Motion till landstingsfullmäktige

Ansök om att få militärbas i Falu kommun!
Kristdemokraterna i Falun är mycket glada över beskedet om att värnplikten kan komma att återinföras (och delvis redan återinförts).
Detta kommer att medföra positiva effekter på Sverige, Dalarna och i Falun.
Läs mer

Motion: Vräk inte barnen till hemlöshet!!

I den politiska retoriken talas om barnens rätt och bostaden som grundläggande social rättighet. Barn ska slippa uppleva att bli vräkta från sitt hem.
Men verkligheten talar ett annat språk.
Nu är det dags att skapa förbund mot vräkning av barn till hemlöshet.

Läs mer