• Sällsynta diagnoser – ökat nationellt ansvar krävs

    Nyligen träffade jag en kvinna vars berättelse berörde mig djupt. Hon lider av en mycket ovanlig sjukdom som kallas systemisk Mastocytos. Mastcellerna hos en patient med sjukdomen ökar och klumpar ihop sig. Det kan ske i benmärg, lever, mjälte, lymfkörtlar eller i mag- och tarmkanalen. Symtomen hos de som drabbas är ofta potentiellt livshotande med återkommande och oförklarad anafylaxi (allergisk chock).

    Behandling genom läkemedel finns att tillgå men de är mycket dyra. Efter en lång k...