att:

  • Förstärka primärvården, vi har skjutit till resurser för husläkarmottagningarna. Digitala vårdmöten som frigör resurser utvecklas snabbt just nu.
  • Starta 10 nya näraktuer, de sista 2 öppnar i Södertälje och Sabbatsbergs sjukhus inom kort.
  • Stora investeringar i sjukhusens akutmottagningar, st Görans akut är redan klar, Danderyds akutmottagning är under färdigställande och Södersjukhusets nya akut blir klar 2019.
  • Införa bättre verktyg för den prehospitala vården och vi fortsätter är att utveckla det nya stödet för hänvisningar mellan vårdgivare som ska göra det lättare att hänvisa patienter till rätt vårdgivare från början.

 Barnsjukvården har flyttat in på NKS!

Äntligen! Nu har barnakutmottagningen, slutenvården och delar av öppenvården på Astrid Lindgrens Barnsjukhus flyttat in i sina nya lokaler på Nya Karolinska sjukhuset. Igår kväll deltog jag i en presskonferens tillsammans med bland andra sjukhusdirektören Melvin Samson och Svante Norgren som är divisionschef för Astrid Lindgrens barnsjukhus. Men det viktigaste budskapet kom ändå från Charlotta Blom vars femåriga dotter vårdas på Q84, barnonkologen på Astrid Lindgrens barnsjukhus. Hela familjen var jättenöjda med flytten och clowner hade skojat och busat i kulvertarna som flyttekipaget passerade. Läs om Charlotta Blom i Dagens Nyheter Stockholm idag.

Idag har jag fått en rundvandring av Boubou Hallberg (som är specialist i neonatologi och Patientområdeschef för Sjuka nyfödda barn) inne på den nya neonatalavdelningen, så roligt att få se de nya fina rummen, utrustningen som är den mest avancerade och moderna och inte minst hur glad personalen är över att få arbete i denna nya miljö helt anpassad efter de svårast sjuka.

Det har varit en lång process innan denna historiska dag. Redan 2001 tillsatte landstinget SNUS-utredningen (Stockholms Nya Universitetssjukhus) som skulle undersöka behov och möjligheter att skapa ett nytt universitetssjukhus. Efter det följde fler utredningar och 2005 fattade landstinget beslut att gå vidare i planeringsprocessen. 2008 beslutade landstingsfullmäktige att bygga Nya Karolinska Solna.

Unders söndagen flyttade alltså alla patienter från Astrid Lindgrens barnsjukhus. Totalt 49 barnpatienter. Flytten gick väldigt lugnt till och helt enligt plan. De patienter som flyttade installerades på sina nya rum, med sina föräldrar, och rondades efter flytten. Karolinska sjukhuset konstaterar att inga medicinska komplikationer i samband med flytten inträffat.

Personalen gjorde helt enastående insatser, jag pratade med en trött men glad sjuksköterska i fikarummet idag på morgonen som berättade att hon jobbat många långa dagar för att få detta att fungera. För att flytten skulle vara patientsäker var bemanningen extra hög under hela helgen. Andra sjukhus i länet har hjälpt till och tagit fler patienter än vanligt, enligt överenskommelse. Alla medarbetare har gjort ett fantastiskt arbete både med förberedelserna och under själva flyttdagen. Känner stor tacksamhet till dem – TACK!


Är Nya Karolinska patientsäkert?

Nya Karolinska Solna byggs för att bli ett modernt universitetssjukhus för alla de som drabbas av de mest komplicerade sjukdomarna och olycksfallen. Själva byggprojektet startade 2010 och nu på söndag flyttar de första patienterna in! Thorax (hjärt- lungmedicin) är först och söndagen den 27 november flyttar barnsjukvården in. Under så många år har detta förberetts och nu är det så nära.

De senaste dagarnas medierapportering ger tyvärr en dyster bild av inflyttningen till det nya sjukhuset. Jag kan förstå om det finns oro hos Stockholmsborna. Men det finns mycket mer information att ta till sig om hur planeringen pågår och inte minst hur sjukhuset arbetar med att säkerställa patientsäkerheten. I allt detta tycker jag att det är viktigt att påminna sig om hur många som faktiskt längtar och väntar på denna historiska dag. Patienterna har första parkett!

