En helg i valrörelsens tecken

mälarpaviljong Kungsan I Kungsan III helgen fortsatte så klart valarbetet. I Kungsträdgården anordnades det aktiviteter med Alliansen. Höjdpunkten var givetvis partiledarnas anföranden, men även jag och mina allianskollegor i stadshuset fick 20 minuter i rampljuset då vi fick utveckla hur vi vill fortsätta att utveckla Stockholm. Därefter följde ett pass i valstugan samt flygbladsutdelning. Jag fick också höra att det på Brommaplan hade varit 15 engagerade kristdemokrater som delat ut material, väldigt roligt!

Igår deltog jag i en hbtq-debatt på Mälarpaviljongen (översta bilden) som RFSL hade arrangerat. Vädret var strålande även om platsen är något svår att ha en debatt på. Hur som helst var det en bra debatt och många av frågorna är väldigt svåra och ibland även tekniska. Jag fick i alla fall fram att asylfrågan för hbtq-personer är viktig samt att värdegrundsarbetet måste stärkas på alla nivåer för att respekten för människovärdet ska stärkas. Därutöver erkände jag att det funnits och finns skillnader mellan RFSL och Kristdemokraterna i vissa frågor, inte minst inom familjepolitiken, men att vi som parti också gjort positionsförskjutningar under senare år och att den interna debatten är mycket mer levande idag än för 10 år sedan. Jag sade också att alla hbtq-personer inte tycker samma sak i alla frågor som det ibland ges sken av. Efter debatten tog jag en promenad på Södermalm med en god vän för att senare på kvällen dela ut flygblad i flera trapphus.

ABC-chatt med väljarna

Idag ordnade ABC ett chattmaraton Erik Slottner chattar
där varje parti fick 30 minuter till sitt
förfogande. Se inslag på ABC här. Några frågor handlade om bostäder. På frågan om hur vi ska bygga fler bostäder svarade jag:

– Genom att öka utbudet av byggbar mark, förenkla planprocesser, bygga tätare och högre samt tillåta byggnation i bullrigare miljöer än idag. Vi prioriterar den täta kvartersstaden även utanför innerstaden, dock med insikt om att den måste anpassas till olika stadsdelars unika karaktär. Vi vill också sätta större fokus på god gestaltning, att den varierar i fräg, form och höjd samt ges ett mindre brutalistiskt intryck än idag. Det finns gott om plats i Stockholms kommun, vi vill prioritera att bygga nära tunnelbanor, på överdäckningar samt hårdgjorda ytor.

Chatten var ett roligt sätt att svara direkt på stockholmarnas frågor. Ett bra initiativ!

Affischer och dålig demokratisyn

Valrörelsen är i full gång. Nu sitter mina affischer uppe på Sergels torg vilket har viss prestige. I övrigt är det trist att en av Vänsterpartiets riksdagskandidater uppenbart inte respekterar demokratin utan sätter sina egna klisterlapper på min mun. Jag blir inte särskilt berörd av det men det avslöjar vissa personer demokratisyn inom vänsterrörelsen.

iPhone Image 2DF682 iPhone Image 2DF67D

Satsa på Drottninggatan

Drottninggatan, 3sept14Igår intervjuades jag av ABC om några av Kristdemokraternas planer för Drottninggatan. Idag har jag skickat ut detta pressmeddelande:

Pressmeddelande, 2014-09-04

– Kristdemokraterna betonar vikten av en vacker och levande stad. Södra delen av Drottninggatan ska bli ett besöksmål i sig och inte enbart en trist transportsträcka till Gamla Stan, säger Erik Slottner (KD).

– Fler blommor, träd, bänkar och uppfräschade fasader är några av de åtgärder som krävs för att lyfta södra delen av Drottninggatan. Bottenvåningarna måste användas bättre med ett mer varierat affärsutbud och restaurangerna och uteserveringarna ska bli fler. Detta är en av de frågor vi kommer att arbeta med under nästa mandatperiod för att göra staden mer attraktiv för såväl stockholmarna som för turister, säger Erik Slottner (KD).

Presskontakt
Markus Nyman
076-122 99 11

HSB-seminarium om bostadspolitik

Idag var jag en av deltagarna i panelen i ett Erik pelare
HSB-seminarium om hur vi ska öka bostadsbyggandet i Stockholm. Övriga deltagare: Joakim Larsson, (M) Maria Östberg Svanelind, (S) och Clara Lindblom (V). Seminariet inleddes med en genomgång av boken ”Hitta hem-om Stockholm och bostadsbristen” av arkitekt Ola Andersson. Hela seminariet kan ses i efterhand via denna länk. Jag berättade bland annat om Kristdemokraternas förslag för fler bostäder för unga. Lägre markhyra för små hyresrätter, fler arkitekttävlingar där hyresnivån är avgörande för utfallet, lägre parkeringsnormer för små lägenheter och att satsa på så kallade ”snabba hus” är några av våra förslag.

