Så blir vården på Nya Karolinska sjukhuset

I förra veckan offentliggjordes hur vården ska organiseras på Nya Karolinska sjukhuset. Istället för att vara uppdelad på kliniker ska vården bedrivas i teman, dessa är cancer, hjärta och kärl, neurologi, inflammation, reparativ medicin samt barn och kvinnosjukvård (här ingår också förlossning). Vården kommer alltså bedrivas utan gränser för klinker, patienterna kommer behandlas utifrån de behov som patienten har, vilket kan innebära att specialister från många områden kan involveras i behandlingen.

Vi politiker var inbjudna till ett möte med Karolinska Universitetssjukhuset som har ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholms läns landsting. Det var oerhört spännade och intressant att få höra hur planeringen ser ut och var sjukhuset nu befinner sig i processen att flytta in i de nya lokalerna. Patienten kommer stå mycket mer i fokus, Melvin Samsom beskriver det hela som en resa genom vård och behandling där behovet helt styr vilken specialitet som kopplas in. På så vis kommer vården att bedrivas i ett tydligt teamarbete med patienten i centrum.

Personligen tycker jag att detta är oerhört spännade och jag är övertygad om att det blir ett utmärkt sätt att bedriva vård. Dagens Medicin skriver att ”NKS modell liknar inget annat” Det är sant.

Alla förändringar tar tid och möter inte sällan motstånd. Läkarföreningen på Karolinska sjukhuset gick i veckan ut i Svenska Dagblandet och varnade för att det finns brister i planen som snart ska genomföras ”när NKS öppnar samtidigt som en hel del bassjukvård ska flyttas ut från KS till andra sjukhus. Läkarna menar att bristerna beror på att man först bygger huset och sedan bestämmer innehållet”. Jag tycker att det bra att många röster hörs i denna debatt, vi måste ha beredskap för olika scenarier.

Och visst är det bråttom, men enligt de rapporter vi får från Nya Karolinskas ledning och Skanska så går arbetet enligt plan och förseningar föreligger inte.

Vi som politiker får inte sällan frågor kring akutsjukvården vid Nya karolinska. Akutmottagningen kommer endast att ta hand om de svårt sjuka och skadade patienterna. Det handlar om traumapatienter som kommer in med helikopter eller ambulans. Patienter med remiss från till exempel vårdcentral tas emot vid akutmottagningen. Likaså patienter som inte är inskrivna, men har pågående högspecialiserad behandling vid Karolinska Universitetssjukhuset, när de blir akut sämre. Detta innebär att akuten är helt anpassad för de patienter som är svårast sjuka och skadade. Andra patienter som behöver akut vård eller bedömning kommer att tas omhand av andra vårdgivare.


Vaccindagen 2015

Vaccination är utan tvivel ett av de mest effektiva sätten att förebygga sjukdom. Vaccination mot smittkoppor infördes i Sverige redan under tidigt 1800- tal. Vaccinationer har tillsammans med antibiotika inneburit mer för människors hälsa än de flesta andra landvinningar inom det medicinska fältet. När poliovaccineringen infördes försvann polio från Sverige och på samma sätt har skett med mässling och röda hund. Det är fantastiskt!

I förra veckan deltog jag i en paneldiskussion hos Dagens Medicin gällande vacciner. Några av frågeställningarna var – vad styr utvecklingen av nya vacciner? Vilka utmaningar har sjukvården att hantera inför hotet om nya epidemier? Vilka vacciner kan bli aktuella i nya vaccinprogram? I panelen fanns representanter för nationell nivå med Agneta Karlsson, statssekreterare hos Gabriel Wikström, liksom landstingsnivå och läkemedelsföretag. Det blev ett bra samtal och en del kom att handla om den brist på vaccin som vi tyvärr ser just inom Stockholms landsting men även övriga. Under sommaren har 1000 barn i vårt län inte kunnat vaccineras mot tuberkulos till exempel. Situationen är allvarlig och jag kommer att agera för att försöka lösa frågan.

I Stockholms landsting har vi ett flertal vaccinprogram, barn- och skolhälsovården ansvarar för att alla barn i Sverige vaccination mot åtta olika sjukdomar (difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Haemophilus influensa typ b-infektion, mässling, påssjuka och röda hund.)

