KD satsar på palliativ vård i hemmet för barn

Kristdemokraterna i landstinget har presenterat sitt budgetförslag för landstinget i Uppsala län 2017. Vi lyfter särskilt fram vården för äldre och barn i våra ekonomiska satsningar. Idag finns ett beslut om barn i hela länet ska kunna vårdas palliativt i hemmet, men att det inte är genomfört i praktiken. Vi vill påskynda arbetet med detta och avsätter två miljoner.

I övrigt vill vi flytta 20 miljoner kronor från sjukhusstyrelsen till vårdstyrelsen för att flytta vård från sjukhusen till primärvården.

Fler satsningar:
– Sex miljoner till beroendevård av barn och förstärkningar av barn- och ungdomspsykiatrin
– En och en halv miljon till äldrecentraler
– Två miljoner till palliativ vård för barn
– En miljon till förbättrad information inom kollektivtrafiken.

 

Många unga behöver någon att tala med

Enköpings kommun är på många sätt en bra kommun att växa upp i. Arbetslösheten är relativt låg i vårt län och befolkningen är förhållandes vis frisk. Detta till trots verkar inte ungdomar ”må så bra som de har det”, det finns ett stort behov att ha någon att prata med, någon att få råd och stöd av. Läs mer

Lars Adaktusson talade i Enköping

 

Under lördagen gästades Enköping av Kristdemokraternas EU-parlamentariker Lars Adaktusson. Han talade om vikten av att Sverige aktivt arbetar för att stoppa förföljelsen och mördandet av kristna och andra minoriteter som pågår i Irak och Syrien, på grund av de extremistiska IS agerande i området. Läs mer

(KD): Stärk äldres rätt till tryggt boende

Värdighet och rätten att bestämma över sin vardag har ingen åldersgräns. En äldre person har, precis som yngre, individuella behov som inte kan tillgodoses i en mall, i ett standardbeslut. Vård och omsorg måste därför utformas utifrån den enskilda människans behov. Läs mer