Bostäder vid nya Slussen!

Med anledning av nya riktlinjer för industribuller Erik sittande
och genom regeringens nya förhållningssätt i bullerfrågan vill Kristdemokraterna att bostäder planeras in vid nya Slussen.

– När planen antogs för nya Slussen så var bostadsbyggande inte möjligt på grund av för höga nivåer industribuller. Nu har dock läget förändrats i och med stadens nya riktlinjer och genom regeringens nya förhållningssätt i bullerfrågan. Därför bör frågan om bostäder vid Slussen och i dess omgivning prövas på nytt, säger Erik Slottner (KD), vice gruppledare för Kristdemokraterna och toppkandidat inför valet till Stockholms stadshus.

Presskontakt
Markus Nyman
076-122 99 11

Uppförandekoder i skolan

Erik Slottner– Alla skolor ska ha uppförandekoder med tydliga sanktioner mot dem som bryter mot de gemensamma reglerna. Uppförandekoderna ska innehålla allt mellan hur elever bemöter varandra till hur lokalerna ska hållas fina och välkomnande för alla, säger Erik Slottner (KD), vice gruppledare och toppkandidat inför valet till Stockholms stadshus,

Skolornas arbete med ordningsregler behöver förbättras. Det konstateras bland annat i utredningen om ordning och reda i skolan, som precis har presenterats av Metta Fjelkner. Utredningen framhåller att eleverna ska involveras mer när regler tas fram, att det behöver framgå vad som händer om någon bryter mot dem och att reglerna måste tillämpas enhetligt på skolan.

Kristdemokraterna tror att särskilda uppförandekoder kommer att bidra till en tryggare skolmiljö:

– Uppförandekoderna ska tas fram av skolpersonal, föräldrar och elever. Med uppförandekoderna i ryggen ska elever och lärare aldrig tveka om vad som gäller och vad som händer om någon bryter mot reglerna. Skolans värdegrund blir konkret och tydlig. De ska inte råda någon tvekan om att det är läraren som bestämmer i klassrummet, säger Erik Slottner (KD).

Presskontakt
Markus Nyman
076-122 99 11

Möte på Östra Real

Igår kväll anordnade IMG_8687
Kristdemokraterna på Östermalm ett öppet möte där toppkandidaterna till kommun, landsting och riksdag frågades ut av debattören Alice Teodorescu. Ett 60-tal personer dök upp och stämningen var god. Mötet inleddes med bra musik och Alice ställde frågor om hur vi tre vill utveckla Stockholm. Efteråt var det ett mingel där många ville ställa frågor till oss. Förhoppningsvis bidrog mötet till några fler röster i kommande val.

Skolpolitik i ABC

Abc-debatt2 Abc-debattIdag har vi debatterat skolpolitik i ABC. Problemen är många i skolan men det är viktigt att stryka under att den också fungerar väldigt bra i de flesta fall. Oppositionen visade upp en total oenighet i frågan om det fria skolvalet, väljarna fick inga besked om vad som händer med det fria skolvalet om de rödgröna vinner valet. De ropade också på mer resurser, Socialdemokraterna vill öka anslagen med två procent. Det är så klart vällovligt och Alliansen har också skjutit till rejäla anslagsökningar de två senaste mandatperioderna. Men det saknas en dimension i detta. Skolan har aldrig haft så mycket pengar som nu och ändå faller resultaten. Jag tror att enbättre förklaring än knappa resurser är bristande arbetsro, en försvagning av lärarnas auktoritet samt en kultur som inte tillräckligt värdesätter kultur och bildning. Jag tror också att ledarskapets betydelse har haft en alltför undanskymd roll i skolan. Men detta talar aldrig oppositionens om utan den pratar bara pengar. Dessutom är det nästan skrattretande att Socialdemokraterna på allvar tror att två procent mer ska räcka till bättre skolmat, fler lärare, fler speciallärare, mindre klasser och en minskning av antalet ícke gymnasiebehöriga elever. Lite mer verklighetsförankring än så kan man faktiskt kräva av ett parti som aspirerar på makten.

En helg i valrörelsens tecken

mälarpaviljong Kungsan I Kungsan III helgen fortsatte så klart valarbetet. I Kungsträdgården anordnades det aktiviteter med Alliansen. Höjdpunkten var givetvis partiledarnas anföranden, men även jag och mina allianskollegor i stadshuset fick 20 minuter i rampljuset då vi fick utveckla hur vi vill fortsätta att utveckla Stockholm. Därefter följde ett pass i valstugan samt flygbladsutdelning. Jag fick också höra att det på Brommaplan hade varit 15 engagerade kristdemokrater som delat ut material, väldigt roligt!