Nej till lagliga väggar för graffitti

Erik sittandeIdag har Centerpartiet gjort ett utspel om att förändra Stockholms stads klotterpolicy genom att bland annat tillåta lagliga väggar. Några kommentarer i denna fråga:

Ska vi skapa en trevlig, välkomnande stad som är trivsam och trygg för alla så ska vi hålla fast vid nolltoleransen mot klotter och skadegörelse.

Det höjs alltfler röster i politiken för en mer liberal syn på klotter. Nu senast gick Centerpartiet i Stockholm ut och tog ställning för bland annat lagliga väggar. Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill avskaffa nolltoleransen mot klotter och Socialdemokraterna anser att den bör omprövas.

Vi kristdemokrater anser att detta är en högst olyckligt utveckling.

Klotter förfular vår gemensamma stadsmiljö, sprayfärgen förstör hållbarheten i betongen i våra byggnader och saneringen kostar stora summor pengar som skulle kunna användas till äldreomsorg, kollektivtrafik, skola och sjukvård.

Vi dömer inte ut graffittin som konstform. Det finns många duktiga graffittikonstnärer. Det finns inte heller något förbud mot att ägna sig åt graffitti.

Men lagliga väggar i vårt gemensamma offentliga rum är en dålig idé. Erfarenheterna av lagliga väggar har i flera fall varit att även omgivningen till det lagliga alternativet blivit nerklottrad. De lagliga väggarna fungerar också som en rekryteringsplats för nya klottrare.

Och låt oss se på detta med klara ögon. Naturligtvis finns i vissa fall ett genuint konstnärligt intresse som motiv till graffittimålande. Men forskning har visat att adrenalinkicken är en stark drivkraft. Spänning och uppmärksamhet får man genom att måla på förbjudna, svåråtkomliga och farliga platser. Det är det som ger status i dessa kretsar.

Inom sociologin talar man ibland om den så kallade ”broken window theory”. Små tecken på förfall kan ha negativ inverkan på ett helt bostadsområde. Otryggheten ökar, liksom sannolikheten för ytterligare skadegörelse. Detta skapar en negativ spiral där hela området förslummas. Därför är det viktigt att snabbt sanera och återställa efter klotter och annan skadegörelse.

Ska vi skapa en trevlig, välkomnande stad som är trivsam och trygg för alla så ska vi hålla fast vid nolltoleransen mot klotter och skadegörelse.

Kampanj i Rinkeby

iPhone Image 2DF6F1Idag var jag bland annat i Rinkeby på kampanj. Jag gillar att vara i Rinkeby och det var lätt att bli av med valmaterial. Människor var positiva och verkade nyfikna på vårt parti. Hoppas komma tillbaka till Rinkeby igen före valet nästa sön

Ett tryggare Stockholm!

Tryggare StockholmPressmeddelande:

Kristdemokraterna i Stockholms stadshus presenterar idag ett trygghetspaket med förslag på åtgärder för att öka tryggheten i staden.

– Mobila poliskontor, kameror vid brottsutsatta platser, lokala åklagare, nattvandrare, bättre belysning och mer genomtänkt stadsplanering. Det är några förslag för att Stockholm ska bli en tryggare stad, säger Erik Slottner (KD), vice gruppledare och toppnamn inför valet till Stockholms stadshus.

– Samtidigt som vi arbetar aktivt för att stärka tryggheten i Stockholms stad kan mer göras. Det är viktigt att alla – kvinnor som män, äldre som yngre – känner att Stockholm är en trygg stad alla tider på dygnet, säger Erik Slottner (KD).

Kristdemokraternas förslag är listade nedan.

Presskontakt Markus Nyman 076-122 99 11

Trygghetspaket för Stockholm:

1. Utveckla de mobila poliskontoren

Mobila poliskontor har funnits i Stockholms län under flera år. De två permanenta kontoren på Stureplan och Medborgarplatsen har varit stängda under sommaren. Det var ett olyckligt beslut. Kristdemokraterna kommer att driva på för att kontoren ska vara öppna framöver. De mobila kontoren påtagligt har minskat våldsbrottsligheten på de platser som haft ett kontor. Det är viktigt att denna verksamhet får vara kvar och utvecklas även efter att Polisen blir en nationell myndighet 2015.

2.  Kameror

Fler brottsutsatta platser än idag bör få sätta upp kameror under tider då kriminalitet är extra frekvent. Kameror finns idag på Stureplan och Medborgarplatsen men bör också sättas upp på Fridhemsplan och Centralstationen samt eventuellt fler platser. Kamerorna ska endast vara i bruk på tider då brottsligheten är hög, företrädesvis fredags- och lördagsnätter. Kamerorna ska förutom att öka känslan av trygghet verka förebyggande samt göra det lättare att klara upp brott på allmän plats.

3.  Lokala åklagare

Stockholms län har idag 28 lokala poliskontor i särskilt brottsutsatta stadsdelar. De är viktiga för att stärka den lokala polisiära närvaron. Meningen är att poliserna ska vara ute i stadsdelen snarare än att sitta på ett kontor samt att samarbetet med skolan och socialtjänsten ska utvecklas. För att stärka den lokala anknytningen och den lokala kännedomen hos polisen bör varje lokalt poliskontor också ha en åklagare knuten till sig.