Sjukhuset kommer att ansvara för högspecialiserad cancersjukvård, högspecialiserad hjärtsjukvård och akut trauma. På Solnaområdet kommer det finnas cirka 730 vårdplatser totalt. Förutom nybyggnationen kommer nuvarande Astrid Lindgrens Barnsjukhus (kommer bedriva öppenvård i fortsättningen), Thoraxbyggnaden och labb-kvarteren att ingå i Karolinska Universitetssjukhuset. Barnakuten stänger tidig söndag morgon den 27 november vid den gamla entrén kommer det finnas tydlig information på flera språk och värdar som tar emot. Sachsska och Danderyds sjukhus står också redo att ta emot barn.

Idag på morgonen har alla gruppledare från alla partier träffat ledningen för Karolinska sjukhuset för att få uppdaterad information om förberedelserna inför flytten. Under lång tid har vi haft regelbinda avstämningar med såväl ledningen som programkontoret. Ledningen för sjukhuset garanterar att OM de bedömer att flytten inte är patientsäker så kommer den inte genomföras utan får då skjutas upp ett antal dagar eller den tid som behövs. Det kan alltså blåsas av direkt.

Inför flytten har det skett en förstärkt prioritering och dirigering för akuttransporter, hela landstinget förbereder sig nu, det gäller alla de andra akutsjukhusen, geriatriken, barnsjukvården och primärvården. Vi får räkna med att fler hänvisningar kommer ske och neddragning av planerad verksamhet på alla sjukhus har gjorts för att klara flytten.

Detta är ett stort och stolt ögonblick för hela landstinget, jag litar på att ledningen för Karolinska sjukhuset gör rätt bedömning när de säger att detta är patientsäkert. De har ansvaret att bevaka och följa upp att säkerheten för patienten finns med i alla avseenden av hela NKS-projektet.

Bilden lånad från Skanska.

 


Så blir vården på Nya Karolinska sjukhuset

I förra veckan offentliggjordes hur vården ska organiseras på Nya Karolinska sjukhuset. Istället för att vara uppdelad på kliniker ska vården bedrivas i teman, dessa är cancer, hjärta och kärl, neurologi, inflammation, reparativ medicin samt barn och kvinnosjukvård (här ingår också förlossning). Vården kommer alltså bedrivas utan gränser för klinker, patienterna kommer behandlas utifrån de behov som patienten har, vilket kan innebära att specialister från många områden kan involveras i behandlingen.

Vi politiker var inbjudna till ett möte med Karolinska Universitetssjukhuset som har ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholms läns landsting. Det var oerhört spännade och intressant att få höra hur planeringen ser ut och var sjukhuset nu befinner sig i processen att flytta in i de nya lokalerna. Patienten kommer stå mycket mer i fokus, Melvin Samsom beskriver det hela som en resa genom vård och behandling där behovet helt styr vilken specialitet som kopplas in. På så vis kommer vården att bedrivas i ett tydligt teamarbete med patienten i centrum.

Personligen tycker jag att detta är oerhört spännade och jag är övertygad om att det blir ett utmärkt sätt att bedriva vård. Dagens Medicin skriver att ”NKS modell liknar inget annat” Det är sant.

Alla förändringar tar tid och möter inte sällan motstånd. Läkarföreningen på Karolinska sjukhuset gick i veckan ut i Svenska Dagblandet och varnade för att det finns brister i planen som snart ska genomföras ”när NKS öppnar samtidigt som en hel del bassjukvård ska flyttas ut från KS till andra sjukhus. Läkarna menar att bristerna beror på att man först bygger huset och sedan bestämmer innehållet”. Jag tycker att det bra att många röster hörs i denna debatt, vi måste ha beredskap för olika scenarier.

Och visst är det bråttom, men enligt de rapporter vi får från Nya Karolinskas ledning och Skanska så går arbetet enligt plan och förseningar föreligger inte.

Vi som politiker får inte sällan frågor kring akutsjukvården vid Nya karolinska. Akutmottagningen kommer endast att ta hand om de svårt sjuka och skadade patienterna. Det handlar om traumapatienter som kommer in med helikopter eller ambulans. Patienter med remiss från till exempel vårdcentral tas emot vid akutmottagningen. Likaså patienter som inte är inskrivna, men har pågående högspecialiserad behandling vid Karolinska Universitetssjukhuset, när de blir akut sämre. Detta innebär att akuten är helt anpassad för de patienter som är svårast sjuka och skadade. Andra patienter som behöver akut vård eller bedömning kommer att tas omhand av andra vårdgivare.