KF 26/1: Buller, Marieberg och Slussen

Erik KF 150126Här kan du läsa en sammanställning av KF-sammanträdet 26/1. Jag ställde två frågor till majoriteten (om bostadsbyggande i bullerutsatta miljöer samt om att 1500 planerade bostäder i Marieberg stoppas). Min interpellation om majoritetens olika besked om Slussen, Bromma flygplats och Förbifarten debatterades också. Få ärenden var uppe för beslut och sammanträdet ägnades främst åt just frågor och interpellationer.

Blåljushuset behövs!

Erik pelareUnder förra mandatperioden fattade Alliansen beslut om att bygga en samverkanscentral på nordvästra Kungsholmen. Tanken är att stadens kris- och katastrofberedskap ska samlas under ett tak. Den rödgröna majoriteten tänker nu utreda om projektet är lämpligt och kan därmed stoppa bygget.

– Vi har diskuterat och utrett den nya samverkanscentralen under åtta års tid. Det är oansvarigt att försena projektet ytterligare. Den nya samverkanscentralen behövs och byggnaden skulle även bidra till att skapa folkliv och aktivitet på en plats som idag är mycket svår att använda på grund av omgivande trafik. Jag skulle vilja se fler beslut och färre utredningar från den rödgröna majoritetens sida, säger Erik Slottner (KD), gruppledare för Kristdemokraterna i Stockholms stadshus och ledamot i Stadsbyggnadsnämnden.

– Att majoriteten vill utreda projektet igen innebär att ytterligare ett stort infrastrukturprojekt kan stoppas. Sedan tidigare har bygget av Förbifart Stockholm försenats och fördyrats, en utredning om Bromma flygplats framtid påbörjats och arbetet med Nya Slussen pausats. Någon gång måste man kunna sätta ner foten och fatta beslut istället för att vänta och utreda frågor som redan har dragits i långbänk under åtskilliga år, säger Erik Slottner (KD).

Presskontakt Markus Nyman
076-122 99 11

Foto: Scharlotte Peppare

Otydligheten om Bromma fortsätter

FlygDN skriver idag om de nya turerna kring Bromma flygplats efter att Kommunstyrelsen igår beslutade att Stockholms stad ska inleda förhandlingar med regeringens förhandlingsperson Anders Sundström om en nedläggning av flygplatsen . Detta trots att Riksdagen har beslutat att en sådan förhandlingsperson inte ska tillsättas. Utöver det odemokratiska förfarandet som beslutet innebär blir jag fortfarande inte klok över Finansborgarrådet Karin Wanngårds uttalande. Hon säger återigen i intervjun att en nedläggning av Bromma endast kan bli aktuell om Arlanda kan ta över Brommas kapacitet. Men det ska väl inte en utsedd förhandlingsperson från regeringens sida behöva få fram uppgifter om. Det ter sig som ett ytterst komplicerat och dyrt sätt att få fram uppgifter om. Det borde väl räcka med att höra efter med Arlanda för att veta om det finns kapacitet eller inte. Eller borde väl någon av kommunens egna tjänstemän kunna ta reda på det relativt snabbt istället för att involvera regeringen. Och huruvida en nedläggning av Bromma flygplats leder till försämrad tillväxt, som är Wanngårds andra argument för att om möjligt inte lägga ned Bromma, ligger knappast i Sundströms direktiv att utreda och det lär därför knappas kunna ge svar på den frågan heller. Turerna kring Bromma flygplats fortsätter och beskeden till stockholmarna och näringslivet fortsätter att vara högst otydliga.

Stödjer MP rimligare bullerregler?

– YtterligaErik Slottnerre steg tas nu för att få fram rimliga nivåer kring industribuller i syfte att möjliggöra ökat bostadsbyggande. Förslagen är mycket välkomna. Efter decennier av motstånd tycks Naturvårdsverket ha mjuknat. Nu gäller det bara att Miljöpartiet har tinat upp i samma takt, annars är risken stor att bullerfrågan återigen blir en hämsko för ökat bostadsbyggande i Stockholm.

