Det går bra för Sverige


Ytterligare positiva siffror för svensk ekonomi. Nyföretagandet stiger rejält. Plus 46,9 procent det senaste året och plus 16,4 procent bara i maj. Ännu ett bevis på att regeringens ekonomiska politik ger bra resultat. Nu hoppas jag att Alliansen får styra ytterligare fyra år och fortsätta göra reformer för svenska företag.

Ukraina kan musik


Kan fortfarande inte förstå att Ukrainas låt inte gick bättre än vad den gjorde i Eurovision song contest. Vilken röst och vilket framträdande. Lyssna och njut här

Fram med cyklarna


Jag har cyklat i nästan hela mitt liv. Till och från badstarnden, Till och från skolan. Till och från sommarjobbet. Till och från universitetet. Till och från jobbet. Oavsett i vilken stad jag har bott har jag föredragit cykel som färdmedel. Med min cykel kommer jag fram i tid, jag kan beräkna tidsåtgången nästan exakt och så får jag frisk luft och motion på köpet. Dessutom smutsar jag inte ner och förstör miljön

I Stockholm har cyklandet fördubblats de senaste tio åren. Det är en mycket positiv utveckling som jag vill ska fortsätta. Men för det krävs ett utbyggt cykelnät och bättre service till cyklister i form av fler lånecyklar, fler pumpar och säkrare cykelbanor.

I svenska dagbladet blev jag och representanter ffrån övriga partier utfrågade om hur vi ser på cykelpolitiken i staden. Läs artikeln här

Inför gemensamma Stockholmsprov


Idag föreslår jag att Stockholm ska införa gemensamma Stockholmsprov i gymnasieskolans kärnämneskurser – i de ämnen där nationella prov inte finns. Jag anser att de nationella proven fungerar utmärkt. De ger elever i hela Sverige en gemensam kunskapsbas och det underlättar för en rättvis betygssättning. Jag tycker dock att det är en brist att inte fler ämnen omfattas av de nationella proven, exempelvis inte något ämne inom humaniora. Därför bör Stockholm gå före med gemensamma prov i fler ämnen. Läs hela pressmeddelandet här

Problemet med äckliga fimpar


Apropå nedskräpning så uttalade jag mig i lördagens Svenska Dagbladet om problemet med alla fimpar som skräpar på gatorna. Mitt förslag om böter skulle naturligtvis omfatta all nedskräpning och inte bara fimparna som många tyvärr tycks att uppfattat det. Läs mer här

Fullanmäl Stockholms papperskorgar


Idag har jag varit med i Radio Stockholm och pratat om nedskräpning. Jag har föreslagit att varje papperskorg ska vara numrerad och ha ett telefonnummer dit man kan ringa för att anmäla en överfull papperskorg. Jag har kallat detta för att fullanmäla en papperskorg. Vill du läsa hela pressmeddelande klicka här