Rädda Södra BB:s förlossningsmodell!

Idag på morgonen nåddes jag av besked att Södersjukhuset ledning informerat personal om att Södersjukhuset  har planer på att slå samman Södra BB med SöS stora förlossning. Det oroar mig och jag menar att Södersjukhuset har många frågetecken att reda ut kring hur de ser att detta ska gå till utan att äventyra det arbetsätt och en modell som Södra BB står för. Jag tycker att det finns flera frågor som väckts av personalen och blivande föräldrar som SÖS ledning bör besvara.

Södra BB är en fantastisk verksamhet som har lyckats skapa en hemlik miljö för födande kvinnor, och ge familjer ett alternativ till annan förlossningsvård. Vi alliansen har vi varit mycket tydliga med hur vi ser på förlossningsvården i vårt län – vi vill ha mer valfrihet inte mindre. Vi har utvecklat vårdval förlossning och en rad andra vårdval och vi komemr alltid värna valfriheten!

I sammanhanget är det viktigt att understryka att detta är INTE ett beslut som är politiskt sanktionerat.

Exakt hur vården ska bedrivas på sjukhusen är inte föremål för politiska bedömningar, vi som politiker går heller inte in i de medicinska avgörandena men vården som ges ska alltid vara patientsäker, effektiv och sätta de blivande föräldrarnas behov främst. Förlossningsvården står inför utmaningar och för att möta behoven hos patienterna behöver förlossningsvården kunna erbjuda olika typer inriktningar. Alliansen vill värna den, så att Stockholm har kvar det goda exempel på hur förlossningsvård kan bedrivas som Södra BB utgör. Den idé som Södra BB, och andra enheter, bygger sin vård på är efterfrågad och uppskattad och visar att den filosofin snarare bör användas på fler enheter än att dras ned.

Jag vet att det finns idéer på att driva denna form av vård i alternativ driftsform och finns det sådana initiativ är jag så klart öppen för dem! Nu hoppas jag på dialog och diskussion med såväl personal som patienter för att förslossningsvården ska bli ännu bättre för framtiden!


Vårdval gav nya Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar

Igår var det dags för årets första sammanträde med Programberedningen för barn- unga och förlossningsvård. För egen del också mitt första tillfälle som ordförande! Det känns väldigt roligt att få leda programberedningen under mandatperioden och jag ser fram emot att jobba tillsammans med ledamöterna från alla partier. Vår beredning har ett viktigt uppdrag att ge vård till grupper som inte alltid har en egen stark röst – framförallt våra minsta patienter, barnen.

Antalet barn mellan 0-15 år väntas öka och till 2020 kommer barnen i Stockholms län att ha ökat med över 20 procent. Vi förbereder därför stora investeringar i hälso- och sjukvården, det ska skapas cirka 870 nya vårdplatser, vilket ger utrymme för nästan 52 000 nya vårdtillfällen. Särskilda satsningar görs inom vård av barn och ungdom. Bredningens uppdrag är att ta initiativ till att barn, unga och kvinnor får den vård de behöver inom ramen för den satsningen. Mitt mål är att den enskilde patientens hela hälsa är i fokus vid varje möte med vården. Att var än barn och föräldrar vänder sig ska de bemötas på ett välkomnade sätt, trygga att kompetesen finns i hela vårdkedjan och att hela människans behov är en utgångspunkt för vården.

Astrid Lindgrens Barnsjukhus ska även fortsättningsvis ha ett stort ansvar för barnsjukvården. ALB är också den verksamhet som flyttar in först in på Nya Karolinska sjukhuset under nästa år. Dessutom kommer vi utöka barnsjukvården på Karolinska Huddinge och Sachsska vid Södersjukhuset. Vår beredning kommer även överse att denna specifika satsning på unga, där särskilda vårdplatser utvecklas för just åldersgruppen unga vuxna, blir de bästa tänkbara för barnen och deras föräldrar. Jag ser framför mig att vi kommer jobba mycket med BUMM (Barn och ungdomsmedicinska mottagningarna) efter vårdvalet, en ännu bättre mödrahälsovård och kvinnosjukvård med patienten och hennes behov i fokus.

I december 2013 fattade alliansen beslut om vårdval inom den specialiserade barnsjukvården. Oppositionen knorrade naturligtvis, dåvarande oppositionsråd Helene Hellmark Knutsson (S) hävdade att ”hela Astrid Lindgrens barnsjukhus skulle dräneras på barnläkare”. Så blev det inte och nu vet vi att 7 av 9 mottagningar har startat i områden med de största behoven. Skärholmen har fått en ny BUMM som ett exempel. Hela syftet med vårdvalet är att öka tillgängligheten och nu har 15 vårdvalsmottagningar startat sin verksamhet – det är över förväntan! Syftet är ocskå att lyfta ut en del av den specialiserade vården från sjukhusen så att den blir ännu mer tillgänglig. Med facit i hand vet vi att detta var helt rätt.

BUMM riktar sig till våra sjuka barn, men undantag för de som är akut sjuka, då är det barnsjukhusen som gäller. Specialistmottagningarna till för barn med allergier, eksem, astma, förstoppning, fetma, ADHD och tillfälligt sjuka barn under ett år. Även ungdomar som fyllt 18 år och som har ett BMI på mer än 30 får hjälp inom BUMM. Vissa BUMM:ar är särskilt inriktade på just fetma och övervikt och då gäller att särskilt avtal där vi kräver specifik kompetens inom området.

Vårdvalet har alltså nått sitt syfte och det är jag mycket glad över!