4.  Satsa på nattvandrare

Nattvandrare är vuxna förebilder som är ett socialt och medmänskligt stöd för ungdomar. Nattvandrare förebygger drogmissbruk, våld, främlingsfientlighet, skadegörelse och har en lugnande och positiv effekt.

5.  Bättre belysning och vitmålade viadukter

Mycket har gjorts för att förbättra belysningen på torg och i parker. Men fortfarande finns platser med dålig belysning som upplevs som otrygga. Staden ska genom att ställa frågor direkt till medborgarna identifiera platser som bättre behöver lysas upp. Utöver det måste staden fortsätta sitt arbete med att vitmåla viadukter och gångtunnlar. Det är platser som idag ofta upplevs som mörka och otrygga och där bättre belysning skulle göra stor nytta. Kristdemokraterna har fått igenom en satsning på en miljon kronor per år, en satsning som behöver utvidgas.

6.  Stadsplanering

Med stadsplanering kan mycket göras för att öka den upplevda tryggheten. Nya stadsbyggnadsområden ska trygghetsanalyseras så att de planeras utifrån ett trygghetsperspektiv. Den täta staden är också mer trygg än den glesa. Med hus och entréer som möter gatan, med lokaler i bottenvåningarna, med en blandning av arbetsplatser och bostäder och med balkonger mot gata skapas de bästa förutsättningarna för trygga stadsdelar. Vidare behöver satsningar genomföras på att röja sly och för att förbättra otrygga miljöer där t ex buskage kan skapa otrygghet.

Intervjuad av Expressen

iPhone Image 2DF676Idag blev jag intervjuad av Expressen i deras valstuga. Ett kul koncept och de lyckas verkligen få dit många politiker från både kommun, landsting och riksdag. Jag fick bland annat frågor om bostad, tiggeri och skatter. Efteråt fick jag tillfället att bli fotograferad med Expressens egen geting. En annan stor behållning var de fantastiskt goda kolorna som Expressen bjöd på.

Snabba hus bidrar till 2 000 ungdomsbostäder

ungdomslghI helgen avslutade Jag vill ha bostad.nu deras visning av en typlägenhet som de tillsammans med Svenska bostäder vill uppföra i Stockholm. Det var ett väldigt positivt besök och lägenheterna är perfekt planerade. 32 kvm som även ett par utan barn skulle kunna bo i. Hyran på 4700 kr/mån är högst rimlig. Det är precis den här typeb av innovativa lösningar jag vill se mer av för att få fram fler bostäder som unga har råd att bo i.

Med anledning av det har jag idag skickat ut ett pressmeddelande i frågan som du kan läsa nedanför.

Pressmeddelande:

Stockholms stad bör skyndsamt ge tillfälliga bygglov för att de modulhus som Jag vill ha  bostad.nu tagit fram tillsammans med Svenska Bostäder. Lägenheterna som är optimalt planerade och med rimlig hyra ska vara en del av de 2 000 ungdomsbostäder som Kristdemokraterna i Stockholms stadshus går till val på för nästa mandatperiod. Övriga partier måste nu ge besked om hur fler lägenheter som unga har råd att bo i ska tillkomma.

Det säger Erik Slottner (KD), vice gruppledare för Kristdemokraterna i Stockholms stadshus och toppkandidat i kommunvalet.

I helgen avslutade Jag vill ha bostad.nu och Svenska Bostäder visningen av en lägenhet i deras framtagna modulhus som varit uppställt på Norr Mälarstrand. Visningslägenheten kunde uppvisa en genialisk planering på 32 kvadratmeter som passar utmärkt för ensamboende eller för ett par utan barn. I konceptet ligger att husen tillåts sättas upp med hjälp av tillfälligt bygglov som efter en lagändring sedan i somras kan ges upp till 15 år. Hyran beräknas ligga på omkring 4700 kronor per månad men beror så klart på markhyran.

– Alla politiker ropar efter mindre lägenheter som unga har råd att bo i. Kristdemokraterna har gett en rad förslag på hur det ska möjliggöras. Bland annat föreslår vi lägre parkeringsnormer för små lägenheter samt lägre markhyra för små hyresrätter. Vi vill också se fler tävlingar för att på så sätt pressa fram lägre byggkostnader. Svenska Bostäders modulhus är ett viktigt bidrag i strävan mot fler lägenheter som unga har råd att bo i, säger Erik Slottner (KD).

Presskontakt Markus Nyman 076-122 99 11

Mer info om Snabba hus Lägenheterna är fullt tillgängliga med sovalkov med plats för en dubbelsäng. Samtliga lägenheter har också balkong. Husen är flexibla och kan byggas upp till tio våningar. En bygglovsansökan har gjorts i bland annat Västberga och Norra Ängby. Båda platserna är högst intressanta men måste anpassas för att stärka stadskvaliteterna i dessa stadsdelar.