Het debatt i SR P4 Radio Stockholm om sjukvården

Många hade samlats i Kulturhuset på plan 4 för att höra sjukvården debatteras i direktsänding i Sveriges Radio P4. Jag deltog tillsammans med Filippa Reinfeldt (M), Gustav Hemming (C), Anna Starbrink (FP), Helen Hellmark Knutsson (S), Helene Öberg (MP) och Håkan Jörnehed (V).

Programledarna Maud Johansson och Ylva Lilja hade fullt sjå med att fördela ordet någorlunda rättvist för 7 debattlystna politiker som gillar att höra sin egen röst. Jag hoppas att skillnaderna framgick tydligt mellan alliansens politik som står för mer valfrihet och tilltro till varje enskild människa och de rödgrönas skattehöjningar och förmyndarskap. Stockholm växer rekordsnabbt och fler behöver vård. Framtidens hälso- och sjukvård är den mest ambitiösa utbyggnaden av svensk sjukvård på 100 år. Det är alliansen som levererar nya vårdplatser, nya operationsplatser på alla våra akutsjukhus och ett NKS i världsklass.

Mycket av diskussionen handlade om vårdplatser. Det florerar en del felaktiga uppgifter om antalet vårdplatser i Stockholms läns landsting tyvärr. Mellan 2008-2013 har antalet disponibla vårdplatser ökat med 220, detta enligt SKL och Hälso-sjukvårdsförvaltningen. Allt annat är faktafel. Här behöver även journalister göra sin hemläxa menar jag.

Den största framtidsfrågan för landstinget är personal och kompetensförsörningen. Jag förde fram vårt förslag att staten behöver ta större ansvar för sjukvården. Idag har vi inte den jämlika vård vi hade önskat. Ett ökat statligt ansvar skulle också hjälpa personalbristen, då blir det rakare rör mellan personalbehovet och utbildningen (som är ett statligt ansvar medan behoven är regionala). Men Kristdemokraterna i landstinget har inte väntat på staten utan vi har byggt upp vårt eget vård- och omsorgscollege och satsar på vårdgymnasium, som ett sätt att öka rekryteringen till vården. Vidare har vi satsat mycket på att vidareutbilda specialistsköterskor, något som strikt talat är ett statligt ansvar. Jag vill också att sjuksköterskor ska kunna gå sin specialistutbildning med lön, kombinerat med praktik, ungefär som ST-läkare. Vi ser gärna att lönen sätts mellan arbetsmarknadens partner. Det har dock inte funkat i praktiken för att det har funnits för få arbetsgivare att välja mellan. Därför har sjuksköterskelönerna halkat efter och därför vill vi göra detta lönelyft. Det betyder inte att vi vill byta lönebildningsmodell i Sverige.

Det blev en roligt debatt och jag ser fram emot nästa som äger rum den 27 augusti hos SRF Stockholm Gotland på Södermalm i Stockholm.