Prinsessan Sofia invigde nya Södertälje sjukhus

I torsdags fick jag vara med vid invigningen av nya Södertjäle sjukhus, det blev en fantastiskt fin dag och extra roligt att prinsessan Sofia deltog! Hon är verkligen en bra representant för kungahuset och som jag upplever det engagerad i vårdfrågor särskilt för barn och unga på ett personligt plan.

Nu står en helt ny behandlingsbyggnad färdig och redo att ta emot de första patienterna i maj månad. Byggnaden är första delen i en omfattande upprustning som innebär att Södertälje får ett av landets mest moderna sjukhus. Det här ligger helt i linje med framtidens hälso- och sjukvård och Södertälje kan nu i ännu större utsträckning uppfylla invånarnas framtida vårdbehov.

Det föds allt fler barn i Stockholms läns landsting och nu står de nyfödda för den störa tillväxten av befolkningen! Extra roligt tycker jag att det är att BB får helt nya lokaler i den nya byggnaden och sedan tidigare har ju BB Södertälje fått ett utökat uppdrag inom förlossningsvården av landstinget. De kommer nu att ha kapacitet för omkring 2 400 förlossningar per år, vilket är omkring 8 % av de ca 30 000 förlossningar som sker i vårt landsting. Dessutom kan BB Södertälje erbjuda stöd till gravida med särskilda behov t.ex. nyanlända och kvinnor med förlossningsrädsla.

Vi fick en rundvandring i hela sjukhuset och allt är så fint och anpassat efter patientens behov. Konsten i lokalerna är något alldeles speciellt och vi fick möta flera av konstnärerna själva. Rummen på nya BB har mjuka toner i blått och grönt och en trevlig inredning. Alla eftervårdsrum är utformade som familjerum, där båda föräldrarna får stanna med sitt nyfödda barn under hela vårdtiden. BB Södertälje erbjuder också BB Hemma.

Nya Södertälje sjukhus får 120 nya enkelrum och en utrymmesmässig kapacitet för 2 000 nya vårdtillfällen (besök i slutenvården) och 7 500 fler akuta besök. Sjukhuset får en central och utökad roll som kombinerat akut- och närsjukhus för invånarna i den sydvästra delen av länet. De vårdverksamheter som alltså flyttar in i maj på de 22 000 kvadratmetrarna är:

  • operationsavdelning med 8 salar utrymme för uppvakning med fördubblat utrymme och med direkt anslutning till operationssalarna
  • röntgenavdelning
  • ny förlossningsavdelning
  • akutmottagning med kapacitet att ta emot ca 42 500 besök per år mottagningscentrum
  • intensivvård med ökad kapacitet
  • sterilteknisk enhet i nära anslutning till operationssalarna för säker och effektiv hantering av sterilt material.

Det här blir ett lyft för hela Södertälje med omnejd men också för personalen som kommer att jobba i nya moderna lokaler som underlättar teamarbete så att patienten på ett ännu bättre sätt hamnar i fokus.


Södra BB flyttar till Södertälje!

”Jag var rädd att föda men fick fantastiskt bra hjälp på Södra BB”. ”Att föda på Södra BB var en jättepositiv upplevelse”. ”Barnmorskorna är så kunniga och vi kände oss helt trygga”. Ja, jag har fått många, många mejl och brev från föräldrar som fått barn på Södra BB.

Det mycket uppskattade förlossningskoncept som Södra BB bedriver kommer nu att flytta till Södertälje sjukhus. Därmed räddas Södra BB och Södersjukhuset kan påbörja renovering av sina lokaler – som så väl behövs. Syftet är att öka valfriheten i förlossningsvården och uppmuntra en efterfrågad och väl beprövad vårdform. Jag tycker att detta är en utmärkt lösning som ser till behoven i hela vårt län. Nu hoppas jag att så många som möjligt av barnmorskorna följer med till Södertälje och utvecklar verksamheten och arbetar lika engagerat i Södertälje!

Ett intensivt arbete har pågått under flera veckor där politik och förvaltning arbetat hårt för att den unika modell som Södra BB arbetar efter ska kunna fortsätta. Vi i alliansen har slagit fast i budgeten för 2016 att olika alternativ, och särskilt barnmorskeledda enheter, ska värnas inom förlossningsvården. Därför är jag så nöjd med att vi nu har funnit en lösning där Södertälje sjukhus visat ett stort intresse och vilja att ta över och utveckla verksamheten. Blivande föräldrar i Stockholms län kan även i fortsättningen välja detta uppskattade vårdalternativ.

Den politiska ambitionen i landstinget har varit att utveckla olika typer av inriktningar. Södra BB:s vård är efterfrågad och uppskattad av både blivande mammor och vårdgivare. Genom flytten frigörs fler förlossningsplatser på Södersjukhuset, samtidigt som Södra BB:s koncept kan växa på Södertälje sjukhus. Det har hela tiden varit viktigt för oss att finna en plats där konceptet värnas samtidigt som vi ser till hela Stockholms förlossningsvård ur ett geografiskt perspektiv. Förlossningsvården i Stockholms län ska vara jämlik oavsett var den söks av blivande mammor. Placeringen i Södertälje ger oss en geografisk spridning som utvecklar förlossningsvården i hela länet.