Nationella vaccinationsprogram delas in i två grupper: 1. allmänna vaccinationsprogram (erbjuds alla kostnadsfritt) 2. särskilda vaccinationsprogram för personer som ingår i riskgrupper. Det är Socialstyrelsen som beslutar om det svenska vaccinationsprogrammet. Ur de särskilda programmen är det upp till landstingen själva att erbjuda dem. Vi i Stockholms län framhåller gärna att vi brukar vara snabba med att ta till oss nya råd och rekommendationer och genomföra dem i form av nya vaccinprogram. 2009 infördes allmän barnvaccination mot pneumokocksjukdom med konjugerat pneumokockvaccin. Vi införde HPV 2009, Hepatit B vaccin 2014 och rotavirus 2014.


Sjukvårdsdebatt i SVT ABC

Valdagen närmar sig och spänningen stiger. Kristdemokraterna har legat väl till i opinionen under hela valrörelsen, i de senaste Sifo mätningarna är trenden för oss positiv med en toppnotering i  förra veckan på 5.3%. Gapet mellan blocken har minskat dramatiskt till Alliansens fördel. Men den enda sanna opinionsmätningen är den på valdagen och det enda som är säkert är att det kommer att bli en mycket spännande söndag!

Det har varit minst sagt intensiva dagar. Jag har genomfört en länsturné där jag besök i stort sett samtliga av länets 26 kommuner. Från Nynäshamn till Sigtuna och från Värmdö till Salem. Det var varit oerhört spännande veckor med många tidigar mornar och sena kvällar. Hur det än går på söndag är jag så oerhört stolt över Kristdemokraterna i Stockholms stad och län och det sätt vi bedrivit valrörelse på. Vi har gett allt och inte sparat på krafterna. Något av det jag ägnat mig åt – knackat dörr i Spånga, lappat lådor på Värmdö, hållit torgmöte i Åkersberga, arrangerat Garden party med Maria Larsson, haft frukostmöten för kvinnor, talat för Rotary på Fryshuset och så alla dessa möten med människor runt om i vårt län. Det har varit många debatter av olika slag, bland annat med RSMH, Vårdförbundet, Dagens Medicin och många många andra. Så igår var det dags för den sista debatten i denna valrörelse för min del.

SVT ABC arrangerade sin stora sjukvårdspolitiska debatt i TV huset i Stockholm. Jag deltog tillsammans med mina politikerkollegor Filippa Reinfeldt (M), Anna Starbrink (FP), Gustav Hemming (C), Helene Hellmark Knutsson (S), Helene Öberg (MP) och Håkan Jörnehed (V). Förmodligen känner vi alla av det jämna läget mellan blocket i opinionen för det blev en stundtals hätsk debatt där vi försökte överrösta varandra. Förlorare var TV tittarna som jag inte tror blev så mycket klokare av våra intensiva ordväxlingar. De två stora frågor som diskuterades var vårdplatser och förlossningsvården i Stockholm. Det var åtminstone tydligt att det finns skillnader mellan oss. Oppositionens argument imponerade inte och de kom stundvis med rena felaktigheter.

Faktum är att vårdplatserna har blivit fler i Stockholms län. 2010 lovade vi 850 nya vårdplatser fram till 2018 och 400 av dem är på plats. De rödgrön kan behöva friska upp sitt minne – för både Södertälje och Norrtälje sjukhus levde under nedläggningshot och vårdcentralerna minskade i antal innan 2006 då vi kom i majoritet. Vårt svar på en otillgänglig vård blev vårdvalet och idag ser vi resultatet. Med 40 nya husläkarmottagningar har det blitiv fler besök i primärvården. Vi har vårdvalet inom 30 olika vårdområden som har gett hundratals nya vårdgivare som hjälper till och erbjuder vård i Stockholms län. Flera nya närakuter har öppnat och i dag finns 16 närakuter som har öppet till 22.00 alla dagar i veckan. Vi har Vårdcoacher som ett stöd för de svårast sjuka. Vi har ökat platserna inom förlossningsvården. Förutom Nya Karolinska har vi också satsat 28 miljarder på att bygga ut fler vårdplatser på de övriga sjukhusen.

Stockholms län växer rekordsnabbt, 2020 kommer befolkning öka med ytterliga 350 000 personer! Ja, vi behöver fler vårdplatser, Kristdemokraternas prioritet är BB platser, geriatriken och på Astrid Lindgrens barnsjukhus. Men att säga att vi genomfört ”stora nedskärningar” som Helene Öberg hävdar är rena felaktigheter! Sedan 2006 har vi ökat sjukvårdsbudgeten med 41 % från 35 miljarder till 49 miljarder. Vdiare har vi ingen inflation att tala om därför är det ett reellt tillskott. Se hela debatten här:

Jag hoppas att du vill lägga din röst på Kristdemokraterna på söndag!

