Majoriteten går emot en majoritet av stockholmarna

Stockholmarna gillar inte regeringens och stadshusmajoritetens stockholmspolitik. Nedläggningshotet av Bromma och förhalandet av Förbifarten och Nya Slussen ratas av en stor majoritet av stockholmarna enligt en ny opinionsmätning utförd av Opinion Stockholm.  Det är inga förvånande siffror men borde ändå få det nya styret att tänka efter. Socialdemokraterna har på olika nivåer modifierat en del ståndpunkter på sistone. Förbifarten lär byggas eftersom landstinget har borgerligt styre och inte alls är intresserat av att ändra finansieringsgrunden för Förbifarten enligt en s-märkt minister. Jag delar hans analys. Vad det gäller Bromma säger Karin Wanngård att den bara kan läggas ner om det inte äventyrar tillväxt och sysselsättning. Frågan är bara vem som ska avgöra om så sker, det är knappast något opartisk vetenskap som lägger grunden för sådana beräkningar. Deras samarbetspartners brukar dessutom inte gilla normala nationalekonomiska beräkningar. Näringsminister Damberg har rasat mot beslutet och säger att regeringen inte kommer att bidra till en nedläggning av Bromma vilket är en förutsättning för att avtalet ska brytas före 2038. Ombyggnationen av Slussen ska visst ändå fortsätta om än i lugnare takt och den omfattande utredning av projektet som majoriteten har aviserat ska tydligen vara klar redan i januari trots den enorma mängd material som finns att tillgå, enligt Exploateringsnämndens nye ordförande Jan Valeskog (s). Än så länge har inte Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Feministiskt initiativ kommenterat de senaste dagens utspel, när de väl gör det kan bli riktigt kaos.

Åter till opinionsmätningen som presenterats idag. Den visar att en klar majoritet av stockholmarna vill ha både Nya Slussen, Förbifarten och Bromma flygplats. Socialdemokraterna körde ett fult spel före valet. De gav ingen fingervisning om de beslut som kom bara några veckor efter valet. Först när regeringen insåg vad deras partikamrater i Stockholm sysslar med började andra tongångar råda. Frågan är nu hur övriga majoritetspartier ställer sig. Det kan bli stormigt kommande månader och år framöver.