Studentbostäder tar tid

Politik har både för- och nackdelar. Den största nackdelen – och som gör att många människor inte passar i politiken – är att det kan ta förbaskat lång tid att få saker genomförda. Ofta vill man att goda idéer ska genomföras helst samma dag. Men den demokratiska beslutsprocessen är ibland bedövande lång och inom stadsbyggnadsfrågor kanske längre än inom något annat område. Från idé till färdigställande kan ta uppemot tio år.

Det är lätt att förstå den frustration som Stockholms studenter känner inför den stora bristen på studentbostäder i vår region. Idag skriver DN om SSCO:s kritik mot Alliansen för att långt ifrån de 4000 nya studentlägenheter som utlovades under mandatperioden har kommit till. Det är förvisso sant men knappast överraskande. Från markanvisning till antagen detaljplan och bygglov tar det väldigt lång tid. Jag skulle gärna se att denna process kortades och jag tror också att det skulle vara fullt möjligt. Men där är vi tyvärr inte än.

Jag har under mitt dryga år i Stadsbyggnadsnämnden tagit beslut om flera tusen nya studentlägenheter. Men flera av dem är långt ifrån att bli färdigställda än tyvärr. Två av dem, Albano och Bromsten, är stora planer som kräver noggranna analyser. I Bromsten är markkvaliteten osäker och bullernivåerna höga från tågen. I Albano är området känsligt på grund av Nationalstadsparken. Bara i dessa två områden kan vi hitta två stora problem som skulle kunna åtgärdas om politisk vilja fanns. Nämligen bullerkraven och bestämmelserna i Nationalstadsparken. Men tyvärr kommer nog vare sig Alliansen eller vänstersidan kunna enas om sådana åtgärder vilket jag beklagar.

Jag är också frustrerad över den klena utvecklingen på studentbostadsmarknaden. Den senaste statstiken om den kraftiga inbromsningen inom byggbranschen bådar inte heller gott. Men jag tänker fortsätta ligga på för att få fler studentbostäder byggda. Och även om alla planer inte hinner realiseras den här mandatperioden kan jag lugna framtida studenter om att läget kommer att förbättras. Väldigt många studentbostäder ligger i startgroparna.