 


Het debatt i SR P4 Radio Stockholm om sjukvården

Många hade samlats i Kulturhuset på plan 4 för att höra sjukvården debatteras i direktsänding i Sveriges Radio P4. Jag deltog tillsammans med Filippa Reinfeldt (M), Gustav Hemming (C), Anna Starbrink (FP), Helen Hellmark Knutsson (S), Helene Öberg (MP) och Håkan Jörnehed (V).

Programledarna Maud Johansson och Ylva Lilja hade fullt sjå med att fördela ordet någorlunda rättvist för 7 debattlystna politiker som gillar att höra sin egen röst. Jag hoppas att skillnaderna framgick tydligt mellan alliansens politik som står för mer valfrihet och tilltro till varje enskild människa och de rödgrönas skattehöjningar och förmyndarskap. Stockholm växer rekordsnabbt och fler behöver vård. Framtidens hälso- och sjukvård är den mest ambitiösa utbyggnaden av svensk sjukvård på 100 år. Det är alliansen som levererar nya vårdplatser, nya operationsplatser på alla våra akutsjukhus och ett NKS i världsklass.

Mycket av diskussionen handlade om vårdplatser. Det florerar en del felaktiga uppgifter om antalet vårdplatser i Stockholms läns landsting tyvärr. Mellan 2008-2013 har antalet disponibla vårdplatser ökat med 220, detta enligt SKL och Hälso-sjukvårdsförvaltningen. Allt annat är faktafel. Här behöver även journalister göra sin hemläxa menar jag.

Den största framtidsfrågan för landstinget är personal och kompetensförsörningen. Jag förde fram vårt förslag att staten behöver ta större ansvar för sjukvården. Idag har vi inte den jämlika vård vi hade önskat. Ett ökat statligt ansvar skulle också hjälpa personalbristen, då blir det rakare rör mellan personalbehovet och utbildningen (som är ett statligt ansvar medan behoven är regionala). Men Kristdemokraterna i landstinget har inte väntat på staten utan vi har byggt upp vårt eget vård- och omsorgscollege och satsar på vårdgymnasium, som ett sätt att öka rekryteringen till vården. Vidare har vi satsat mycket på att vidareutbilda specialistsköterskor, något som strikt talat är ett statligt ansvar. Jag vill också att sjuksköterskor ska kunna gå sin specialistutbildning med lön, kombinerat med praktik, ungefär som ST-läkare. Vi ser gärna att lönen sätts mellan arbetsmarknadens partner. Det har dock inte funkat i praktiken för att det har funnits för få arbetsgivare att välja mellan. Därför har sjuksköterskelönerna halkat efter och därför vill vi göra detta lönelyft. Det betyder inte att vi vill byta lönebildningsmodell i Sverige.

Det blev en roligt debatt och jag ser fram emot nästa som äger rum den 27 augusti hos SRF Stockholm Gotland på Södermalm i Stockholm.


Möte med Legevisitten

Det blev en tidig morgon med start på gymmet och ett pass bodypump. Jag gillar att börja min dag med träning, det ger massor av energi! Därefter träffade jag Thorleif N Palmdal och Jonas Lundqvist från Legevisitten. Legevisittens driver verksamhet inom hälsa, vård och omsorg bland annat inom Stockholms läns landsting. Geografiskt finns de i Stockholm, Nynäshamn, Kristinehamn, Vålberg och Grums. Legevisitten har idag 400 anställda.

De startade 1992 i Norge och arbetade då med bemanning för läkare. Sedan dess har det hänt mycket. 1999 kom verksamheten till Sverige. Sedan 2003 bedriver legesvisitten närsjukvård i Sverige. Verksamheten inom närsjukvård blev efter en period större än bemanningsverksamheten och den har nu Proffice tagit över.

Diskussionen kom mest att handla om geriatriken och vårdval Stockholm.  De menar att vårdvalet har gynnat geriatriken och är viktig för utvecklingen av framtidens hälso och sjukvård. Efter 13 års arbete inom närsjukvård bör de veta vad de talar om. Genom mina möten i vården och samtal med läkare har jag förstått att geriartriken inte verkar vara det mest populära specialistområdet – men Legevisitten har aldrig haft problem med rekrytering.