Det säger Erik Slottner (KD), gruppledare för Kristdemokraterna i Stockholms stadshus samt ledamot i Stadsbyggnadsnämnden, med anledning av att nämnden ska ge sitt remissvar till Naturvårdsverkets nya vägledning om industribuller.

– Naturvårdsverket föreslår flera förändringar i rätt steg för att mildra kraven när det kommer till industribuller och göra de mer harmoniserade med reglerna för trafikbuller. Förändringsarbetet borde dock gå längre och förvaltningen föreslår också i sitt remissvar att reglerna för industri- och trafikbuller ska harmoniseras ytterligare bland annat vad det gäller gränsvärdena för enkelsidiga lägenheter.

– Frågan är om Miljöpartiet klarar av att ställa sig bakom ett sådant remissvar. Varje steg till lindringar av bullerkraven har frenetiskt motarbetats av Miljöpartiet och de har anklagat förespråkare för att äventyra människors hälsa. Det ska därför bli spännande att se om Miljöpartiet även i denna fråga ska svika sina väljare eller om de väljer att gå emot förvaltningens och Naturvårdverkets remiss.

Presskontakt
Markus Nyman
076-122 99 11

Foto: Scharlotte Peppare

Representation i nämnder och bolag

Kristdemokraternas ledamöter och stadshuset
ersättare i nämnder, bolag och stiftelser är nu fastställda. Vi har fått 35 uppdrag som nu har fördelats. Kristdemokraterna finns representerade i samtliga
stadsdelsnämnder och facknämnder
och har blivit tilldelade två vice ordförandeposter. Därutöver är vi representerade i flera bolagsstyrelser.

Sofia Modigh (KD) kommer att vara vice ordförande i Äldrenämnden samt ersättare i Socialnämnden. Jag fortsätter som ledamot i Stadsbyggnadsnämnden och har blivit utsedd till vice ordförande för Micasa, det kommunala fastighetsbolag som äger och förvaltar Stockholms stads omsorgsfastigheter.

Sammanställning av alla uppdrag (klicka på bilden):

Uppdrag KD 2014-2018

Frekvensen 3/2014

Frekvensen omslag 3 2014Läs senaste numret av medlemstidningen Frekvensen. Vi tar bland annat upp den genomförda valrörelsen i Stockholm, vilka frågor vi ska arbeta med fram till 2018 och hur vi når framgång i det valet. När tidningen trycktes visste vi inte att det skulle bli ett extraval redan i mars 2015.

Frekvensen_nr_3_2014

Lys upp Stockholm!

Erik pelarePressmeddelande, 2014-12-03

Kristdemokraterna har varit drivande i att få fram ett ljusprogram för Stockholms stad samt att vitmåla viadukter och annan betongkonstruktion. Den nya majoritetens budgetförslag för 2015 sänker ambitionerna och minskar anslagen för ljusprogrammet med två miljoner kronor och nämner inte vitmålningen överhuvudtaget.

– Kristdemokraterna vill att Stockholms broar, öppna platser, parker och offentliga byggnader är upplysta, inte minst under de mörka månaderna. Det bidrar till ökad trivsel och säkerhet. Vi satsar därmed två miljoner mer än majoriteten på detta i vårt budgetförslag för 2015, säger Erik Slottner (KD), gruppledare för Kristdemokraterna i Stockholms stadshus.

Kristdemokraterna initierade under föregående mandatperiod även en satsning på att vitmåla viadukter, i syfte att skapa vackrare, tryggare och mer trivsamma stadsmiljöer.

– Satsningen på att vitmåla gråa tråkiga viadukter och passager har påbörjats men är långt ifrån klar. Kristdemokraterna föreslår därför att ytterligare fem miljoner kronor satsas för detta ändamål, säger Erik Slottner (KD).

Presskontakt
Markus Nyman
076-122 99 11

Foto: Scharlotte Peppare