Prioritera inte ner brott mot äldre

Erik pelareDN skriver idag om brott mot äldre och att Polisen väljer att lägga ner den särskilda enhet som jobbar med dessa frågor. Istället ska mängdbrottsenheten ta över frågan. Jag är kritisk till detta och blir intervjuad med anledning av det, du kan läsa intervjun här. Mängdbrotten utgör den stora delen av antalet anmälda brott. Att ta in brott mot äldre i den kategorin riskerar att osynliggöra dessa brott vilket vore djupt olyckligt. Brott mot barn och äldre är de brott som berör oss allra mest och behöver särskild uppmärksamhet. Det finns nu en uppenbar risk att den kompetens som har byggts upp i enheten mot brott mot äldre monteras ner. Hembesök har varit ett viktigt inslag i insatserna för att öka äldres trygghet när ett brott har skett, men det upphör nu vilket också är mycket illa. Stockholms län har fått ca 1000 fler poliser under senare år, då borde tid för att stötta äldre som utsatts för brott finnas. Tyvärr är detta inget politiskt beslut men jag hoppas att Polisen tänker om i detta avseende.