– En bra arbetsgivare lockar bra läkare, menar Thorleif N Palmdal.

Legesvisitten jobbar efter devisen att vården ska ske så nära patienten som möjligt. De drev tidigare en Äldrevårdcentral i Hässelby men idag är verksamheten inriktad mestadels på läkarinsatser i särskilda boenden för äldre, hemsjukvård, jourläkarverksamhet, hemtjänst de har även ett geriatriskt närsjukhus.

Legevistten skulle vilja se möjlihet att driva äldrevårdcentraler med en central placering i en kommun eller stadsdel och sedan utföra verksamhet via filialer på äldreboenden runt omkring. Det är en mycket intressant idé som bör utvecklas och som tål att prövas tycker jag. En av mina valfrågor handlar om just Äldrevårdcentraler. Här kan du läsa mer om hur vi ser att de skulle fungera.

 


Många avvisningar från BB i sommar

Karolinska i Solna  sker drygt 4000 förlossningar per år. Sommarmånaderna är kritiska med många semesterledigheter samtidigt som en trygg och säker förlossningsvård ska kunna ges till föräldrar och nya bebisar.

Som bekant kan inte förlossningar planeras som viss annan vård. Men viktiga är att alla barn och deras föräldrar blir väl omhändertagna och får en säker miljö runt omkring sig. Under de senaste åren har mammor som hänvisats till andra BB än det man valt tyvärr ökat i Stockholms län. Under 2013 blev 6,8 procent av de födande mödrarna skickade till ett annat sjukhus. Nästan 2000 kvinnor fick föda på en klinik de inte hade som sitt förstahandsval.

Under juli har Karolinska i Solna haft 31 avvisningar. Det är mer än en per dag och månaden är ännu inte slut!

Förlossningsvården i länet är ansträngd. För mig är utökat antal BB platser en central fråga. När Stockholm växer vill jag hitta lösningar för att förlossningarna ska bli så bra som möjligt. Dfär måste BB-platserna byggas ut. Målet ska alltid vara att ha så få hänvisningar som möjligt. Vikten av trygghet samband med graviditet och förlossning kan inte nog understrykas. För en födande kvinna är korrekt infomation och lugn i samband med förlossningen avgörande. Att bli hänsivad kan skapa stress och oro vilket inte är bra för vare sig mamman eller bebisen,

31 avvisningar från ett av länets största förlossningkliniker är oerhört tråkigt. Dock finns det vissa skillnader mellan sjukhusen i länet. På Södertälje BB  får de allra flesta föda som planerat medan just Karolinska har en hög frekvens hänvisningar.


Inför äldrecoacher i Stockholms läns landsting

Den allt äldre befolkningen i Stockholm ställer sjukvården inför helt nya utmaningar. Avancerade behandlingar av patienter med kroniska sjukdomar och ofta äldre multisjuka patienter är exempel på utmaningar som kräver resurser både för klinisk forskning samt annan sjukvård under allt längre tid. Omsorg och sjukvård för äldre har under många år varit ett av de mest centrala områdena för Kristdemokraternas politik. Vi Kristdemokrater värnar äldres hälsa och vi menar att ett gott liv – hela livet ska vara möjligt för alla.

Behandlingen av multisjuka och äldre är områden där vi i dag behöver mer kunskap. Under mandatperioden har Kristdemokraterna aktivt arbetat för att förbättra vården, bland annat med 600 nya vårdplatser inom äldrevården samt infört en så kallad gräddfil för äldre på akuten.

Vi föreslår att sk ”vårdcoacher” erbjudas alla äldre eftersom vårdcoacher har inneburit en förenklad tillgång och förbättrad vård för många patienter. Vi tänker oss att en vårdcoach är en specialutbildad sjuksköterska. Vårdcoachen stöttar den äldre med rådgivning via telefon, stöd i egenvård men även hjälp med vårdkontakter. Vårdcoachen kan upplysa om behandlingar och förmedla kunskap om sjukdomar och/eller olika symptom.

För mig och Kristdemokraterna är de äldres hälsa ett priorerat området och vi arbetar för att förbättre vårdenf ör äldre. Vår inriktning är att under nästa mandatperiod också införa äldrecentraler som kortfattat är vårdcentraler med speciell inriktning på äldre. Vi vill också se fler platser i geriatriken.