Igår deltog jag i en hbtq-debatt på Mälarpaviljongen (översta bilden) som RFSL hade arrangerat. Vädret var strålande även om platsen är något svår att ha en debatt på. Hur som helst var det en bra debatt och många av frågorna är väldigt svåra och ibland även tekniska. Jag fick i alla fall fram att asylfrågan för hbtq-personer är viktig samt att värdegrundsarbetet måste stärkas på alla nivåer för att respekten för människovärdet ska stärkas. Därutöver erkände jag att det funnits och finns skillnader mellan RFSL och Kristdemokraterna i vissa frågor, inte minst inom familjepolitiken, men att vi som parti också gjort positionsförskjutningar under senare år och att den interna debatten är mycket mer levande idag än för 10 år sedan. Jag sade också att alla hbtq-personer inte tycker samma sak i alla frågor som det ibland ges sken av. Efter debatten tog jag en promenad på Södermalm med en god vän för att senare på kvällen dela ut flygblad i flera trapphus.

ABC-chatt med väljarna

Idag ordnade ABC ett chattmaraton Erik Slottner chattar
där varje parti fick 30 minuter till sitt
förfogande. Se inslag på ABC här. Några frågor handlade om bostäder. På frågan om hur vi ska bygga fler bostäder svarade jag:

– Genom att öka utbudet av byggbar mark, förenkla planprocesser, bygga tätare och högre samt tillåta byggnation i bullrigare miljöer än idag. Vi prioriterar den täta kvartersstaden även utanför innerstaden, dock med insikt om att den måste anpassas till olika stadsdelars unika karaktär. Vi vill också sätta större fokus på god gestaltning, att den varierar i fräg, form och höjd samt ges ett mindre brutalistiskt intryck än idag. Det finns gott om plats i Stockholms kommun, vi vill prioritera att bygga nära tunnelbanor, på överdäckningar samt hårdgjorda ytor.

Chatten var ett roligt sätt att svara direkt på stockholmarnas frågor. Ett bra initiativ!

Affischer och dålig demokratisyn

Valrörelsen är i full gång. Nu sitter mina affischer uppe på Sergels torg vilket har viss prestige. I övrigt är det trist att en av Vänsterpartiets riksdagskandidater uppenbart inte respekterar demokratin utan sätter sina egna klisterlapper på min mun. Jag blir inte särskilt berörd av det men det avslöjar vissa personer demokratisyn inom vänsterrörelsen.

iPhone Image 2DF682 iPhone Image 2DF67D

Satsa på Drottninggatan

Drottninggatan, 3sept14Igår intervjuades jag av ABC om några av Kristdemokraternas planer för Drottninggatan. Idag har jag skickat ut detta pressmeddelande:

Pressmeddelande, 2014-09-04

– Kristdemokraterna betonar vikten av en vacker och levande stad. Södra delen av Drottninggatan ska bli ett besöksmål i sig och inte enbart en trist transportsträcka till Gamla Stan, säger Erik Slottner (KD).

– Fler blommor, träd, bänkar och uppfräschade fasader är några av de åtgärder som krävs för att lyfta södra delen av Drottninggatan. Bottenvåningarna måste användas bättre med ett mer varierat affärsutbud och restaurangerna och uteserveringarna ska bli fler. Detta är en av de frågor vi kommer att arbeta med under nästa mandatperiod för att göra staden mer attraktiv för såväl stockholmarna som för turister, säger Erik Slottner (KD).

Presskontakt
Markus Nyman
076-122 99 11

HSB-seminarium om bostadspolitik

Idag var jag en av deltagarna i panelen i ett Erik pelare
HSB-seminarium om hur vi ska öka bostadsbyggandet i Stockholm. Övriga deltagare: Joakim Larsson, (M) Maria Östberg Svanelind, (S) och Clara Lindblom (V). Seminariet inleddes med en genomgång av boken ”Hitta hem-om Stockholm och bostadsbristen” av arkitekt Ola Andersson. Hela seminariet kan ses i efterhand via denna länk. Jag berättade bland annat om Kristdemokraternas förslag för fler bostäder för unga. Lägre markhyra för små hyresrätter, fler arkitekttävlingar där hyresnivån är avgörande för utfallet, lägre parkeringsnormer för små lägenheter och att satsa på så kallade ”snabba hus” är några av våra förslag.