Mp förlorare om Förbifarten

FörbifartUppgörelsen mellan S och Mp om Förbifarten är obegriplig, och den blir inte mer begriplig ju mer jag tänker, det brukar annars kunna hjälpa till emellanåt. Finansieringen av Förbifarten är redan avklarad. Den ska till 80 procent betalas med trängselskatter som började tas ut redan 2006. Det är så klart väldigt svårt att i efterhand fördela om dessa pengar som har betalats in i systemet under åtta år. Trängselskatterna framöver – som för övrigt höjs 2016 – ska gå till en historisk utbyggnad av tunnelbanan. Alltså går intäkterna av trängselskatterna både till vägar och kollektivtrafik, precis enligt folkomröstningens utfall. Att i efterhand gå in och ändra denna fördelning som blivit resultatet av långa och stundvis komplicerade förhandlingar mellan stad, landsting och stat görs inte på en kafferast och kan faktiskt ifrågasättas rent principiellt. Dessutom är nog utsikterna ganska dystra på att få till en ny fördelning med tanke på att de politiska konstellationerna ser olika ut på de tre nivåerna. Det beslutet i praktiken innebär är att byggandet av Förbifarten skjuts upp till 1 maj 2015. Projektet låter alltså vänta på sig ytterligare vilket så klart leder till ännu högre kostnader. Med tanke på Mp:s tongångar om vägbygget före valet är jag faktiskt förvånad över att de gav med sig så lätt som det gjorde och jag är förvånad över att de godkänner att vägen blir dyrare än vad som annars skulle vara fallet. Summa summarum är jag glad över av Förbifarten blir av, men jag är ledsen över att det ska ta längre tid än vad som behövs och jag begriper inte hur Mp kan ha varit så lättköpta.